die Keure Educatief

Natuurwetenschappen  |  B-stroom en A-finaliteit

Max-natuur

Max-natuur is een nieuwe methode natuurwetenschappen voor leerlingen uit de B-stroom en A-finaliteit.

 • Eenvoud en eenduidigheid
 • Onderzoeksvaardigheden aanscherpen
 • Inzicht in wetenschappelijke en maatschappelijke thema’s

Bekijk de video's

Verschijnt binnenkort.

Blader door het materiaal

Je bekijkt hier een selectie van het lesmateriaal.

 • Filters verwijderen

Max-natuur 1B -
module

Module 3 Het ademhalingsstelsel (proefexemplaar)

Maak een afspraak

Benieuwd naar een methode? Laat je contactgegevens na en onze adviseurs
helpen je graag verder.
De adviseur komt graag langs voor een
presentatie op school of online.

Ontdek meer over Max-natuur

Max-natuur is een blended methode, want leren gebeurt zowel op papier als digitaal.
We kiezen bewust voor papier of digitaal waar de didactiek een meerwaarde is voor het leerproces van de leerling. Als leerkracht kies je zelf welke materialen je wanneer inzet. Al ons digitaal materiaal vind je op Polpo.

Haal het maximum uit natuurwetenschappen

Max-natuur neemt je leerlingen mee in de wetenschappelijke wereld en laat ze inzicht krijgen in wetenschappelijke concepten. Leerlingen leren natuurlijke verschijnselen en processen beter begrijpen en ontwikkelen het vermogen om doordachte en verantwoorde keuzes te maken in een duurzame samenleving.

Modules

Max-natuur bestaat uit modules met een vaste volgorde. Elke module werkt doelbewust naar een actieve, functionele opdracht toe. Daarbij heeft de methode heel uitdrukkelijk aandacht voor de leefwereld van de leerlingen. In Max-natuur wordt kennis opgebouwd vanuit de wetenschappelijke onderzoeksmethode, de leerlingen gaan daarmee zelf aan de slag. Waar relevant worden er doorheen de modules linken gelegd met de andere wetenschappelijke vakken

Diabolo

Max-natuur is opgebouwd volgens het Diabolo-concept:

Diabolo - Ontdekken  Ontdekken (intro)

Elke module start met een intro: een korte activiteit waar leerlingen het thema verkennen en de voorkennis activeren.

Diabolo - Onderwijzen  Onderwijzen (midden)

Daarna volgt een reeks lesactiviteiten waarmee je instructie geeft, oefent en differentieert volgens interesse en niveau.

Diabolo - Toepassen  Toepassen (outro)

Tot slot is er de outro, de functionele opdracht. Die opdracht is enerzijds zowel synthese als transfer van wat in de module is geleerd en geoefend. Anderzijds realiseren de leerlingen een betekenisvolle, doe-opdracht. 

Spiraalaanpak

De modules bouwen telkens verder op de eerder verworven kennis en vaardigheden. Dankzij die spiraalaanpak herhalen de leerlingen automatisch de leerstof en kan de leerkracht ook vroeger evalueren, remediëren en differentiëren. 

Functioneel schrijven

Leerlingen noteren bij Max-natuur enkel als dat bijdraagt tot de verwerking van de leerstof. Zo benutten ze de kostbare tijd, die ze anders gebruiken om te pennen, volledig om mee te redeneren, te discussiëren en te argumenteren.

Eenvoud en eenduidigheid

Zowel in de formulering van de opdrachten als in de lay-out staan eenvoud en eenduidigheid voorop. De lay-out is fris en er is voldoende interlinie. Waar mogelijk wordt de leerstof ondersteund aan de hand van speelse en humoristische illustraties.
Max-natuur gebruikt pictogrammen die leerlingen structuur bieden bij hun opdrachten. De modules hebben een vaste volgorde en elke module behandelt een bepaald onderwerp doorheen een aantal vaste rubrieken.

 

Differentiatie gebeurt zowel op niveau als op interesse. Het differentiatieaanbod is blended en zowel op groeps- als op individueel niveau. Max-natuur voorziet telkens oefeningen op drie niveaus opgenomen in de module.

Bij de evaluatie zetten we in op proces- en productevaluatie, de leerling en leerkrachten krijgen op die manier inzicht in de vorderingen tijdens de instructieweken. Afhankelijk van de activiteit gebeurt de evaluatie door de leerkracht, een medeleerling of de leerling zelf.

Digitaal op Polpo

 • Digitale oefeningen
 • Jaarplan met concordantielijst
 • Correctiesleutels
 • Differentiatiemateriaal
 • Lesvideo’s
 • Evaluatiemateriaal
 • Handleiding
 • Bordboek per module

Op papier

 • modules
 • stevige kaart met de legende van de picto’s en kleuren

Ontdek al onze Max-methodes

Max-natuur 1B: zomer 2023
Max-natuur 2B: zomer 2024
Max-natuur 3 tot 6: volgt later

Nieuws, acties en inspiratie

Evenementen

Webinars

Volg de webinars over Max, het aanbod voor de B-stroom en A-finaliteit. Of herbekijk de afgelopen webinars.