die Keure Educatief

Wiskunde  |  A-stroom, D- en D&A-finaliteit

VBTL

Van Basis tot Limiet (VBTL) is een blended methode wiskunde. Al jaar en dag is VBTL gekend voor krachtig wiskundeonderwijs in Vlaanderen. 

 • Leerkrachtgestuurd onderwijs
 • Competentiegericht en probleemoplossend denken
 • Aandacht voor rekenvaardigheden, wiskundetaal en ICT
 • Instructievideo’s
 • Uitgebreid oefenaanbod

Bekijk de video's

In deze afspeellijst ontdek je de sterktes van de methode en extra toelichting.

PLAYLIST

Blader door het materiaal

Je bekijkt hier een selectie van het lesmateriaal.

 • Filters verwijderen

VBTL 1/2 -
vakantieboek

Van 1 naar 2 (eerste 10 pagina’s)

VBTL 2/3 -
vakantieboek

Van 2 naar 3 (eerste 10 pagina’s)

VBTL 1 -
leerboek

Getallen, algebra, data en onzekerheid

VBTL 1 -
leerwerkboek

Getallen, algebra, data en onzekerheid

Benieuwd naar een methode?

Laat hier je contactgegevens na. Onze adviseurs
bezorgen je graag een beoordelingsexemplaar en toelichting bij de methode.

Ontdek meer over VBTL

VBTL is een blended methode voor het secundair onderwijs, want leren gebeurt zowel op papier als digitaal. We maken bewust de afweging tussen papier of digitaal waar de didactiek een meerwaarde is voor het leerproces van de leerling. Als leerkracht kies je zelf welke materialen (o.a. extra oefeningen, rekenbladen, GeoGebra applets, AlgebraKiT …) je wanneer inzet. Al ons digitaal materiaal vind je op Polpo.

Duidelijke structuur

Doorheen het leer(werk)boek gebruiken we een eenduidige manier van formuleren. Het herhalend patroon helpt de leerlingen om alles te onthouden en te structureren. De begrippen, definities en eigenschappen worden duidelijk omschreven en in een passend kader geplaatst. We sluiten elk hoofdstuk af met een samenvatting en een reeks oefeningen.

De uitdagende oefeningen worden duidelijk aangegeven met een ster.

VBTL gaat verder dan alleen de wiskundelessen zelf. Dankzij het vele extra materiaal krijgen de leerlingen een ruimere kijk op wiskunde.

VBTL biedt een grote hoeveelheid aan oefenmateriaal waarmee de leerkracht aan zet is om met leerlingen individueel of in groep te differentiëren.

Naast de vele oefeningen in het boek biedt VBTL extra oefeningen per hoofdstuk aan op Polpo. Deze kun je inzetten als extra oefenmateriaal/differentiemateriaal, maar evengoed als evaluatiemateriaal. Ze zijn beschikbaar in Word, dus vrij aan te passen aan je eigen context.

Digitaal op Polpo

 • Digitale oefeningen
 • Lesvideo’s
 • Extra ondersteunend materiaal
 • Evaluatiemateriaal
 • Tips om te werken met de rekenmachine
 • Jaarplannen en concordantielijsten
 • Correctiesleutels
 • Bordboek

Op papier

 • Leerboeken en leerwerkboeken
 • Portfolio vaardigheden/computationeel denken
 • Extra’s voor in de wiskundeles:
  • Vakantieboeken voor thuis
   De vakantieboeken zijn ideaal voor leerlingen die op een speelse en creatieve manier de leerstof wiskunde willen herhalen tijdens de zomervakantie. Zo onderhouden ze de leerstof van het voorbije jaar en beginnen ze goed voorbereid aan het volgende schooljaar. Achteraan in het boek zit een theoriegids met een synthese van de belangrijkste leerstof. De oplossingen staan in het midden van het boek.
  • Formulekaarten
  • Wiskundewoordenboekje

VBTL 1

Getallen, algebra, data en onzekerheid  Meetkunde en metend rekenen  |  Portfolio Vaardigheden

VBTL 2

Getallen, algebra, data en onzekerheid  |  Meetkunde en metend rekenen  |  Portfolio Vaardigheden

VBTL 3

 • D – basis
  Getallen, eerstegraadsfuncties en analytische meetkunde (D-basis/D – 4 uur)  |  Meetkunde (D-basis/D– 4 uur) 
 • D – 4 uur
  Getallen, eerstegraadsfuncties en analytische meetkunde (D-basis/D – 4 uur)  |  Meetkunde (D-basis/D – 4 uur)  | Statistiek (D)
 • D – 5 uur
  Getallen, eerstegraadsfuncties en analytische meetkunde (D – 5 uur)  |  Meetkunde (D – 5 uur)  |  Statistiek (D)
 • D&A
  Getallen, verbanden en functies (D&A)  |  Meetkunde (D&A)  

VBTL 4

 • D – basis
  Statistiek (D) | Logica & telproblemen (D) | Ruimtemeetkunde (D-basis) | Module Elementaire kwadratische functies (D-basis)
 • D – 4 uur
  Functies (D – 4 uur)  | Goniometrie & meetkunde (D – 4 uur)  |Logica & telproblemen (D) | module Elementaire functies (D – 4 uur/D – 5 uur)
 • D – 5 uur
  Functies (D – 5 uur)  | Goniometrie & meetkunde (D – 5 uur)  |Logica & telproblemen (D) | Grafen (D) | module Elementaire functies (D – 4 uur/D – 5 uur)
 • D&A
  Functies: stelsels van eerstegraadsvergelijkingen – data en onzekerheid (D&A)  |  Telproblemen en ruimtemeetkunde (D&A)  | Module Goniometrie (D&A)

VBTL 5 en 6

 • D – Gevorderde wiskunde

  VBTL 5 leerboek Analyse 1a: reële functies | VBTL 5 Leerboek Analyse 1b: reële functies | VBTL 5/6 Leerboek Analyse 2: differentiaalrekening | VBTL 5/6 leerboek Analyse 3: Verloop van functies | VBTL 6 leerboek Analyse 4: integraalrekening (zomer 2024) | VBTL 5/6 leerboek Matrices | VBTL 5/6 leerboek Complexe getallen | VBTL 5/6 module Groepentheorie | VBTL 5/6 leerboek Combinatoriek & Kansrekenen | VBTL 5/6 leerboek Ruimtemeetkunde (zomer 2024) | VBTL 5/6 leerboek Statistiek (zomer 2024) | VBTL 5/6 module Vectorruimten (zomer 2024) | VBTL 5/6 module Predicatenlogica | VBTL 5/6 leerboek Kegelsneden & krommen (zomer 2024) | VBTL 5/6 leerboek Differentiaalvergelijkingen & reeksontwikkelingen (zomer 2024)

 • D – Economie & wetenschappen

  VBTL 5 Leerboek Analyse 1a: reële functies | VBTL 5 Leerboek Analyse 1b: reële functies | VBTL 5/6 leerboek Analyse 2: differentiaalrekening | VBTL 6 leerboek Analyse 3: integraalrekening (zomer 2024) | VBTL 5/6 leerboek Matrices & stelsels | VBTL 5/6 leerboek Complexe getallen | VBTL 5/6 leerboek Kansrekenen & statistiek (zomer 2024)

 • D – Basisvorming
  VBTL 5 Leerboek Algebra | VBTL 5 Leerboek Reële functies | VBTL 5/6 leerboek Kansrekenen & statistiek | VBTL 5/6 leerboek Afgeleiden (zomer 2024)
 • D – Humane wetenschappen
  VBTL 5/6 leerboek Statistiek 
 • D&A
  VBTL 5 leerwerkboek Analyse | VBTL 5/6 leerwerkboek Uitgebreide analyse & algebra | VBTL 6 leerwerkboek Kansrekenen & statistiek | VBTL 5/6 leerwerkboek Goniometrie & vectoren | VBTL 6 leerwerkboek Financiële wiskunde    
 

De boeken van VBTL worden herwerkt en geactualiseerd volgens de nieuwe minimumdoelen. De nieuwe uitgaven volgen de planning van de hervorming:

VBTL 1*: zomer 2025
VBTL 2*: zomer 2025
VBTL 3*: zomer 2024
VBTL 4*: zomer 2024
VBTL 5: beschikbaar
VBTL 6: zomer 2024

* Vernieuwde uitgave minimumdoelen ’23
* Vernieuwde uitgave minimumdoelen ’24

Benieuwd naar ons aanbod per studierichting? 

Nieuws, acties en inspiratie

Nieuws

Instructievideo’s

Ontdek alles over ons aanbod aan instructievideo’s en bekijk een video!