die Keure Educatief

Natuurwetenschappen  |  A-stroom en D-finaliteit

Isaac-

natuurwetenschappen

Met de blended methode Isaac-natuurwetenschappen leren leerlingen een fysische werkelijkheid of een natuurlijk fenomeen vatten aan de hand van natuurwetenschappelijke concepten. 

 • Rationele geest ontwikkelen
 • Onderzoeksvaardigheden aanscherpen
 • Duurzaamheid als rode draad

Blader door het materiaal

Je bekijkt hier een selectie van het lesmateriaal.

 • Filters verwijderen

Isaac-natuurwetenschappen 1e graad - module

Te land, ter zee en in de lucht

Maak een afspraak

Benieuwd naar een methode? Laat je contactgegevens na en onze adviseurs
helpen je graag verder.
De adviseur komt graag langs voor een
presentatie op school of online.

Ontdek meer over Isaac-natuurwetenschappen

Isaac-natuurwetenschappen is een blended methode, want leren gebeurt zowel op papier als digitaal. We kiezen bewust voor papier of digitaal waar de didactiek een meerwaarde is voor het leerproces van de leerling. Als leerkracht kies je zelf welke materialen je wanneer inzet. Al ons digitaal materiaal vind je op Polpo.

Natuur en wetenschap gaan hand in hand

Isaac-natuurwetenschappen wil leerlingen betrouwbare feitelijke kennis bijbrengen op een methodische wijze. Ze leren een fysische werkelijkheid of een natuurlijk fenomeen vatten aan de hand van natuurwetenschappelijke concepten. Zo ontwikkelen ze een rationele geest om zich wetenschappelijke te positioneren t.o.v. maatschappelijke vraagstukken. Verwondering is een belangrijke motor om natuurlijke verschijnselen op een wetenschappelijke manier te beschrijven en te verklaren.

Diabolo

De methode bestaat uit modules die zijn opgebouwd volgens het Diabolo-principe:

Diabolo - Ontdekken  Ontdekken (intro)
Elke module start met een ‘Isaac-moment’ als intro: een korte activiteit die interesse wekt vanuit verwondering en de voorkennis van de leerlingen activeert. Op Polpo zijn eventuele varianten van het Isaac-moment ter beschikking.

Diabolo - Onderwijzen  Onderwijzen (midden)
Daarna volgt een reeks lesactiviteiten om kennis en inzichten te verwerven via impressie, verwondering, onderzoek, instructie en inoefening. Waar mogelijk linken we met de andere disciplines.

Diabolo - Toepassen  Toepassen (outro)
De ‘Isaac-actie’ sluit de module af met een concrete en functionele transferopdracht als synthese van wat er in de module geleerd en geoefend is. Leerlingen passen verworven kennis en inzichten rond behandelde fysische fenomenen toe in de praktijk en in een andere context.

Spiraalaanpak

De leerstofonderdelen worden regelmatig herhaald en verder uitgediept waar relevant. Doorheen de modules maken we gebruik van verwijskaders om de linken visueel te maken voor de leerlingen. Dit doen we binnen het vak natuurwetenschappen, maar ook met de andere wetenschapsvakken waar relevant.

Functioneel schrijven

Leerlingen noteren bij Isaac-natuurwetenschappen enkel als dat bijdraagt tot de verwerking van de leerstof. Zo benutten ze de kostbare tijd, die ze anders gebruiken om te pennen, volledig om mee te redeneren, te discussiëren en te argumenteren.

Motiverend en doelgericht

In functie van de lesdoelen en de beginsituatie van de leerlingen worden de werkvorm, de leer- en oefenstof en de leeractiviteit bepaald. Dat kan gaan van volledig leerkrachtgestuurd naar zowel leerkracht- als leerlinggestuurd tot voornamelijk leerlinggestuurd. We voorzien telkens een grote variatie aan werkvormen (individueel, parallel of complementair groepswerk, in duo’s …). Die variatie zorgt voor motivatie bij de leerlingen. De leeractiviteiten worden geëvalueerd door permanente evaluatie en feedback.

Interdisciplinair?

Werk je (gedeeltelijk) interdisciplinair? Dan biedt de methode Isaac-nrt (natuur, ruimte en techniek) geschikt materiaal voor de 1e graad A-stroom dat de drie disciplines bundelt en ze vanuit hun eigen invalshoek benadert. Zo werk je geïntegreerd of vakoverschrijdend in de les aardrijkskunde, natuur(wetenschappen), ruimte en/of techniek.

Differentiatie gebeurt zowel op niveau als op interesse. Het differentiatieaanbod is blended en zowel op groeps- als op individueel niveau. Het aanbod voor individuele ondersteuning is digitaal en staat integraal op Polpo, dat vertaalt zich voornamelijk in varianten van de Isaac-actie (toepassen).

Bij de evaluatie maken we een onderscheid tussen permanente evaluatie en eindevaluatie. Afhankelijk van de fase in de module zetten we één van twee soorten evaluatie in:

 • Permanente evaluatie
  • Proces- en productevaluatie
  • Leerling en leerkracht krijgen inzicht in de vorderingen van de leerling tijdens de instructieweken
  • Afhankelijk van de activiteit gebeurt de evaluatie door de leerkracht, een medeleerling (peer) of de leerling zelf
  • De evaluatie gebeurt voornamelijk aan de hand van observatie en wordt indien nodig vastgelegd in een rubric
 • Eindevaluatie
  • Tijdens toetsen en de Isaac-actie (toepassen)
  • Aandacht voor proces en product bij evaluatie van de Isaac-actie
  • Voor ‘kennen’ toetsen we in een gesloten-boektoets: enkel het begrippenkader bevragen zoals het in het vademecum is opgenomen
  • Het ‘kunnen’ evalueren we met een open-boektoets: leerlingen maken gebruik van het vademecum

 

Digitaal op Polpo

 • Miniwebsite
 • Jaarplan en concordantielijst
 • Correctiesleutels
 • Evaluatiemateriaal (rubrics, toetsen)
 • Differentiatiemateriaal
 • Handleiding (Lerarendossier) per module
 • Bordboek per module

Op papier

 • Modules
  1e graad A-stroom: 7 modules (zelf te bepalen welke thema’s in welk jaar aan bod komen)
  3e graad D-finaliteit: modules per thema
 • Graadvademecum (enkel voor de 1e graad)
  Bevat de theorie en het begrippenkader van de te kennen leerstof en vaardigheden voor natuurwetenschappen, aardrijkskunde en techniek.

Ontdek al onze Isaac-methodes

De methode Isaac-natuurwetenschappen volgt de planning van de nieuwe eindtermen:

Isaac-natuurwetenschappen 1e graad: beschikbaar
Isaac-natuurwetenschappen 5: zomer 2023
Isaac-natuurwetenschappen 6: zomer 2024

1e graad

Module: InSpanning (energie – ademhalingsstelsel – bloedvatenstelsel – warmteoverdracht – straling)
Module: Life on earth (voortplanting(stelsel) – evolutie)
Module: Planeet vol spanning (krachten – faseovergangen)
Module: Smakelijk! (fotosynthese – voedingsstoffen – spijsverteringsstelsel)
Module: Te land, ter zee en in de lucht (deeltjesmodel – massadichtheid – stofomzettingen)
Module: Water(s)nood (aggregatietoestanden – faseovergangen – uitscheidingsstelsel – scheidingstechnieken)
Module: Wijs me de weg (biotoop – biodiversiteit – orgaanstelsel – plantaardige cel)

Nieuws, acties en inspiratie

Winacties

Isaac-maand

Vier wetenschappen in februari! Doe elke week mee aan een actie.