die Keure Educatief

Biologie  |  D-finaliteit

Isaac-biologie

Met de blended methode Isaac-biologie leren jongeren op een wetenschappelijke manier naar de wereld kijken en natuurlijke fenomenen vatten. 

 • De wereld ontdekken vanuit verwondering
 • Wetenschappelijke kijk op maatschappelijke vraagstukken
 • Natuurwetenschappelijke onderzoeksmethode
 • Online aanbod van experimenten
 • Efficiënt leerproces

Bekijk de video's

In deze afspeellijst ontdek je de sterktes van de methode en extra toelichting.

PLAYLIST

Blader door het materiaal

Je bekijkt hier een selectie van het lesmateriaal.

 • Filters verwijderen

Isaac-biologie 3 D-2u -
module

Module 1 Geprikkeld

Isaac-biologie 3 D-2u-
module

Module 2 Het gaat niet altijd over rozen

Isaac-biologie 4 D-2u- module

Module 2 Orde in de chaos (proefexemplaar)

Isaac-biologie 4 D-2u- module

Module 3 Het zit hem in de kleine dingen (proefexemplaar)

Benieuwd naar een methode?

Laat hier je contactgegevens na. Onze adviseurs
bezorgen je graag een beoordelingsexemplaar en toelichting bij de methode.

Ontdek meer over Isaac-biologie

Isaac-biologie is een blended methode voor het secundair onderwijs, want leren gebeurt zowel op papier als digitaal. We maken bewust de afweging tussen papier of digitaal waar de didactiek een meerwaarde is voor het leerproces van de leerling. Als leerkracht kies je zelf welke materialen je wanneer inzet. Al ons digitaal materiaal vind je op Polpo. 

Motiverend en doelgericht

In functie van de lesdoelen en de beginsituatie van de leerlingen worden de werkvorm, de leer- en oefenstof en de leeractiviteit bepaald. Dat kan gaan van volledig leerkrachtgestuurd naar zowel leerkracht- als leerlinggestuurd tot voornamelijk leerlinggestuurd. We voorzien steeds een grote variatie aan werkvormen (individueel, parallel of complementair groepswerk, in duo’s …). Die variatie zorgt voor motivatie bij de leerlingen. De leeractiviteiten worden geëvalueerd door permanente evaluatie en feedback. 

Experimenten

In de lessen met Isaac-biologie worden regelmatig experimenten uitgevoerd volgens de wetenschappelijke methode. Bij de experimenten kun je de onderzoekscompetenties van de leerlingen bevragen.

Biologie onder de loep

Isaac-biologie wil in de eerste plaats jongeren betrouwbare feitelijke kennis bijbrengen op een methodische wijze. Verwondering is daarbij een belangrijke motor om die verschijnselen wetenschappelijk te beschrijven en te verklaren. De methode laat leerlingen hun denkbeelden bijstellen door met elkaar te argumenteren. Zo ontwikkelen ze een rationele geest en groeikansen om deel te nemen aan een technologisch-wetenschappelijk gefundeerde maatschappij.

Diabolo 

De methode is opgebouwd volgens het Diabolo-principe: 

Diabolo - Ontdekken  Ontdekken (intro) 
Elke module start met een ‘Isaac-moment’ als intro: een korte activiteit die interesse wekt vanuit verwondering en de voorkennis van de leerlingen activeert. Op Polpo zijn eventuele varianten van het Isaac-moment ter beschikking. 

Diabolo - Onderwijzen  Onderwijzen (midden) 
Daarna volgt een reeks lesactiviteiten om kennis en inzichten te verwerven via impressie, verwondering, instructie en inoefening. Waar mogelijk linken we met eerder verworven kennis en met de andere disciplines.  

Diabolo - Toepassen  Toepassen (outro) 
De ‘Isaac-actie’ sluit de module af met een concrete en functionele transferopdracht als synthese van wat er in de module geleerd en geoefend is. Leerlingen passen verworven kennis en inzichten toe in de praktijk en in een andere context. 

Spiraalaanpak 

De leerstofonderdelen worden regelmatig herhaald en verder uitgediept waar relevant. Doorheen de modules maken we gebruik van verwijskaders om de linken visueel te maken voor de leerlingen. Dit doen we binnen het vak biologie, maar ook over de wetenschapsvakken van Isaac heen indien zinvol.

Functioneel schrijven 

Leerlingen noteren bij Isaac-biologie enkel als dat bijdraagt tot de verwerking van de leerstof. Zo benutten ze de kostbare tijd, die ze anders gebruiken om te pennen, volledig om mee te redeneren, te discussiëren en te argumenteren. 

Differentiatie in Isaac gebeurt zowel op niveau als op interesse. Het differentiatieaanbod is blended en zowel op groeps- als op individueel niveau. Het aanbod voor individuele ondersteuning is digitaal en staat op Polpo, dat vertaalt zich voornamelijk in varianten van de Isaac-actie (toepassen).

Bij de evaluatie maken we een onderscheid tussen permanente evaluatie en eindevaluatie. Afhankelijk van de fase in de module zetten we één van de twee soorten evaluatie in: 

Permanente evaluatie

 • Dit is een proces- en productevaluatie.
 • De leerling en leerkracht krijgen inzicht in de vorderingen van de leerling tijdens de instructieweken.
 • Afhankelijk van de activiteit gebeurt de evaluatie door de leerkracht, een medeleerling (peer) of de leerling zelf (zelfevaluatie).
 • De evaluatie gebeurt voornamelijk aan de hand van experimenten.

Eindevaluatie

 • Op Polpo voorzien we op het einde van een thema modelvragen waarin we een suggestie doen om het kennen en kunnen te toetsen.
 • De eindevaluatie gebeurt tijdens toetsen en de Isaac-actie (toepassen).
 • We hebben aandacht voor proces en product bij evaluatie van de Isaac-actie.
 • Voor ‘kennen’ toetsen we in een gesloten-boektoets waarin we enkel het begrippenkader bevragen zoals het in het vademecum is opgenomen.
 • Het ‘kunnen’ evalueren we met een open-boektoets waarin leerlingen gebruikmaken van het vademecum. 

Digitaal op Polpo

 • Miniwebsite 
 • Digitale oefeningen 
 • Jaarplan en concordantielijst 
 • Correctiesleutels 
 • Evaluatiemateriaal
 • Differentiatiemateriaal 
 • Handleiding met lessuggesties
 • Bordboek per module

Op papier

 • 2e graad D-finaliteit:
  Set modules per jaar (vaste volgorde)
 • 3e graad D-finaliteit:
  Set modules per jaar (vast volgorde)

Ontdek al onze Isaac-methodes

Isaac-biologie 3

D-finaliteit – Moduleoverzicht (1 uur en 2 uren biologie)
Geprikkeld (homeostase + prikkels) |  Het gaat niet altijd over rozen (homeostase bij planten)  |  Alles ontvangen? (receptoren)  |  Alles onder controle? (conductoren)  |  Klaar voor actie! (effectoren)

Isaac-biologie 4 – wordt verwacht

D-finaliteit – Moduleoverzicht  (1 uur en 2 uren biologie)
Voortplanting  |  Biodiversiteit  |  Microbiologie  |  Interacties tussen organismen

Isaac-biologie 5

D-finaliteit – Themaoverzicht
De bouwstenen van de cel  |  De werkende cel  |  Erfelijk materiaal en celdelingen  |  De voortplanting  |  Immuniteit

Isaac-biologie 6 – wordt verwacht

D-finaliteit – Themaoverzicht
Genetica  |  Moleculaire genetica  |  Biotech  |  Evolutie

Isaac-biologie 3: beschikbaar
Isaac-biologie 4: beschikbaar
Isaac-biologie 5: beschikbaar
Isaac-biologie 6: zomer 2025

Nieuws, acties en inspiratie

Inspiratie

Wereldgezondheidsdag

7 april is Wereldgezondheidsdag. Lees er hier alles over en ontdek meer over gezondheid in Max-natuur en Isaac-biologie!