die Keure Educatief

Wiskunde  |  A-stroom, D- en D&A-finaliteit

Nando

Nando is een motiverende en blended wiskundemethode met pit. Het lesmateriaal bestaat uit modules met een sterke focus op differentiatie.

 • Beknopte, duidelijke theorie
 • Focus op differentiatie
 • Leerlinggestuurd onderwijs
 • Aandacht voor computationeel denken
 • Instructievideo’s

Bekijk de video's

In deze afspeellijst ontdek je de sterktes van de methode en extra toelichting.

PLAYLIST

Blader door het materiaal

Je bekijkt hier een selectie van het lesmateriaal.

 • Filters verwijderen

Nando 1 -
module

Module 1 Inzicht in getallen

Nando 1 -
module

Module 10 Consolidatie

Nando 1 -
module

Module 4 Data en onzekerheid

Nando 1 -
vademecum

Vademecum

Benieuwd naar een methode?

Laat hier je contactgegevens na. Onze adviseurs
bezorgen je graag een beoordelingsexemplaar en toelichting bij de methode.

Ontdek meer over Nando

Nando is een blended methode voor het secundair onderwijs, want leren gebeurt zowel op papier als digitaal. We maken bewust de afweging tussen papier of digitaal waar de didactiek een meerwaarde is voor het leerproces van de leerling. Als leerkracht kies je zelf welke materialen (o.a. extra oefeningen, rekenbladen, GeoGebra applets, AlgebraKiT …) je wanneer inzet. Al ons digitaal materiaal vind je op Polpo.

Waarom Nando?

De peper in het logo van Nando is niet toevallig gekozen: de methode gaat volop voor wiskundelessen met pit! Nando is een eigentijdse wiskundemethode met activerende werkvormen en actuele onderwijstools. De leerling neemt zoveel mogelijk het leerproces in eigen handen, de leerkracht treedt op als coach.

Didactisch sterk onderbouwde methode

 • ADI-model
  Nando hanteert het ADI-model (Activerende Directe Instructie). We voorzien bijvoorbeeld signaaloefeningen. Op basis daarvan evalueert de leerkracht hoe ver elke leerling staat. Vervolgens kan hij een oefentraject op maat aanbieden, gebruikmakend van het ruime aanbod aan differentiërende middelen, zowel op papier als digitaal.
 • Zelfdeterminatie
  Volgens de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan (2000) wordt motivatie bepaald door drie psychologische basisbehoeftes: autonomie, competentie en verbondenheid. Nando speelt vooral in op de eerste twee drijfveren. Nando geeft de leerlingen autonomie over hun eigen leerproces. Zo krijgen ze het gevoel dat ze, bij het leveren van de nodige inspanning, het gewenste resultaat kunnen bereiken. We willen hen op deze manier vertrouwen geven in hun eigen kunnen.
 • BHV-model
  BHV staat voor basis-, herhalings- en verrijkingsstof. Een eerste fase behandelt de basisleerstof. Een tweede fase zet, afhankelijk van het niveau van de leerling, in op remediëring en extra verwerking van de basisleerstof enerzijds en verbreding, uitdieping en verrijking anderzijds. Daarvoor wordt een veelheid aan differentiatiemiddelen voorzien, zowel op papier als digitaal.

Aandacht voor instructie- en wiskundetaal

 • actieve, korte zinnen, zonder hulpwerkwoorden
 • duidelijke richtlijnen
 • tegemoetkomen aan taalarme leerlingen
 • wiskundige begrippen inoefenen aan de hand van kruiswoordraadsels (eerste graad)

Probleemoplossend denken

Probleemoplossend denken komt aan bod als rode draad door de consolidatiemodules. Deze modules bevatten theorie en herhalingsoefeningen in de verschillende differentiatieniveaus over de voorgaande leerstof. Elke consolidatiemodule bevat bovendien naast de vele herhalingsoefeningen zes problemen. Leerlingen lossen deze problemen op m.b.v. heuristieken, aangereikt in het vademecum om een oplossingsstrategie te bepalen.

Computationeel denken

Dankzij computationeel denken ontwikkelen leerlingen het vermogen om problemen op te lossen door inzicht in ICT of met behulp van ICT. Een basiskennis van technologische principes en programmeren laat leerlingen toe om zelf actief bij te dragen tot de digitale wereld van de toekomst. In de eerste graad ligt de nadruk op het visueel programmeren met Scratch vanaf de tweede graad gaan we stelselmatig over op het tekstueel programmeren met Python.

Spiraalaanpak

We werken met kortere hoofdstukken waar we regelmatig op terugkomen en verder op bouwen. Dankzij de spiraalaanpak komen dezelfde onderwerpen verschillende keren aan bod. De leerling wordt verplicht om telkens te herhalen. De kortere gehelen laten ook toe om vroeger te evalueren en te remediëren en zorgen voor afwisseling, wat de motivatie ten goede komt.

Sterke focus op differentiatie

 • Wiskundeonderwijs op maat van elke leerling
 • Leerkrachten faciliteren om met verscheidenheid om te gaan
 • Veelheid en variatie aan differentiërende middelen, zowel op papier als digitaal
 • Oefeningen met aanduiding van het beheersingsniveau
 • Uitdaging voor sterke leerlingen en voldoende remediëring voor zwakke leerlingen

Vaste structuur

Om houvast aan de leerlingen en leerkrachten te geven, wordt een leerstofonderdeel aangeboden volgens een vaste structuur:

 • Instap
 • Theorie en verwerking
 • Signaaloefeningen
 • Differentiatietraject
 • Studiewijzer

Nando biedt per methodedoel een reeks voorbeeldvragen in 3 pepercategorieën (2-, 3- en 4- pepers). Deze kun je inzetten als extra oefenmateriaal/differentiemateriaal, maar evengoed als evaluatiemateriaal. Ze zijn beschikbaar in Word, dus vrij aan te passen aan je eigen context.

Digitaal op Polpo

 • Digitaal boek per module
 • Correctiesleutels
 • Jaarplanning met concordantie
 • Digitale oefeningen
 • Lesvideo’s
 • Evaluatiemateriaal
 • Handleiding

Op papier

 • Modules
 • Consolidatiemodules
 • Vademecum
 • Formulekaart (vanaf 2e graad)

Nando 1

1. Inzicht in getallen  |  2. Hoofdbewerkingen met gehele getallen  |  3. Meetkundige objecten in het vlak  |  4. Data verzamelen, voorstellen en interpreteren  |  5. Consolidatie (Modules 1 t.e.m.4)  |  6. Onderliggende ligging van rechten  |  7.  Machten en vierkantswortels van gehele getallen  |  8. Ruimtefiguren: aanzichten en ontwikkeling  |  9. Deelbaarheid  | 10. Consolidatie (Modules 1 t.e.m. 9)  |  11. Methodes om vraagstukken op te lossen – deel 1  |  12. Rationale getallen  |  13. Vlakke figuren  |  14. Hoofdbewerkingen met rationale getallen  |  15. Consolidatie (Modules 1 t.e.m. 14)  |  16. Machten en vierkantswortels van rationale getallen  |  17. Eigenschappen van vlakke figuren onderzoeken  |  18. Methodes om vraagstukken op te lossen – deel 2  |  19. Oppervlakte en volume van ruimtefiguren  |  20. Consolidatie (Modules 1 t.e.m. 19)

Nando 2

Diagnostische module (o.a. volgorde van de bewerkingen, gehele getallen)

1. Transformaties van het vlak en symmetrie  |  2. Lettervormen  | 3. Hoeken, evenwijdigen en een snijlijn  |  4. Machten  |  5. Consolidatie  |  6. Veeltemeren vermenigvuldigen  |  7. Methodes om vraagstukken op te lossen – deel 1  |  8.  Consolidatie  |  9. Evenredigheden  |  10. Congruentie en symmetrie  |  11. Data interpreteren, voorstellen en vergelijken  |  12. Constructies verklaren  |  13. Consolidatie  |  14. Eigenschappen van driehoeken en vierhoeken  | 15. Methodes om vraagstukken op te lossen – deel 2  |  16. Volume van 3D-objecten  |  17. Consolidatie

Nando 3

Set modules D – basis

Diagnostische module

1. Omgaan met wiskundetaal  |  2. Reële getallen  |  3. Vectoren  |  4. Consolidatie  |  5. Rekenen met reële getallen   |  6. Gelijkvormigheid  |  7. Consolidatie  |  8. Vergelijkingen in R  |  9. Stelling van Pythagoras  |  10. Consolidatie  |  11. Ongelijkheden en algebraïsche verbanden  |  12. Driehoeksmeting  | 13. Consolidatie 

Set modules D – 4 uur

Diagnostische module

1. Omgaan met wiskundetaal  |  2. Reële getallen  |  3. Vectoren  |  4. Consolidatie  |  5.  Rekenen met reële getallen  |  6. Vergelijkingen in R |  7. Gelijkvormigheid  |  8. Projecties en de stelling van Thales  |  9. Consolidatie |  10. Ongelijkheden en algebraïsche verbanden |  11. Stelling van Pythagoras  |  12. Functies van de eerste graad  | 13. Consolidatie  |  14. Driehoeksmeting  |  15. Rechten  | 16. Cirkel | 17.  Consolidatie

Set modules D – 5 uur

Diagnostische module

1. Omgaan met wiskundetaal  |  2. Reële getallen  |  3. Vectoren  |  4.  Consolidatie  |  5. Rekenen met reële getallen  |  6. Vergelijkingen in R  |  7. Gelijkvormigheid |  8. Ongelijkheden en algebraïsche verbanden  |  9. Projecties en de stelling van Thales  |  10. Consolidatie  |  11. Stelling van Pythagoras  |  12. Functies van de eerste graad  |  13. Driehoeksmeting  |  14. Consolidatie  |  15. Rechten |  16. Data & onzekerheid  |  17. Cirkel  |  18. Consolidatie

Set modules basispakket D&A

Diagnostische module

1. Reële getallen  |  2. Vectoren  |  3. Rekenen met reële getallen  |  4. Consolidatie  |  5. Gelijkvormigheid  |  6. Consolidatie  |  7. Vergelijkingen in R  |  8. Stelling van Pythagoras |  9. Consolidatie  |  10. Inleiding tot reële functies  |  11. Driehoeksmeting  |  12. Consolidatie

Nando 4

Set modules D – basis

Diagnostische module

1. Functies van de eerste graad  |  2. Telproblemen |  3. Consolidatie  |  4. Logica en waarheidstabellen   |  5. Consolidatie  |  6. Rechten en stelsels  |  7. Ruimtemeetkunde  |  8. Consolidatie  |  9. Data & onzekerheid  |  10. Functies van de tweede graad  |  11. Consolidatie 

Set modules D – 4 uur

Diagnostische module

1. Logica en waarheidstabellen  |  2. Stelsels  |  3. Functies van de tweede graad  |  4. Consolidatie  |  5. Problemen oplossen met tweedegraadsfuncties   |  6. Driehoeksmeting en verwante hoeken  |  7. Telproblemen  |  8. Grafen  |  9. Consolidatie  |  10. Tweedegraadsvergelijkingen en ongelijkheden |  11. Driehoeksmeting in willekeurige driehoeken  |  12. Functie met voorschrift f(x) = c/x  | 13. Consolidatie  |  14. Data & onzekerheid | 15. Ruimtemeetkunde | 16. Spreidingsdiagrammen | 17. Consolidatie

Set modules D – 5 uur

Diagnostische module

1. Logica en waarheidstabellen  |  2. Stelsels  |  3. Functies van de tweede graad  |  4. Consolidatie  |  5. Problemen oplossen met tweedegraadsfuncties   |  6. Driehoeksmeting en verwante hoeken  |  7.  Telproblemen  |  8. Grafen  |  9. Consolidatie |  10. Tweedegraadsvergelijkingen en ongelijkheden  |  11. Spreidingsdiagrammen  |  12. Driehoeksmeting in willekeurige driehoeken  |  13. Functie met voorschrift f(x) = c/x  |  14. Consolidatie  |  15. Analytische meetkunde  |  16. Deelbaarheid  |  17. Ruimtemeetkunde | 18. Consolidatie

Set modules basispakket – D&A

Diagnostische module

1. Functies van de eerste graad  |  2. Telproblemen  |  3. Consolidatie  |  4. Problemen oplossen met eerstegraadsfuncties  |  5. Consolidatie  |  6. Rechten en stelsels  |  7. Ruimtemeetkunde  |  8. Consolidatie  |  9. Data en onzekerheid  |  10. Omgekeerd evenredige verbanden en kwadratische verbanden  |  11. Consolidatie 

Modules uitbreidingsset – D&A 

1. De goniometrische cirkel en verwante hoeken  |  2. Transformaties van functies  

Nando 5 

Set modules basispakket D&A

Diagnostische module

1. Rekenen met machten  |  2. Functies I  |  3. Consolidatie  |  4. Kansrekenen  |  5. Lineaire en exponentiële verbanden  |  6. Statistiek I  |  7. Consolidatie

Set uitgebreide analyse en algebra D&A

1. Functies van de tweede graad | 2. Problemen oplossen met tweedegraadsfuncties | 3. Tweedegraadsvergelijkingen

Module Vectoren D&A 

Module De algemene sinusfunctie D&A 

Nando 5 D – basis  

Leerboek A 
Veeltermen in IR[x] | Rekenen met reële getallen | Functies | Consolidatie 

Leerboek B 
Rijen | Exponentiële groei | Consolidatie 

Nando 5 D – economie & wetenschappen  

Leerboek A 
Rekenen met reële getallen | Functies | Rijen | Consolidatie 

Leerboek B 
Exponentiële groei | Afgeleiden | Matrices | Consolidatie 

Nando 5 Kansrekenen en statistiek D 

Kansrekenen | Statistiek  

Nando 5 Kansrekenen en statistiek D-plus  

Kansrekenen | Telproblemen | Statistiek | Project 

Nando 6 – wordt verwacht

Set modules basispakket D&A

Diagnostische module

1. Functies  |  2. Logaritmen  |  3. Consolidatie  |  4. Exponentiële functies |  5. De normaalverdeling  |  6. Consolidatie

Module Afgeleiden D&A 

Module Spreidingsdiagrammen D&A 

Module Financiële wiskunde D&A 

Het materiaal van Nando volgt de timing van de hervorming en de nieuwe minimumdoelen:

Nando 1*: zomer 2025
Nando 2*: zomer 2025
Nando 3*: zomer 2024
Nando 4*: zomer 2024
Nando 5 D: zomer 2024
Nando 5 D&A: beschikbaar
Nando 6 D: zomer 2025
Nando 6 D&A: zomer 2024

* Vernieuwde uitgave minimumdoelen ’23
* Vernieuwde uitgave minimumdoelen ’24

Nieuws, acties en inspiratie

Nieuws

Instructievideo’s

Ontdek alles over ons aanbod aan instructievideo’s en bekijk een video!