die Keure Educatief

Aardrijkskunde  |  A-stroom, D- en D&A-finaliteit

Isaac-

aardrijkskunde

Met de blended methode Isaac-aardrijkskunde leren leerlingen verantwoord omgaan met de omgeving. Denken ze na over de relatie tussen wetenschappelijke evoluties en visies op mens- en wereldbeeld. 

 • De wereld ontdekken vanuit verwondering
 • Actua op miniwebsites
 • Verantwoord handelen
 • Aandacht voor duurzaamheid en ecologie
 • Systeemdenken

Bekijk de video's

In deze afspeellijst ontdek je de sterktes van de methode en extra toelichting.

PLAYLIST

Blader door het materiaal

Je bekijkt hier een selectie van het lesmateriaal.

 • Filters verwijderen

Isaac-aardrijkskunde 1 -
hulpblad

Earth Overshoot Day

Isaac-aardrijkskunde 1/2 -
lerarendossier

Lerarendossier bij module Wijs me de weg

Isaac-aardrijkskunde 1/2 -
module

Module Planeet vol spanning

Isaac-aardrijkskunde 1/2 -
module

Module Te land, ter zee en in de lucht

Benieuwd naar een methode?

Laat hier je contactgegevens na. Onze adviseurs
bezorgen je graag een beoordelingsexemplaar en toelichting bij de methode.

Ontdek meer over Isaac-aardrijkskunde

Isaac-aardrijkskunde is een blended methode voor het secundair onderwijs, want leren gebeurt zowel op papier als digitaal. We maken bewust de afweging tussen papier of digitaal waar de didactiek een meerwaarde is voor het leerproces van de leerling. Als leerkracht kies je zelf welke materialen je wanneer inzet. Al ons digitaal materiaal vind je op Polpo.

Motiverend en doelgericht

In functie van de lesdoelen en de beginsituatie van de leerlingen worden de werkvorm, de leer- en oefenstof en de leeractiviteit bepaald. Dat kan gaan van volledig leerkrachtgestuurd naar zowel leerkracht- als leerlinggestuurd tot voornamelijk leerlinggestuurd. We voorzien steeds een grote variatie aan werkvormen (individueel, parallel of complementair groepswerk, in duo’s …). Die variatie zorgt voor motivatie bij de leerlingen. De leeractiviteiten worden geëvalueerd door permanente evaluatie en feedback.

Interdisciplinair?

Werk je (gedeeltelijk) interdisciplinair? Dan biedt de methode Isaac-nrt (natuur, ruimte en techniek) geschikt materiaal voor de 1e graad A-stroom dat de drie disciplines bundelt en ze vanuit hun eigen invalshoek benadert. Zo werk je geïntegreerd of vakoverschrijdend in de les aardrijkskunde, natuur, ruimte en/of techniek.

Onze wereld in beweging

Isaac-aardrijkskunde biedt eigentijds en motiverend wetenschappelijk onderwijs. De methode vertrekt vanuit verwondering over hoe de wereld in elkaar zit en leert leerlingen op een specifieke manier naar de omgeving kijken en er verantwoord mee om te gaan.

Diabolo

De methode bestaat uit modules die zijn opgebouwd volgens het Diabolo-principe:

Diabolo - Ontdekken  Ontdekken (intro)
Elke module start met een ‘Isaac-moment’ als intro: een korte activiteit die interesse wekt vanuit verwondering en de voorkennis van de leerlingen activeert. Op Polpo zijn eventuele varianten van het Isaac-moment ter beschikking.

Diabolo - Onderwijzen  Onderwijzen (midden)
Daarna volgt een reeks lesactiviteiten om kennis en inzichten te verwerven via impressie, verwondering, instructie en inoefening. Waar mogelijk linken we met de andere disciplines.

Diabolo - Toepassen  Toepassen (outro)
De ‘Isaac-actie’ sluit de module af met een concrete en functionele transferopdracht als synthese van wat er in de module geleerd en geoefend is. Leerlingen passen verworven kennis en inzichten rond behandelde ruimtelijke fenomenen toe in de praktijk en in een andere context.

Spiraalaanpak

De leerstofonderdelen worden regelmatig herhaald en verder uitgediept waar relevant. Doorheen de modules maken we gebruik van verwijskaders om de linken visueel te maken voor de leerlingen. Dit doen we binnen het vak aardrijkskunde, maar ook met de andere wetenschapsvakken waar relevant.

Functioneel schrijven

Leerlingen noteren bij Isaac-aardrijkskunde enkel als dat bijdraagt tot de verwerking van de leerstof. Zo benutten ze de kostbare tijd, die ze anders gebruiken om te pennen, volledig om mee te redeneren, te discussiëren en te argumenteren.

Differentiatie gebeurt zowel op niveau als op interesse. Het differentiatieaanbod is blended en zowel op groeps- als op individueel niveau. Het aanbod voor individuele ondersteuning is digitaal en staat op Polpo, dat vertaalt zich voornamelijk in varianten van de Isaac-actie (toepassen).

Bij de evaluatie maken we een onderscheid tussen permanente evaluatie en eindevaluatie. Afhankelijk van de fase in de module zetten we één van de twee soorten evaluatie in:

Permanente evaluatie

 • Proces- en productevaluatie
 • Leerling en leerkracht krijgen inzicht in de vorderingen van de leerling tijdens de instructieweken
 • Afhankelijk van de activiteit gebeurt de evaluatie door de leerkracht, een medeleerling (peer) of de leerling zelf
 • De evaluatie gebeurt voornamelijk aan de hand van observatie en wordt indien nodig vastgelegd in een rubric

Eindevaluatie

 • Tijdens toetsen en de Isaac-actie (toepassen)
 • Aandacht voor proces en product bij evaluatie van de Isaac-actie
 • Voor ‘kennen’ toetsen we in een gesloten-boektoets: enkel het begrippenkader bevragen zoals het in het vademecum is opgenomen
 • Het ‘kunnen’ evalueren we met een open-boektoets: leerlingen maken gebruik van het vademecum

Digitaal op Polpo

 • Miniwebsite
 • Digitale oefeningen
 • Bordboek per module
 • Jaarplan en concordantielijst
 • Correctiesleutels
 • Evaluatiemateriaal (rubrics, toetsen)
 • Differentiatiemateriaal
 • Handleiding per module

Op papier

 • Modules
  1e graad A-stroom
  7 modules (zelf te bepalen welke thema’s in welk jaar aan bod komen)
  2e graad D- en D&A-finaliteit
  2 modules per leerjaar (vaste volgorde)
  3e graad D- en D&A-finaliteit
  2 modules per leerjaar (vaste volgorde)
 • Graadvademecum (enkel voor de 1e graad)
  Bevat de theorie en het begrippenkader van de te kennen leerstof en vaardigheden voor natuurwetenschappen, aardrijkskunde en techniek.

Ontdek al onze Isaac-methodes

Isaac-aardrijkskunde 1e graad

Module: InSpanning (reliëfvormen – gesteenten)
Module: Life on earth (bevolkingsdichtheid – klimaatverandering – gesteenten)
Module: Planeet vol spanning (natuurrampen – structuur aarde)
Module: Smakelijk! (klimaat – duurzaamheid)
Module: Te land, ter zee en in de lucht (grondstoffen – broeikaseffect – duurzame mobiliteit)
Module: Water(s)nood (waterkringloop – klimaat – vegetatie – erosie)
Module: Wijs me de weg (kaart lezen – oriënteren)

Isaac-aardrijkskunde 3

Module 1: De aarde biedt kansen (systeemdenken – klimaat – natuurlijk broeikaseffect – klimaatverandering – waterkringloop – demografisch transitiemodel – verstedelijking)
Module 2: De mens grijpt kansen (landbouw – grondstoffen – verstedelijking)

Isaac-aardrijkskunde 4

Module 1: Hoe ver draagt de aarde ons nog? (systeemdenken – koolstofcyclus – broeikaseffect – BBP – HDI)
Module 2: Voluit voor een duurzame toekomst (systeemdenken – HDI – duurzame transitie)

Isaac-aardrijkskunde 5 D

Module 1: Wat hebben we in onze mars? (Kosmografie – aardrotatie – aardrevolutie – plaatsbepaling in de ruimte: enkel wetenschappen)
Module 2: Systeem aarde (Ontstaan en evolutie van de sferen – geologische tijdschaal – platentektoniek – oceaan atmosfeersysteem – weerpatronen in West-Europa)

Isaac-aardrijkskunde 5 D&A

Module 1: Wat hebben we in onze mars? (Kosmografie)
Module 2: Systeem aarde (Ontstaan en evolutie van de sferen – geologische tijdschaal – platentektoniek)

Isaac-aardrijkskunde 6 – wordt verwacht

Module 1: Evolutie van de sferen
Module 2: De ruimte rondom ons

De methode Isaac-aardrijkskunde volgt de planning van de nieuwe eindtermen:

Isaac-aardrijkskunde 1e graad*: zomer 2025
Isaac-aardrijkskunde 3*: zomer 2025
Isaac-aardrijkskunde 4*: zomer 2025
Isaac-aardrijkskunde 5: beschikbaar
Isaac-aardrijkskunde 6: beschikbaar

* Vernieuwde uitgave minimumdoelen ’23
* Vernieuwde uitgave minimumdoelen ’24

Nieuws, acties en inspiratie

Nieuws

Instructievideo’s

Ontdek alles over ons aanbod aan instructievideo’s en bekijk een video!