die Keure Educatief

Engels  |  B-stroom en A-finaliteit

Max-Engels

Met Max-Engels laat je jouw leerlingen van bij de start actief aan de slag gaan met Engels.

 • Functionele taalverwerving
 • Creatief tekstmateriaal
 • Instructievideo’s
 • Actieve werkvormen
 • Eenvoud en eenduidigheid

Bekijk de video's

Verschijnt binnenkort.

Blader door het materiaal

Je bekijkt hier een selectie van het lesmateriaal. 

Maak een afspraak

Benieuwd naar een methode? Laat je contactgegevens na en onze adviseurs
helpen je graag verder.
De adviseur komt graag langs voor een
presentatie op school of online.

Ontdek meer over Max-Engels

Max-Engels is een bledend methode, want leren gebeurt zowel op papier als digitaal. We maken bewust de afweging tussen papier of digitaal waar de didactiek een meerwaarde is voor het leerproces van de leerling. Als leerkracht kies je zelf welke materialen je wanneer inzet. Al ons digitaal materiaal vind je op Polpo.

Diabolo

De modules van Max-Engels volgen de Diabolo-structuur van die Keure die de lestijden opdeelt in drie fasen:

Diabolo - intro  Ontdekken (intro)

Elke module start met ‘Discovery’ als intro: een korte activiteit die interesse wekt, de voorkennis activeert en dus motiveert.

Diabolo - midden  Onderwijzen (midden)

Daarna volgt ‘Quest’ als midden: een reeks lesactiviteiten waarmee je instructie geeft, oefent en differentieert volgens interesse en niveau.

Diabolo - outro  Toepassen (outro)

De ‘Action’ sluit de module af met een opdracht die de synthese en transfer is van wat er in die module geleerd en geoefend is, binnen de talige situatie/het thema van de module. Voor die transferopdracht passen leerlingen de geziene leerstof toe in een andere context, met en voor een publiek. De leerkracht evalueert procesgericht.

Spiraalaanpak

De modules bouwen telkens verder op de eerder verworven kennis en vaardigheden. Dankzij die spiraalaanpak herhalen de leerlingen automatisch de leerstof en kan de leerkracht ook vroeger evalueren, remediëren en differentiëren.

Functioneel schrijven

Leerlingen noteren bij Max-Engels enkel als dat bijdraagt tot de verwerking van de leerstof of bij een eigenlijke schrijfopdracht. Zo benutten ze de kostbare tijd, die ze anders gebruiken om te pennen, volledig om mee te redeneren, te discussiëren en te argumenteren, kortom om hun communicatievaardigheden te oefenen.

Eenvoud en eenduidigheid

De methode streeft naar eenvoud en eenduidigheid, zowel in formulering van opdrachten als in de lay-out.

Structuur

Max-Engels bestaat uit meerdere modules per leerjaar. Elke module werkt toe naar een doelbewuste, actieve, functionele en talige opdracht.

Inhoud

In de reeks lesactiviteiten verwerken de leerlingen de talige bouwstenen die ze nodig hebben om zelfredzaam te worden in het Engels. In elke module bevindt zich achteraan de Toolbox, een vaste rubriek met grammatica.

Woordenschat

De actieve woordenschat wordt afgebeeld en verzameld in de Wordbox.

Max-Engels biedt digitaal mogelijkheden tot differentiatie op Polpo:

Differentiatie op interesse: leerlingen krijgen verbredende opdrachten als aanvulling bij het basismateriaal.
Differentiatie op niveau: leerlingen krijgen zowel moeilijker als makkelijker tekstmateriaal om te remediëren en te verdiepen.
Differentiatie voor wie extra ondersteuning nodig heeft: bij het lezen beschikken leerlingen digitaal ook over de audioversie van de teksten in de module.

Tussentijdse evaluatie

De brede evaluatie tussendoor geeft inzicht in de vorderingen van de leerling tijdens de instructieweken en stuurt de binnenklasdifferentiatie. Afhankelijk van de activiteit gebeurt die evaluatie door de leerkracht, een medeleerling of de leerling zelf, voornamelijk aan de hand van observatie, maar evengoed door korte summatieve toetsen. 

Eindevaluatie

Max-Engels voorziet zowel permanente evaluatie als een klassieke toetsing bij elke module. De klassieke toetsing bestaat uit een taalbeschouwingstoets en een vaardigheidstoets. Zowel het kennen als het kunnen komen daarin aan bod. 

Digitaal op Polpo

 • Digitale oefeningen
 • Differentiatiemateiraal
 • Concordantielijst
 • Handleiding
 • Bordboek
 • Video’s

Op papier

 • Modules

Ontdek al onze Max-methodes

Max-Engels 5: zomer 2023
Max-Engels 6: zomer 2024
Max-Engels 1 – 4: verschijnt later

 

Nieuws & inspiratie

Evenementen

Webinars

Volg de webinars en ontdek de sterktes van onze methodes.