die Keure Educatief

Frans  |  A-stroom, D- en D&A-finaliteit

Audace

Deze blended methode Frans daagt de leerlingen uit om volop te spreken, luisteren, schrijven en lezen in het Frans.  

 • Geïllustreerde woordenschat
 • Unieke lay-out per tekstsoort
 • Uitgebreid digitaal oefenaanbod

Bekijk de video's

In deze afspeellijst ontdek je de sterktes van de methode en extra toelichting.

PLAYLIST

Blader door het materiaal

Je bekijkt hier een selectie van het lesmateriaal.

 • Filters verwijderen

Audace 1 -
module

Module 2 C’est en vogue !
(proefexemplaar)

Audace 1 -
remediëring

Remediëring bij module 2

Audace 1 -
module

Module d’embarquement
(proefexemplaar)

Audace 1 -
interessedifferentiatie

Interessedifferentiatie bij module 2

Benieuwd naar een methode?

Laat hier je contactgegevens na. Onze adviseurs
bezorgen je graag een beoordelingsexemplaar en toelichting bij de methode.

Ontdek meer over Audace

Audace is een blended methode voor het secundair onderwijs, want leren gebeurt zowel op papier als digitaal. We maken bewust de afweging tussen papier of digitaal waar de didactiek een meerwaarde is voor het leerproces van de leerling. Als leerkracht kies je zelf welke materialen je wanneer inzet. Al ons digitale materiaal vind je op Polpo.

Modules

Audace gaat voor het principe ‘less is more’: losse modules met daarin het basismateriaal dat door elke leerling effectief en in de diepte wordt bewerkt en verwerkt. Die modules worden aangevuld met online materiaal op Polpo. Dat faciliteert de leerkracht om de lessen te verrijken, te differentiëren naar interesse en niveau, en het aanbod te actualiseren. 

tabel Audace_aanbod Frans 2e graad

tabel Audace_aanbod Frans 3e graad

 

Motiverend en doelgericht

Audace biedt gevarieerde, actuele en uitnodigende werkvormen en taalmateriaal. De grote variatie aan werkvormen en lesmateriaal is motiverend. Bovendien kiezen we regelmatig voor minder voor de hand liggende en speelse opdrachten die de leerlingen uitdagen om hun Frans actief te gebruiken. Tegelijkertijd zijn de doelen afgelijnd, duidelijk en dwingend. De leerling herkent zelf gemakkelijk de doelen, de leerkracht weet perfect in welke leerlijn of doelencluster hij aan het werk is en de evaluatie is transparant en efficiënt.

Vernieuwende lay-out

De lay-out van elke module is uniek omdat die volledig is afgestemd op de focustekstsoort. Die uitnodigende lay-out motiveert leerkracht en leerlingen om met de module aan de slag te gaan.

Elke module bevat achteraan een inhoudstafel en een woordenlijst. De modules bevatten ook telkens een balade littéraire

Ondersteuning bij de leesteksten

Bij de leesteksten in de modules vind je telkens QR-codes, die linken naar video’s, luisterfragmenten en audioteksten op Polpo. Ook in de Boussole (het vademecum) voegen we QR-codes toe naar instructievideo’s op Polpo over taalbeschouwing en taalsysteem.

Leerkracht en leerling afwisselend aan zet

Audace richt zich op leerkrachten die doelbewust afwisselen tussen leerkracht- en leerlinggestuurd onderwijs. Het is de perfecte methode voor leerkrachten die belang hechten aan taakgerichtheid en communicatie, maar waar nodig ook onderwerpen structureren en cursorisch behandelen. 

 

L’avenir sourit aux audacieux

Om een vreemde taal te leren heb je een portie lef nodig. Heel wat mensen aarzelen om in het Frans te communiceren uit schrik om fouten te maken of om iets niet te begrijpen. Daarom hebben we de nieuwe methode Audace genoemd. De naam zegt het zelf: Audace daagt je leerlingen uit om te durven. Om volop te spreken, luisteren, schrijven en lezen in het Frans. 

Diabolo

Eén module heeft een doorlooptijd van een 12-tal lestijden. De modules van Audace volgen het Diabolo-principe dat de lestijden opdeelt in drie fasen:  

Diabolo - intro  Ontdekken (intro) = 1 lestijd

Elke module start met de ‘Départ’ als intro: een korte activiteit die interesse wekt en voorkennis activeert. 

Diabolo - midden  Onderwijzen (midden) = 8 lestijden

Daarna volgt de ‘Parcours’ als midden: een reeks lesactiviteiten om instructie te geven, te laten oefenen en te differentiëren naar niveau. De actieve woordenschat en de grammatica worden consequent aangebracht en ingeoefend. Op het einde volgt een klassieke toets. 

Diabolo - outro  Toepassen (outro) = 3 lestijden 

De ‘Expédition’ sluit de module af met een opdracht die de synthese en transfer is van wat er in de module geleerd en geoefend is. Leerlingen maken een betekenisvolle, innovatieve en uitdagende taak met een doel en voor een ontvanger, waarvoor ze bewust terugkoppelen naar het communicatiemodel. 

Spiraalaanpak 

De modules bouwen telkens verder op de eerder verworven kennis en vaardigheden. Dankzij deze spiraalaanpak herhalen de leerlingen automatisch de leerstof en kan de leerkracht ook vroeger evalueren, remediëren en differentiëren

Tekstsoort centraal

In tegenstelling tot de meeste methodes vertrekt Audace niet vanuit de vaardigheden, maar vanuit de tekstsoort. Dat doen we omdat het taalgedrag in de eerste plaats gestuurd wordt door de tekstsoort en het daaraan gekoppelde communicatiemodel, eerder dan door de vaardigheid die je hanteert. 

De eindtermen vermelden voor moderne vreemde talen vier tekstsoorten in de 1e graad: informatief, opiniërend, prescriptief en narratief. Vanaf de 2e graad komen daar ook persuasieve en argumentatieve teksten bij. Vanuit de tekstsoort of het tekstdoel en de verschillende teksttypes die tot deze tekstsoort behoren, oefenen we dan de verschillende vaardigheden in: de receptieve, productieve en interactieve, zowel schriftelijk als mondeling. Elke module vertrekt vanuit een hoofdtekstsoort. Alle activiteiten binnen die module staan in het teken van die tekstsoort.  

Functioneel schrijven

Leerlingen noteren bij Audace enkel als dat bijdraagt tot de verwerking van de leerstof of bij een eigenlijke schrijfopdracht. Zo benutten ze de kostbare tijd, die ze anders gebruiken om te pennen, volledig om mee te redeneren, te discussiëren en te argumenteren.

 

Audace biedt digitaal mogelijkheden tot differentiatie op Polpo: 

 • Op interesse: leerlingen krijgen verbredende opdrachten als aanvulling bij het basismateriaal. 
 • Op niveau: leerlingen krijgen zowel moeilijker als makkelijker tekstmateriaal om te remediëren en te verdiepen 
 • Differentiatie voor wie extra ondersteuning nodig heeft: bij het lezen beschikken leerlingen bijvoorbeeld over de audioversie van de teksten in de module.

Tussentijdse evaluatie

De brede evaluatie tussendoor geeft inzicht in de vorderingen van de leerling tijdens de instructieweken en stuurt de binnenklasdifferentiatie. Afhankelijk van de activiteit gebeurt die evaluatie door de leerkracht, een medeleerling of de leerling zelf, voornamelijk aan de hand van observatie, maar evengoed door korte summatieve toetsen. 

Eindevaluatie

Audace voorziet zowel permanente evaluatie als een klassieke toetsing bij elke module. De klassieke toetsing bestaat uit een taalbeschouwingstoets en een vaardigheidstoets. Zowel het kennen als het kunnen komen daarin aan bod. 

Transferopdracht (toepassen)

Ook de transferopdracht bij de outro (expédition) wordt geëvalueerd. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan het proces als aan het product. 

Digitaal 

 • Bordboek per module 
 • Video’s, luisterfragmenten en audioteksten bij leesteksten
 • Instructievideo’s (Audace 1)
 • Digitale oefeningen op drie niveaus
 • Differentiatiemateriaal 
 • Online verdiepend materiaal bij elk van de 5 modules in het basispakket: enkel voor leerlingen van de 2e graad in de D&A-finaliteit die de richtingen Taal en communicatie, Toerisme en Horeca volgen  
 • Jaarplan en concordantielijst 
 • Handleiding per module

Op papier

 • Modules
  1e graad A-stroom
  set modules per leerjaar
  2e graad D&A-finaliteit
  set modules per leerjaar
  2e graad D-finaliteit

  set modules per leerjaar voor domeingebonden richtingen
  set modules per leerjaar voor domeinoverschrijdende richtingen
  3e graad D&A-finaliteit:
  set modules per leerjaar
  3e graad D-finaliteit:
  set modules per leerjaar voor richtingen met basisvorming
  set modules per leerjaar voor richtingen met specifieke vorming

 • Vademecum (Boussole) per graad per finaliteit.

Audace volgt de planning van de nieuwe eindtermen:

Audace 1*: zomer 2025
Audace 2: beschikbaar
Audace 3*: zomer 2024
Audace 4*: zomer 2024
Audace 5: beschikbaar
Audace 6: zomer 2024
* Vernieuwde uitgave minimumdoelen ’23
* Vernieuwde uitgave minimumdoelen ’24

Nieuws, acties en inspiratie

Nieuws

Instructievideo’s

Ontdek alles over ons aanbod aan instructievideo’s en bekijk een video!