die Keure Educatief

Wiskunde  |  B-stroom en A-finaliteit

Max-wiskunde

Max-wiskunde brengt begrippen, concepten, eigenschappen en methodes aan in betekenisvolle contexten. Zo ontdekken de leerlingen de samenhang en wisselwerking tussen wiskunde en de maatschappij waarin ze leven. 

 • Eenvoud en eenduidigheid
 • Betekenisvolle contexten
 • Probleemoplossend denken

Bekijk de video's

In deze afspeellijst ontdek je de sterktes van de methode en extra toelichting.

PLAYLIST

Blader door het materiaal

Je bekijkt hier een selectie van het lesmateriaal.

 • Filters verwijderen

Max-wiskunde 1B -
lerarendossier

Lerarendossier

Max-wiskunde 1B -
module

Module 1 Getallen

Max-wiskunde 1B -
module

Module 3 Grafieken

Max-wiskunde 1B -
module

Module 7 Code Max 1

Benieuwd naar een methode?

Laat hier je contactgegevens na. Onze adviseurs
bezorgen je graag een beoordelingsexemplaar en toelichting bij de methode.

Ontdek meer over Max-wiskunde

Max-wiskunde is een blended methode voor het secundair onderwijs, want leren gebeurt zowel op papier als digitaal. We maken bewust de afweging tussen papier of digitaal waar de didactiek een meerwaarde is voor het leerproces van de leerling. Als leerkracht kies je zelf welke materialen je wanneer inzet. Al ons digitale materiaal vind je op Polpo. 

Modules

De modules hebben een vaste volgorde en elke module behandelt een bepaald onderwerp. Elke module heeft een aantal vaste rubrieken: 

Thematische modules: 

 • Korte stukje theorie met voorbeelden die meteen worden ingeoefend 
 • De theorie wordt samengevat in een vastzettingskader 
 • Oefeningen op drie niveaus  
 • ICT-oefeningen waar relevant
 • Wow-oefeningen die de leerstof op een speelse manier aanbrengen 

Code Max-modules: 

 • Wiskunde in het dagelijks leven 
 • Kraak de code 
 • Doe-opdrachten/raadsels 

Probleemoplossend denken 

Probleemoplossend denken komt aan bod als rode draad door elke module. Vanaf de 2e graad is er ook bijzondere aandacht voor probleemoplossend denken in de rubriek ‘Raadsels oplossen’ van de Code Max-modules. Er worden leerlingen heuristieken aangereikt om een probleem snel en efficiënt te leren oplossen. 

Eenvoud en eenduidigheid 

Zowel in de formulering van de opdrachten als in de lay-out staat eenvoud en eenduidigheid voorop. De lay-out is fris en er is voldoende interlinie. Waar mogelijk wordt de leerstof ondersteund aan de hand van speelse en humoristische illustraties. Max-wiskunde gebruikt pictogrammen die leerlingen structuur bieden bij hun opdrachten.

Diabolo 

De methode bestaat uit modules die zijn opgebouwd volgens het Diabolo-principe: 

Diabolo - Ontdekken  Ontdekken (intro) 

De foto op de cover leidt het onderwerp van de module in. De cover is bedoeld om leerlingen te motiveren en actief te betrekken bij het begin van een module. 

Diabolo - Onderwijzen  Onderwijzen (midden)

Een reeks lesactiviteiten om instructie te geven, te laten oefenen en te differentiëren. Op het einde volgt een evaluatiemoment.

Diabolo - Toepassen  Toepassen (outro) 

Na x aantal modules volgt een Code Max-module. Dit is een synthese en transfermodule  van wat er in de voorgaande modules geleerd en geoefend is. 

Spiraalaanpak 

De modules bouwen telkens verder op de eerder verworven kennis en vaardigheden. Dankzij die spiraalaanpak herhalen de leerlingen automatisch de leerstof en kan de leerkracht ook vroeger evalueren, remediëren en differentiëren.  

Functioneel schrijven 

Leerlingen noteren bij Max-wiskunde enkel als dat bijdraagt tot de verwerking van de leerstof. Zo benutten ze de kostbare tijd, die ze anders gebruiken om te pennen, volledig om mee te redeneren, te discussiëren en te argumenteren. 

Differentiatie gebeurt zowel op niveau als op interesse. Het differentiatieaanbod is blended en zowel op groeps- als op individueel niveau. Max-wiskunde voorziet telkens oefeningen op drie niveaus opgenomen in de module. Het aanbod voor digitale individuele ondersteuning vertaalt zich voornamelijk in hulpkaarten, lesvideo’s en digitale oefeningen. Op het einde van elke module voorzien we enkele wow-oefeningen, die leerlingen op een speelse manier uitdagen om met wiskunde bezig te zijn. Elke leerling vindt zijn gading in de wow-oefeningen. 

Bij de evaluatie zetten we in op proces- en productevaluatie, de leerling en leerkrachten krijgen op die manier inzicht in de vorderingen tijdens de instructieweken. Afhankelijk van de activiteit gebeurt de evaluatie door de leerkracht, een medeleerling of de leerling zelf.

Digitaal 

 • Digitale oefeningen 
 • Jaarplan met concordantielijst 
 • Correctiesleutels 
 • Differentiatiemateriaal 
 • Hulpkaarten 
 • Lesvideo’s 
 • Evaluatiemateriaal 
 • Handleiding 
 • Bordboek per module 

Op papier 

 • 1e graad:
  • Max-wiskunde 1B: 19 modules
  • Max-wiskunde 2B: 17 modules
 • 2e graad:
  8 modules per leerjaar 
 • 3e graad: 
  6 modules per leerjaar 

Er is ook telkens een stevige kaart met de legende van de picto’s en kleuren.

Ontdek al onze Max-methodes

Elke module behandelt één thema, ontdek de thematische modules hieronder: 

Max-wiskunde 1B 

1. Getallen 
2. Rekenen 
3. Grafieken 
4. Gemiddelde en mediaan 
5. Grootheden 
6. Tijd 
7. Code Max 1 (transfermodule) 
8. Lengte 
9. Breuken 
10. Massa 
11. Code Max 2 (transfermodule) 
12. Coördinaten 
13. Lijnen 
14. Hoeken 
15. Inhoud 
16. Oppervlakte 
17. Rechthoek 
18. Vierkant 
19. Code Max 3 (transfermodule) 

Max-wiskunde 2B 

1. Rekenen 
2. Lengte-oppervlakte 
3. Figuren 
4. Vierhoek 
5. Driehoek 
6. Code Max 1 (transfermodule) 
7. Temperatuur 
8. Cirkel 
9. Veelvouden en delers 
10. Breuken 
11. Procent 
12. Code Max 2 (transfermodule) 
13. Schaal 
14. Volume 
15. Balk 
16. Kubus 
17. Code Max 3 

 

Max-wiskunde 3 

1. Handig rekenen 
2. Data en onzekerheid 
3. 2D en 3D 
4. Code Max 1 (transfermodule) 
5. Grootheden en grafieken 
6. Verhoudingen en procenten 
7. Omtrek, oppervlakte en volume 
8. Code Max 2 (transfermodule) 

Max-wiskunde 4 

1. Data en onzekerheid 
2. Grootheden en eenheden 
3. 2D en 3D 
4. Code Max 1 
5. Evenredigheden 
6. Kansen 
7. Procenten 
8. Code Max 2

Max-wiskunde 5 

1. Handig rekenen 

2. Data en onzekerheid 

3. Code Max 1 

4. Kansen 

5. Tabellen, verbanden en grafieken 

6. Code Max 2 

 

Max-wiskunde 6

1. Handig rekenen 

2. Data en onzekerheid 

3. Code Max 1 

4. Kansen 

5. Tabellen, verbanden en grafieken 

6. Code Max 2

De methode Max-wiskunde volgt de planning van de nieuwe eindtermen:  

Max-wiskunde 1B*: zomer 2025
Max-wiskunde 2B*: zomer 2026
Max-wiskunde 3: beschikbaar
Max-wiskunde 4: beschikbaar
Max-wiskunde 5: beschikbaar
Max-wiskunde 6: zomer 2024 

* Vernieuwde uitgave minimumdoelen ’24

Nieuws, acties en inspiratie

Inspiratie

Buitenlesdag

Ontdek 6 praktische tips om er een succesvolle Buitenlesdag van te maken.