die Keure Educatief

Maatschappelijke vorming  | B-stroom en A-finaliteit

Max-mavo

Met Max-mavo laat je jouw leerlingen inzicht krijgen in hun eigen identiteit, die van anderen en van de diverse maatschappij. Ontdek hier het nieuw aanbod volgens de nieuwe minimumdoelen.

 • Authentieke context
 • Inzicht in maatschappelijke thema’s
 • Eenvoud en eenduidigheid

Bekijk de video's

In deze afspeellijst ontdek je de sterktes van de methode en extra toelichting.

PLAYLIST

Blader door het materiaal

Je bekijkt hier een selectie van het lesmateriaal.

 • Filters verwijderen

Max-mavo 1B -
module

Module 1 Ongewoon

Max-mavo 1B -
module

Module 5 Amai

Max-mavo 2B -
module (proefexemplaar)

Module 1 Vaneigens

Benieuwd naar een methode?

Laat hier je contactgegevens na. Onze adviseurs
bezorgen je graag een beoordelingsexemplaar en toelichting bij de methode.

Ontdek meer over Max-mavo

Max-mavo is een blended methode voor het secundair onderwijs, want leren gebeurt zowel op papier als digitaal. We maken bewust de afweging tussen papier of digitaal waar de didactiek een meerwaarde is voor het leerproces van de leerling. Als leerkracht kies je zelf welke materialen je wanneer inzet. Al ons digitale materiaal vind je op Polpo. 

Het nieuwe leerplan mavo bestaat voortaan uit slechts 3 disciplines voor het Katholiek Onderwijs Vlaanderen: historisch, ruimtelijk en financieel-economisch bewustzijn.  

Door de nieuwe opbouw van het leerplan mavo, kunnen we de methode nog beter doen aansluiten bij de noden van het GO!. 

Onze huidige Max-mavo is een geïntegreerde methode waarin alle huidige doelen samen aan bod komen.  

Op basis van de nieuwe leerplannen en minimumdoelen kiest die Keure er bewust voor om voor 3+1 deelmethodes te gaan onder onze koepelmethode Max. Met aparte methodes heb je meerdere voordelen:  

 • Het is voor de leerkrachten én voor de leerlingen veel duidelijker aan welke doelen gewerkt wordt. De thema’s en onderwerpen kunnen veel gerichter gekozen worden. 
 • 3 methodes bieden een aangename afwisseling voor de leerlingen. Voor hen is dynamiek een sterke motivator! 
  De 3 nieuwe methodes waarmee je het nieuwe leerplan mavo aanbiedt, zijn:
  • Max-ruimte (leerplandoel 6-10 uit het mavo-leerplan): beschikbaar
  • Max-tijd (leerplandoel 1-4 uit het mavo-leerplan): september 2025
  • Max-financieel (leerplandoel 11-16 uit het mavo-leerplan): september 2025 
 • Max-samenleving verschijnt in september 2025. Deze deelmethode bevat de doelen rond maatschappelijke en sociale vorming die tot nu in mavo voorkwamen, maar voortaan opgenomen zijn in het Gemeenschappelijk Funderend Leerplan van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Voor het GO! zijn die minimumdoelen opgenomen onder de noemer ‘burgerschap’
Je kunt dus eigenlijk nu gewoon starten op de nieuwe wijze met de huidige Max-mavo. Hierbij dien je alleen zelf de doelen rond historisch bewustzijn aan te vullen.
 

Opbouw

Max-mavo is opgebouwd uit modules. Elke module werkt toe naar een doelbewuste, actieve, functionele opdracht. Daarbij heeft de methode heel uitdrukkelijk aandacht voor de verschillende interessedomeinen van de leerlingen uit de B-stroom en A-finaliteit.

Dankzij het brede aanbod aan lesmateriaal en de betekenisvolle thematische modules worden de leerlingen maatschappelijk gevormd. Ze leren een kritische, maar respectvolle houding aannemen ten opzichte van zichzelf, maar ook ten opzichte van de wereld om zich heen. Zo worden ze volwaardige deelnemers aan de maatschappij, als persoon in interactie met anderen, maar ook als economisch en financieel geletterde consument.

Diabolo

Max-mavo is opgebouwd volgens het Diabolo-concept:

Diabolo - Ontdekken  Ontdekken (intro)

Een module start met de ‘Starter’ als intro: een korte activiteit die de interesse wekt en de voorkennis activeert.

Diabolo - Onderwijzen  Onderwijzen (midden)

Daarna volgt een reeks lesactiviteiten om kennis en inzichten te verwerven via impressie, verwondering, klasgesprekken, discussies, instructie en inoefening. Waar mogelijk linken we met eerder verworven inzichten.

Diabolo - Toepassen  Toepassen (outro)

De finale sluit de module af met een concrete en functionele transferopdracht als synthese van wat er in een module geleerd en geoefend is. Leerlingen passen verworven kennis en inzichten toe in de praktijk en werken constructief samen om tot een mooi en zinvol eindproduct te komen.

Max-mavo biedt digitaal mogelijkheden tot differentiatie op Polpo:

 • Interessedifferentiatie
 • Niveaudifferentiatie

In het lerarenmateriaal op Polpo vind je:

 • Reflectievragen na het realiseren van de ‘Finale’
 • Evaluatiecriteria voor de leerkracht
 • Kijkwijzers voor peerevaluatie

Digitaal op Polpo

 • Differentiatiemateriaal
 • Concordantielijst
 • Handleiding per module
 • Bordboek per module
 • Ondersteunend materiaal (video, audio, bijlagen, …)

Op papier

 • Set modules
 
 • Max-mavo 1B: beschikbaar
 • Max-mavo 2B zomer 2024
 • Max-mavo 3-6: volgt later

De doelen van financieel-economisch bewustzijn bieden we zo goed als integraal aan in de huidige module Amai! van Max-mavo 1B. Ook de doelen rond maatschappelijke en sociale vorming vind je in de huidige Max-mavo.

Indien je nu al start, dan heb je volgend jaar weinig tijd nodig om je in te werken in de 3+1 nieuwe methodes, aangezien ruimte en financieel-economisch hetzelfde is, samenleving erg herkenbaar en tijd erbij komt in dezelfde trend.

Voor 2B raden we aan om nog 1 jaar verder te gaan met lesmateriaal dat je nu gebruikt.

Ontdek al onze Max-methodes

Nieuws, acties en inspiratie

Inspiratie

Buitenlesdag

Ontdek 6 praktische tips om er een succesvolle Buitenlesdag van te maken.