die Keure Educatief

Interview: uitgevers Marie en Katinka over de nieuwe minimumdoelen en leerplannen

In mei 2023 was er een consensus over de minimumdoelen voor de 2e en 3e graad. Tot op vandaag blijven we dan ook druk in de weer om lesmateriaal voor jullie te ontwikkelen dat volledig aansluit op die minimumdoelen.

In maart 2024 kregen we eindelijk zicht op de minimumdoelen voor de 1e graad A- en B-stroom. Geen dag te vroeg als je het ons vraagt, maar uiteraard zijn we blij dat we eindelijk met concrete doelen aan de slag kunnen om jullie opnieuw zo snel mogelijk te ondersteunen met nieuw en aangepast lesmateriaal.

Wat betekent dat precies voor die Keure als uitgeverij?

“Wel, zoals iedereen in het onderwijsveld weet, is de hervorming van het secundair onderwijs gestart in 2019 voor het 1e jaar. Wij kwamen toen met gloednieuw materiaal, maar dat moet nu herwerkt worden. Hetzelfde gebeurde in mei 2023 voor de 2e en 3e graad en in maart 2024 voor de 1e graad. Zowel voor leerkrachten als onze redactie, betekenen nieuwe eindtermen, leerplannen en de sinds kort genaamde ‘minimumdoelen’ dus steeds een grote verandering.”

“Concreet betekent het dat we methodes die nu in volle ontwikkeling zijn, aanpassen met de nieuwe informatie. Die zullen volgend schooljaar (september 2024) helemaal up-to-date zijn volgens de nieuwe leerplannen.”

“Voor de andere methodes blijven we onze materialen verder ontwikkelen. Die Keure staat namelijk garant voor kwaliteit, waardoor we geen overhaaste beslissingen willen nemen. We plannen een herwerkte editie van de uitgaven voor de 1e graad tegen schooljaar 2025-2026.”

Is dat materiaal nu niet gedateerd?

“De nieuwe minimumdoelen starten uiteraard niet van een wit blad. Het betekent dus niet dat we al het materiaal van de 1e graad overboord moeten gooien, maar er zijn wel aanpassingen nodig.”

“Voor volgend schooljaar 2024-2025 voorzien we op het platform Polpo documenten met regieaanwijzingen om met de huidige uitgaven te werken binnen het kader van de nieuwe leerplannen. Zo weet je exact waar de gewijzigde accenten zitten.”

Hoe gaat dat nu precies in z’n werk?

“We starten met een grondige studie van die minimumdoelen en ontwerpleerplannen van de onderwijsverstrekkers en bekijken al onze methodes om ze aan te passen waar nodig. Waar we te veel diepgang in de methodes hebben verwerkt, zullen we de inhoud opnieuw aanpassen zodat ons materiaal dat in september op de schoolbanken ligt wel degelijk voldoet aan de nieuwe minimumdoelen/leerplannen. Omgekeerd geldt dat uiteraard ook: als er iets ontbreekt in de 2e graad omdat het is doorgeschoven vanuit de 1e graad, dan vullen we dat aan.”

Zal het materiaal tijdig klaar zijn?

“Gelukkig hebben wij het volledige uitgeeftraject in handen. Een wit blad met een idee wordt een manuscript bij de auteur. Zodra dat binnenkomt bij ons op de uitgeverij maken wij er een consequente methode van die klaar wordt gemaakt om te drukken of om gepubliceerd te worden op ons leerplatform Polpo. Aangezien wij ook het drukproces helemaal in huis hebben, kunnen wij daar nu snel schakelen en ook de nodige aanpassingen nog uitvoeren voor de zomervakantie. We zetten dus alles op alles om het materiaal tijdig bij jou in de scholen te krijgen.”

Bekijk het materiaal voor de 3e graad

D- en D&A-finaliteit

A-finaliteit