die Keure Educatief

Frans  |  B-stroom en A-finaliteit

Max-Frans

Max-Frans wil leerlingen het plezier bijbrengen van het communiceren in een vreemde taal. Dat lukt door hen onmiddellijk inzetbare woordenschat aan te reiken.

 • Instructievideo’s
 • Functionele taalverwerving
 • Eenvoud en eenduidigheid 
 • Creatief tekstmateriaal
 • Actieve werkvormen

Bekijk de video's

In deze afspeellijst ontdek je de sterktes van de methode en extra toelichting.

PLAYLIST

Blader door het materiaal

Je bekijkt hier een selectie van het lesmateriaal.

 • Filters verwijderen

Max-Frans 1B -
lessuggesties

Lessuggesties bij module 2

Max-Frans 1B -
lessuggesties

Lessuggesties bij Module 3

Max-Frans 1B -
module

Module 1 À vos marques, prêts, partez !

Max-Frans 1B -
module

Module 2 Coucou, c’est moi !

Benieuwd naar een methode?

Laat hier je contactgegevens na. Onze adviseurs
bezorgen je graag een beoordelingsexemplaar en toelichting bij de methode.

Ontdek meer over Max-Frans

Max-Frans is een blended methode voor het secundair onderwijs, want leren gebeurt zowel op papier als digitaal. We maken bewust de afweging tussen papier of digitaal waar de didactiek een meerwaarde is voor het leerproces van de leerling. Als leerkracht kies je zelf welke materialen je wanneer inzet. Al ons digitaal materiaal vind je op Polpo.

Structuur  

Max-Frans bestaat uit meerdere modules per leerjaar. Elke module heeft een doorlooptijd van een 8-tal lestijden. 

De modules hebben een welbepaalde volgorde en werken elk rond een thema of talige context met beknopte, essentiële theorie en veel oefeningen op maat van elke leerling. De bouwstenen van Frans, zoals aangegeven in de eindtermen en leerplannen, komen aan bod doorheen de verschillende modules, gespreid over de twee leerjaren van een graad. 

Elke module bevat een aantal vaste rubrieken. 

 • Tu parles!: bevat de taalhandelingen die leerlingen kunnen inzetten bij het communiceren, gebundeld volgens concrete situaties 
 • Sac à mots:
  – actieve woordenschat die heel consequent wordt ingeoefend doorheen de module en toegepast bij de verschillende vaardigheden 
  – is per woordveld verzameld op een aantrekkelijke tekening om de betekenis van het woord makkelijk te achterhalen zonder de vertaling
   
 • Boite à outils: grammatica (het taalstysteem) wordt hier overzichtelijk en gebundeld weergegeven 

Inhoud  

Elke module is uitgewerkt rond een talige situatie die aanzet tot actie en die inzet op actief communiceren. Het tekstmateriaal dat hiervoor wordt ingezet, is authentiek en heel functioneel gekozen. Vanuit dat authentieke materiaal brengen we actieve woordenschat en een functioneel taalsysteem aan, telkens met het oog op het communicatieve doel dat aan het thema is gekoppeld. De werkvormen die we inzetten bij de opdrachten zijn activerend en gevarieerd. Zo proberen we de leerlingen te boeien en te motiveren om Frans te leren en in te zetten in realistische situaties. In de eindtermen en de leerplannen ligt bij de kenniselementen de nadruk op het gebruiken. Om de flow van de oefeningen – het gebruiken en toepassen – niet te onderbreken, hebben we ervoor gekozen om de theorie, hoe beperkt ook, achteraan te plaatsen in de modules. Met een duidelijke picto verwijzen we naar die pagina’s met theorie zodat leerlingen daar meer achtergrond vinden bij het onderwerp. Elke activiteitenreeks bevat een aantal doe-opdrachten. Zo hoeven leerlingen nooit een hele reeks gelijkaardige oefeningen te maken en hebben ze voldoende afwisseling, wat hun aandacht en motivatie stimuleert. 

Woordenschat  

De actieve woordenschat wordt afgebeeld.

Eenvoud en eenduidigheid

Doorheen de methode streven we naar eenvoud en eenduidigheid, zowel in de formulering van opdrachten als in de lay-out. De lay-out van de modules is rustig, maar fris. Belangrijk is ook dat we voldoende interlinie voorzien in de teksten en dat we daarbij een eenvoudig, duidelijk lettertype gebruiken. Op de frontcover staat een afbeelding die het thema weergeeft van de module. De backcover bevat dan weer een kort overzicht van wat de leerlingen hebben geleerd.  

Max-Frans gebruikt pictogrammen die leerlingen structuur bieden bij hun opdrachten. Vanaf de tweede graad zijn de opdrachten steeds enkel in het Frans geformuleerd, maar telkens heel eenduidig en eenvoudig. Een module bevat de basisleerstof en is dus haalbaar voor elke leerling, met uitzondering van de opdrachten met de picto voor ‘uitbreiding’. Die opdrachten zijn vrijblijvend. 

Diabolo

De modules van Max-Frans volgen de Diabolo-structuur van die Keure die de lestijden opdeelt in drie fasen:

Diabolo - Ontdekken  Ontdekken (intro)

Elke module start met Découverte als intro: een korte activiteit die interesse wekt, de voorkennis activeert en dus motiveert. 

Diabolo - Onderwijzen  Onderwijzen (midden)

Daarna volgt ‘Mission’ als midden: een reeks lesactiviteiten om instructie te geven, te laten oefenen, te differentiëren en te evalueren.

Diabolo - Toepassen  Toepassen (outro)

De ‘Action’ sluit de module af met een opdracht die de synthese en transfer is van wat er in die module geleerd en geoefend is, binnen de talige situatie/het thema van de module. Voor die transferopdracht passen leerlingen de geziene leerstof toe in een andere context, met en voor een publiek. De leerkracht evalueert procesgericht. 

Spiraalaanpak

De modules bouwen telkens verder op de eerder verworven kennis en vaardigheden. Dankzij die spiraalaanpak herhalen de leerlingen automatisch de leerstof en kan de leerkracht ook vroeger evalueren, remediëren en differentiëren. 

Functioneel schrijven 

Leerlingen noteren bij Max-Frans enkel als dat bijdraagt tot de verwerking van de leerstof of bij een eigenlijke schrijfopdracht. Zo benutten ze de kostbare tijd, die ze anders gebruiken om te pennen, volledig om mee te redeneren, te discussiëren en te argumenteren, kortom om hun communicatievaardigheden te oefenen.

Max-Frans biedt digitaal mogelijkheden tot differentiatie op Polpo: 

 • Interessedifferentiatie: leerlingen krijgen verbredende opdrachten als aanvulling bij het basismateriaal. 
 • Niveaudifferentiatie: leerlingen krijgen zowel moeilijker als makkelijker tekstmateriaal om te remediëren en te verdiepen. 
 • Differentiatie voor wie extra ondersteuning nodig heeft: bij het lezen beschikken leerlingen bijvoorbeeld over de audioversie van de teksten in de module. 

Tussentijdse evaluatie 

De brede evaluatie tussendoor geeft inzicht in de vorderingen van de leerling tijdens de instructieweken en stuurt de binnenklasdifferentiatie. Afhankelijk van de activiteit gebeurt die evaluatie door de leerkracht, een medeleerling of de leerling zelf, voornamelijk aan de hand van observatie, maar evengoed door korte summatieve toetsen. 

Eindevaluatie 

Max-Frans voorziet zowel permanente evaluatie als een klassieke toetsing bij elke module. De klassieke toetsing bestaat uit een taalbeschouwingstoets en een vaardigheidstoets. Zowel het kennen als het kunnen komen daarin aan bod. 

Digitaal op Polpo

 • Digitale oefeningen  
 • Differentiatiemateriaal 
 • Concordantielijst
 • Handleiding per module
 • Bordboek 
 • Instructievideo’s

Op papier  

 • Modules
  1e graad B-stroom
  Set modules per leerjaar
  Module 1 Max-Frans 1B: module die peilt naar de beginsituatie van de leerlingen. 
  Module 5 Max-Frans 2B: module die de belangrijkste bouwstenen herhaalt die aan bod kwamen in de 1e graad. 
  2e graad A-finaliteit
  Set modules per leerjaar
  3e graad A-finaliteit
  Set modules per leerjaar

Ontdek al onze Max-methodes

Max-Frans 1e en 2e graad 

Elke module werkt rond een thema dat aansluit bij de interesse van de leerlingen. Het thema bepaalt uiteraard de woordvelden die aan bod komen als actieve woordenschat.  

Max-Frans 3e graad 

Elke module focust op een personage met een specifieke studie- of beroepsgebied. De zes personages zijn elk afkomstig uit een ander francofoon land. Zo komen de leerlingen in aanraking met de verschillende culturen uit de Franstalige wereld, maar ook met de specifieke accenten. De modules in de 3e graad doorlopen een verhaallijn die nauw aansluit bij de interesse van de leerlingen, hoe uiteenlopend de interessedomeinen ook zijn. De eerste module stelt de zes personages voor: 

Hamza

Hamza Tahiri

 • Nationalité: marocaine
 • Études: économie et organisation
 • Stage: Decathlon
 • Âge: 18 ans
 • Intérêts: Hamza adore les sports nautiques.

Nadège

Nadège Lafleur

 • Nationalité: haïtienne
 • Études: agriculture et horticulture
 • Stage: Jardiland
 • Âge: 19 ans
 • Intérêts: Elle aime faire du vélo, se promener et sortir avec des amis.

Noah

Noah Dubois

 • Nationalité: belge
 • Études: soins et santé
 • Stage: soins à domicile
 • Âge: 18 ans
 • Intérêts: Noah est passionné pour la mode et adore jouer au tennis.

Charly

Charly Beaulieu

 • Nationalité: canadienne
 • Études: accueil et loisirs
 • Stage: hôtel Le père Léon
 • Âge: 17 ans
 • Intérêts: Charly adore visiter des musées, mais il n’aime pas faire du sport.

Fatou

Fatou Diop

 • Nationalité: sénégalaise
 • Études: STIM
 • Stage: l’usine d’Airbus
 • Âge: 18 ans
 • Intérêts: Fatou a un faible pour lire et les animaux, mais elle n’aime pas le sport.

Alice

Alice Rosier

 • Nationalité: française
 • Études: alimentaire et hôtellerie
 • Stage: restaurant le Bistrot des Carmes
 • Âge: 17 ans
 • Intérêts: Alice aime courir et est très intéressée par la nourriture.

De uitgaven van Max-Frans volgen de timing van de nieuwe minimumdoelen: 

Max-Frans 1*: zomer 2025
Max-Frans 2*: zomer 2025
Max-Frans 3: beschikbaar 
Max-Frans 4: beschikbaar 
Max-Frans 5: beschikbaar 
Max-Frans 6: zomer 2024 

* Vernieuwde uitgave minimumdoelen ’24

Nieuws, acties en inspiratie

Nieuws

Instructievideo’s

Ontdek alles over ons aanbod aan instructievideo’s en bekijk een video!