die Keure Educatief

Duits  |  D- en D&A-finaliteit

Krass

Krass is een blended methode Duits die de leerlingen uitdaagt om volop te spreken, luisteren, schrijven en lezen in het Duits. Deze vernieuwende methode plaatst de tekstsoorten centraal en biedt gevarieerde, actuele en uitnodigende werkvormen en taalmateriaal.

 • Herhalen met digitale escaperoom
 • Woordenschat visueel aanbrengen
 • Flexibel inzetbaar

Bekijk de video's

In deze afspeellijst ontdek je de sterktes van de methode en extra toelichting.

PLAYLIST

Blader door het materiaal

Je bekijkt hier een selectie van het lesmateriaal.

 • Filters verwijderen

Krass 3/4 D en D&A -
module

Module 2 Am Sonnabend un so

Krass 3/4 D en D&A -
redemittel

Taalhandelingen bij module 5

Krass 3/4 D en D&A -
vokabeln

Woordenschat bij module 5

Krass 3/4 D en D&A -
interessedifferentiatie

Interessedifferentiatie bij module 1

Benieuwd naar een methode?

Laat hier je contactgegevens na. Onze adviseurs
bezorgen je graag een beoordelingsexemplaar en toelichting bij de methode.

Ontdek meer over Krass

Krass is een blended methode voor het secundair onderwijs, want leren gebeurt zowel op papier als digitaal. We maken bewust de afweging tussen papier of digitaal waar de didactiek een meerwaarde is voor het leerproces van de leerling. Als leerkracht kies je zelf welke materialen je wanneer inzet. Al ons digitaal materiaal vind je op Polpo.

Modules

Opties per doelgroep

Krass is een graadmethode, opgebouwd uit meerdere sets modules. Elke set bestaat uit 2 modules. Een set is bedoeld voor 1 lestijd/week/leerjaar. Richtingen met 2 lestijden/week/leerjaar verwerken dus 2 sets op een schooljaar, richtingen met 3 lestijden/week/leerjaar 3 sets …

Tweede graad

In de tweede graad bestaat Krass uit 3 sets. Krass 2e graad bevat dus lesmateriaal voor richtingen tot 3 graaduren. Bekijk hier het overzicht van de sets.

Derde graad

In de derde graad bestaat Krass uit 5 sets. Krass 3e graad bevat dus lesmateriaal voor richtingen tot 5 graaduren. Bekijk hier het overzicht van de sets.

Krass gaat voor het principe ‘less is more’: geen lijvig boek boordevol tekstmateriaal, maar losse modules die aangevuld worden met online materiaal op het digitaal platform Polpo om lessen te verrijken, te differentiëren en het aanbod te actualiseren. Dat faciliteert de leerkracht om de lessen te verrijken, te differentiëren naar interesse en niveau, en het aanbod te actualiseren.

Motiverend en doelgericht

Krass is een doelgerichte methode waarvan de inhoud fris en actueel is. Door de focus op de tekstsoorten zijn de doelen doorheen een module afgelijnd, duidelijk en dwingend, maar tegelijkertijd zijn de werkvormen en het taalmateriaal gevarieerd, actueel en uitnodigend. Zo herkent de leerling zelf makkelijk welke hogere taaldoelen achter een concrete taak of tekst zitten, weet de leerkracht perfect in welke leerlijn of doelencluster hij/zij aan het werk is, en is de evaluatie tussendoor en op het einde van een module transparant en efficiënt voor alle betrokkenen (leerling, leerkracht, ouder).

Vernieuwende lay-out

De lay-out van elke module is uniek omdat die volledig is afgestemd op de focustekstsoort. Die uitnodigende lay-out motiveert de leerkracht en leerlingen om met de module aan de slag te gaan en tegelijk uit te kijken naar de volgende, net als bij je dagelijkse krant, je favoriete tijdschrift of je volgende boek.

Leerkracht en leerling afwisselend aan zet

Krass richt zich op leerkrachten die doelbewust afwisselen tussen leerkracht- en leerlinggestuurd onderwijs. Het zijn leerkrachten die veel belang hechten aan taakgerichtheid en communicatie, maar die ook graag onderwerpen gestructureerd en cursorisch behandelen, indien functioneel en dus nodig op dat moment.

Deutsch ist voll krass!

Het versterkende adjectief krass staat voor iets dat in extreme mate goed (of soms slecht) is, hier betekent het in begeisternder Weise gut oder schön. Vooral jongeren gebruiken het woord krass om hun enthousiasme of verwondering over iets uit te drukken. Bovendien is Duits de meest gesproken moedertaal in de EU. Wie Duits begrijpt en spreekt, kan dus met heel wat Europeanen communiceren en samenwerken. Duits is dus niet alleen krass, maar ook bijzonder nuttig!

Diabolo

Eén module heeft een doorlooptijd van een 12-tal lestijden. De modules van Krass volgen het Diabolo-model van die Keure dat de lestijden opdeelt in drie fasen:

Diabolo - intro  Ontdekken (intro) (1 lestijd)

Elke module start met ‘Ein krasser Einstieg’ als intro: een korte activiteit die interesse wekt en voorkennis activeert.

Diabolo - midden  Onderwijzen (midden) (8 lestijden)

Daarna volgt ‘Voll krass drauf’ als midden: een reeks lesactiviteiten om instructie te geven, te laten oefenen en te differentiëren naar niveau. De actieve woordenschat en de grammatica worden consequent aangebracht en ingeoefend. Op het einde volgt een klassieke toets.

Diabolo - outro  Toepassen (outro) (3 lestijden)

De ‘Krasser geht’s nicht’ sluit de module af met een opdracht die de synthese en transfer is van wat er in die module geleerd en geoefend is. Leerlingen maken een betekenisvolle taak met een doel en voor een ontvanger, waarvoor ze bewust terugkoppelen naar het communicatiemodel.

Voor de leerlingen starten met de ‘krasser geht’s nicht’ bieden we een digitale escape room aan waarin de leerlingen de aangeboden leerstof spelenderwijs herhalen. Als ze de sleutel vinden, dan hebben ze de leerstof onder de knie en zijn ze dus klaar voor een grotere summatieve toets en kunnen ze de ‘krasser geht’s nicht’ aanvatten.

Spiraalaanpak 

De modules bouwen telkens verder op de eerder verworven kennis en vaardigheden. Dankzij die spiraalaanpak herhalen de leerlingen automatisch de leerstof en kan de leerkracht ook vroeger evalueren, remediëren en differentiëren. 

Tekstsoort centraal

In tegenstelling tot de meeste methodes vertrekt Krass niet vanuit de vaardigheden, maar vanuit de tekstsoort. Dat doen we omdat het taalgedrag in de eerste plaats gestuurd wordt door de tekstsoort en het daaraan gekoppelde communicatiemodel, eerder dan door de vaardigheid die je hanteert.

Voor moderne vreemde talen zijn er in de eindtermen 5 tekstsoorten gedefinieerd: informatief, opiniërend, prescriptief, narratief en persuasief (vanaf de 3e graad). Elke module vertrekt vanuit een hoofdtekstsoort. Alle activiteiten binnen die module staan in het teken van die tekstsoort. 

Functioneel schrijven

Leerlingen noteren bij Krass enkel als dat bijdraagt tot de verwerking van de leerstof of bij een eigenlijke schrijfopdracht. Zo benutten ze de kostbare tijd, die ze anders gebruiken om te pennen, volledig om mee te redeneren, te discussiëren en te argumenteren, kortom om hun communicatievaardigheden te oefenen.

Krass biedt digitaal mogelijkheden tot differentiatie op Polpo:

 • Op interesse: leerlingen krijgen verbredende opdrachten als aanvulling bij het basismateriaal.
 • Op niveau: leerlingen krijgen zowel moeilijker als makkelijker tekstmateriaal om te remediëren en te verdiepen
 • Differentiatie voor wie extra ondersteuning nodig heeft: bij het lezen beschikken leerlingen bijvoorbeeld over de audioversie van de teksten in de module.

Evaluatie tussendoor

De brede evaluatie tussendoor geeft inzicht in de vorderingen van de leerling tijdens de instructieweken en stuurt de binnenklasdifferentiatie. Afhankelijk van de activiteit gebeurt die evaluatie door de leerkracht, een medeleerling of de leerling zelf, voornamelijk aan de hand van observatie, maar evengoed door korte summatieve toetsen.

Eindevaluatie

Krass voorziet zowel permanente evaluatie als een klassieke toetsing bij elke module. De klassieke toetsing bestaat uit een taalbeschouwingstoets en een vaardigheidstoets. Zowel het kennen als het kunnen komen daarin aan bod.

Transferopdracht (toepassen)

Ook de transferopdracht bij de outro (de Krasser geht’s nicht) wordt geëvalueerd. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan het proces als aan het product.

Digitaal op Polpo

 • Bordboek per module
 • digitale oefeningen
 • differentiatiemateriaal (lees meer onder Differentiatie)
 • Instructievideo’s bij grammaticale concepten
 • Digitale escape room als afsluiter van een module
 • Jaarplan en concordantielijst
 • Handleiding per module:
 • Lessuggesties
 • Correctiesleutels
 • Evaluatiemateriaal (kijkwijzers, toetsen …)
 • Ondersteuningsmateriaal: spreekkader, schrijfkader, audioversie van leestekst, variatie tekstmateriaal, woordenschatlijsten van actieve woordenschat …)
 • Varianten + toelichting bij communicatieve

Op papier

 • Modules
  Krass 2e graad: set 1
  Module 1 – Du und ich
  Module 2 – Am Sonnabend und so…
  Krass 2e graad: set 2
  Module 3 – Feierei, bist du mit dabei?
  Module 4 – Lernen? Gerne!
  Krass 2e graad: set 3
  Module 5 – Medienwelle
  Module 6 – Auf ins Vergnügen!
  Krass 3e graad: 5 sets van 2 modules
  Set 1 t/m 4 – voor alle leerlingen van D- en D&A-finaliteit
  Set 5 – enkel voor leerlingen van D-finaliteit
 • Vademecum per graad

 • Visuelle Grammatik (facultatief): Deze Duitse beeldgrammatica brengt abstracte onderwerpen van de Duitse grammatica visueel en spelenderwijs aan en is een praktisch naslagwerk voor leerkrachten Duits. De uitgave is inzetbaar in:
  • De 2e en 3e graad in het secundair onderwijs
  • Avondonderwijs
  • Hoger onderwijs met Deutsch als Fremdsprache (DAF)

Krass is een graadmethode.

Het leerlingenmateriaal van Krass bestaat uit meerdere sets van telkens 2 modules. Zo biedt Krass een antwoord op de verschillende opties voor Duits.
Het aantal lestijden per week is namelijk gelijk aan het aantal sets dat je in een schooljaar behandelt. 

Krass 2e graad

Voor de 2e graad bevat Krass drie sets van twee modules. Dat maakt dat Krass 2e graad materiaal bevat voor 3 graaduren Duits, al dan niet gespreid over het 3e en 4e jaar.

Tabel Krass 2e graad

Krass 3e graad

Voor de 3e graad bevat Krass vijf sets van twee modules. Krass 3e graad bevat dan ook lesmateriaal voor richtingen tot 5 graaduren. 

De eerste set is een welkome herhaling van wat de leerlingen in de 2e graad hebben gezien, maar is ook perfect geschikt voor leerlingen die voor het eerst in contact komen met Duits in de 3e graad.

Onderstaand schema geeft per richting aan welke sets je verwerkt met de leerlingen.

Tabel Krass 3e graad

De methode volgt de planning van de nieuwe eindtermen.

2e graad:
set 1 t.e.m. 3: beschikbaar

3e graad:
set 1 t.e.m. 3: beschikbaar
set 4: zomer 2024 
set 5: najaar 2024

Nieuws, acties en inspiratie

Inspiratie

Enthousiast voor Duits

Hoe prikkel je leerlingen tijdens de les Duits? Ontdek boeiende lesideeën uit de methode Krass.