die Keure Educatief

Engels  |  B-stroom en A-finaliteit

Max-Engels

Met Max-Engels laat je jouw leerlingen van bij de start actief aan de slag gaan met Engels.

 • Authentiek materiaal
 • Aandacht voor Angelsaksische wereld
 • Instructievideo’s
 • Eenvoud en eenduidigheid
 • Inzet van strategieën

Bekijk de video's

In deze afspeellijst ontdek je de sterktes van de methode en extra toelichting.

PLAYLIST

Blader door het materiaal

Je bekijkt hier een selectie van het lesmateriaal.

 • Filters verwijderen

Max-Engels 5 -
module

Module 1 Welcome to Canterbury!

Max-Engels 5 -
module

Module 2 A warm welcome

Max-Engels 5 -
module

Module 3 Kylie’s first day at work

Max-Engels 5 -
module

Module 4 Tech support to the rescue

Benieuwd naar een methode?

Laat hier je contactgegevens na. Onze adviseurs
bezorgen je graag een beoordelingsexemplaar en toelichting bij de methode.

Ontdek meer over Max-Engels

Max-Engels is een blendend methode voor het secundair onderwijs, want leren gebeurt zowel op papier als digitaal. We maken bewust de afweging tussen papier of digitaal waar de didactiek een meerwaarde is voor het leerproces van de leerling. Als leerkracht kies je zelf welke materialen je wanneer inzet. Al ons digitaal materiaal vind je op Polpo.

Structuur  

Max-Engels bestaat uit meerdere modules per leerjaar. Elke module heeft een doorlooptijd van een 8-tal lestijden. 

De modules hebben een welbepaalde volgorde en werken elk rond een thema of talige context met beknopte, essentiële theorie en veel oefeningen op maat van elke leerling. De bouwstenen van Engels, zoals aangegeven in de eindtermen en leerplannen, komen aan bod doorheen de verschillende modules, gespreid over de twee leerjaren van een graad. 

Elke module bevat een aantal vaste rubrieken. 

 • Speak up !: bevat de taalhandelingen die leerlingen kunnen inzetten bij het communiceren, gebundeld volgens concrete situaties 
 • Wordbox:
  – actieve woordenschat die heel consequent wordt ingeoefend doorheen de module en toegepast bij de verschillende vaardigheden 
  – is per woordveld verzameld op een aantrekkelijke tekening om de betekenis van het woord makkelijk te achterhalen zonder de vertaling
   
 • Toolbox: grammatica (het taalstysteem) wordt hier overzichtelijk en gebundeld weergegeven 

Inhoud  

Elke module is uitgewerkt rond een talige situatie die aanzet tot actie en die inzet op actief communiceren. Het tekstmateriaal dat hiervoor wordt ingezet, is authentiek en heel functioneel gekozen. Vanuit dat authentieke materiaal brengen we actieve woordenschat en een functioneel taalsysteem aan, telkens met het oog op het communicatieve doel dat aan het thema is gekoppeld. De werkvormen die we inzetten bij de opdrachten zijn activerend en gevarieerd. Zo proberen we de leerlingen te boeien en te motiveren om Engels te leren en in te zetten in realistische situaties. In de eindtermen en de leerplannen ligt bij de kenniselementen de nadruk op het gebruiken. Om de flow van de oefeningen – het gebruiken en toepassen – niet te onderbreken, hebben we ervoor gekozen om de theorie, hoe beperkt ook, achteraan te plaatsen in de modules. Met een duidelijke picto verwijzen we naar die pagina’s met theorie zodat leerlingen daar meer achtergrond vinden bij het onderwerp. Elke activiteitenreeks bevat een aantal doe-opdrachten. Zo hoeven leerlingen nooit een hele reeks gelijkaardige oefeningen te maken en hebben ze voldoende afwisseling, wat hun aandacht en motivatie stimuleert. 

Woordenschat  

De actieve woordenschat wordt afgebeeld.

Eenvoud en eenduidigheid

Doorheen de methode streven we naar eenvoud en eenduidigheid, zowel in de formulering van opdrachten als in de lay-out. De lay-out van de modules is rustig, maar fris. Belangrijk is ook dat we voldoende interlinie voorzien in de teksten en dat we daarbij een eenvoudig, duidelijk lettertype gebruiken. Op de frontcover staat een afbeelding die het thema weergeeft van de module. De backcover bevat dan weer een kort overzicht van wat de leerlingen hebben geleerd.  

Max-Engels gebruikt pictogrammen die leerlingen structuur bieden bij hun opdrachten. Vanaf de tweede graad zijn de opdrachten steeds enkel in het Engels geformuleerd, maar telkens heel eenduidig en eenvoudig. Een module bevat de basisleerstof en is dus haalbaar voor elke leerling, met uitzondering van de opdrachten met de picto voor ‘uitbreiding’. Die opdrachten zijn vrijblijvend. 

Diabolo

De modules van Max-Engels volgen de Diabolo-structuur van die Keure die de lestijden opdeelt in drie fasen:

Diabolo - intro  Ontdekken (intro)

Elke module start met ‘Discovery’ als intro: een korte activiteit die interesse wekt, de voorkennis activeert en dus motiveert.

Diabolo - midden  Onderwijzen (midden)

Daarna volgt ‘Quest’ als midden: een reeks lesactiviteiten waarmee je instructie geeft, oefent en differentieert volgens interesse en niveau.

Diabolo - outro  Toepassen (outro)

De ‘Action’ sluit de module af met een opdracht die de synthese en transfer is van wat er in die module geleerd en geoefend is, binnen de talige situatie/het thema van de module. Voor die transferopdracht passen leerlingen de geziene leerstof toe in een andere context, met en voor een publiek. De leerkracht evalueert procesgericht.

Spiraalaanpak

De modules bouwen telkens verder op de eerder verworven kennis en vaardigheden. Dankzij die spiraalaanpak herhalen de leerlingen automatisch de leerstof en kan de leerkracht ook vroeger evalueren, remediëren en differentiëren.

Functioneel schrijven

Leerlingen noteren bij Max-Engels enkel als dat bijdraagt tot de verwerking van de leerstof of bij een eigenlijke schrijfopdracht. Zo benutten ze de kostbare tijd, die ze anders gebruiken om te pennen, volledig om mee te redeneren, te discussiëren en te argumenteren, kortom om hun communicatievaardigheden te oefenen.

Max-Engels biedt digitaal mogelijkheden tot differentiatie op Polpo:

 • Interessedifferentiatie: leerlingen krijgen verbredende opdrachten als aanvulling bij het basismateriaal.
 • Niveaudifferentiatie: leerlingen krijgen zowel moeilijker als makkelijker tekstmateriaal om te remediëren en te verdiepen.
 • Differentiatie voor wie extra ondersteuning nodig heeft: bij het lezen beschikken leerlingen bijvoorbeeld over de audioversie van de teksten in de module. 

Tussentijdse evaluatie

De brede evaluatie tussendoor geeft inzicht in de vorderingen van de leerling tijdens de instructieweken en stuurt de binnenklasdifferentiatie. Afhankelijk van de activiteit gebeurt die evaluatie door de leerkracht, een medeleerling of de leerling zelf, voornamelijk aan de hand van observatie, maar evengoed door korte summatieve toetsen. 

Eindevaluatie

Max-Engels voorziet zowel permanente evaluatie als een klassieke toetsing bij elke module. De klassieke toetsing bestaat uit een taalbeschouwingstoets en een vaardigheidstoets. Zowel het kennen als het kunnen komen daarin aan bod. 

Digitaal op Polpo

 • Digitale oefeningen
 • Differentiatiemateiraal
 • Concordantielijst
 • Handleiding
 • Bordboek
 • Instructievideo’s

Op papier

 • Modules
  3e graad A-finaliteit
  set modules per leerjaar

Ontdek al onze Max-methodes

Max-Engels 1e en 2e graad 

Elke module werkt rond een thema dat aansluit bij de interesse van de leerlingen. Het thema bepaalt uiteraard de woordvelden die aan bod komen als actieve woordenschat.  

Max-Engels 3e graad 

Elke module focust op een personage met een specifieke studie- of beroepsgebied. De zes personages zijn elk afkomstig uit een ander Engelstalig land. Zo komen de leerlingen in aanraking met de verschillende culturen uit de Angelsaksische wereld, maar ook met de specifieke accenten. De modules in de 3e graad doorlopen een verhaallijn die nauw aansluit bij de interesse van de leerlingen, hoe uiteenlopend de interessedomeinen ook zijn. De eerste module stelt de zes personages voor (clockwise):

Angus McGregor

 • Nationality: Scottish
 • Residence: St Andrews
 • Study: animal welfare
 • Age: 18 years old
 • Interests: Angus likes playing the bagpipes and rugby, but doesn’t like midges and hot weather.

Marlon Samuels

 • Nationality: Jamaican
 • Residence: Kingston
 • Study: care worker
 • Age: 21 years old
 • Interests: Marlon is keen on listening to music, especially reggae and man!. He loves relaxing on the sofa but hates fast food and traffic jams.

Harpal Singh

 • Nationality: Indian
 • Residence: New Delhi
 • Study: computer science
 • Age: 20 years old
 • Interests: Harpal is fond of gaming and playing cricket, but hates getting up early.

Sarah Smith-Rowe

 • Nationality: English
 • Residence: Reading
 • Study: receptionist (personal assistant)
 • Age: 18 years old
 • Interests: Sarah loves watching football and reading Harry Potter, but can’t stand fish and smokers.

Pat Crawford

 • Nationality: Canadian
 • Residence: Ontario
 • Study: logistics
 • Age: 19 years old
 • Interests: Pat likes hiking and cycling but doesn’t like being called American.

Kylie Mitchell

 • Nationality: Australian
 • Residence: Melbourne
 • Study: hospitality
 • Age: 20 years old
 • Interests: Kylie’s hobbies are horseback riding and going to the beach. She despises cold weather and seagulls because they steal her food.

Max-Engels 5: beschikbaar
Max-Engels 6: zomer 2024
Max-Engels 1 – 4: verschijnt later

Nieuws & inspiratie

Nieuws

Instructievideo’s

Ontdek alles over ons aanbod aan instructievideo’s en bekijk een video!