die Keure Educatief

Logo Max-Duits

Duits  |  A- en D&A-finaliteit

Max-Duits

Max-Duits maakt leerlingen zelfredzaam in het Duits en brengt hen de liefde voor de taal en de cultuur bij. 

 • Leefwereld van de leerling
 • Actieve inzet op communicatie
 • Instructievideo’s
 • Eenvoud en eenduidigheid
 • Ruim differentiatieaanbod

Bekijk de video's

In deze afspeellijst ontdek je de sterktes van de methode en extra toelichting.

PLAYLIST

Blader door het materiaal

Je bekijkt hier een selectie van het lesmateriaal.

 • Filters verwijderen

Max-Duits 5 -
module

Module 1 Hi, wie geht’s? (proefexemplaar)

Benieuwd naar een methode?

Laat hier je contactgegevens na. Onze adviseurs
bezorgen je graag een beoordelingsexemplaar en toelichting bij de methode.

Ontdek meer over Max-Duits

Max-Duits is een blended methode voor het secundair onderwijs, want leren gebeurt zowel op papier als digitaal. We maken bewust de afweging tussen papier of digitaal waar de didactiek een meerwaarde is voor het leerproces van de leerling. Als leerkracht kies je zelf welke materialen je wanneer inzet. Al ons digitaal materiaal vind je op Polpo.

Structuur

Max-Duits bestaat uit meerdere modules per leerjaar. Elke module heeft een doorlooptijd van een 12-tal lestijden.

De modules hebben een welbepaalde volgorde en werken elk rond een thema of talige context met beknopte, essentiële theorie en veel oefeningen op maat van elke leerling. De bouwstenen van Duits, zoals aangegeven in de eindtermen en leerplannen, komen aan bod doorheen de verschillende modules, gespreid over de twee leerjaren van een graad.

Elke module bevat een aantal vaste rubrieken.

Sag mal of Schreib mal: bevat de taalhandelingen die leerlingen kunnen inzetten bij het communiceren, gebundeld volgens concrete situaties
Toolkiste: grammatica (het taalstysteem) wordt hier overzichtelijk en gebundeld weergegeven
Worttasche:

 • actieve woordenschat die heel consequent wordt ingeoefend doorheen de module en toegepast bij de verschillende vaardigheden
 • is per woordveld verzameld op een aantrekkelijke tekening om de betekenis van het woord makkelijk te achterhalen zonder de vertaling

Inhoud

In Max-Duits volgen we drie personages uit verschillende Duitstalige gebieden. Ze wonen samen in een Wohngemeinschaft en volgen elk stage binnen hun vakgebied.

Elke module is uitgewerkt rond een talige situatie die aanzet tot actie en die inzet op actief communiceren. Het tekstmateriaal dat hiervoor wordt ingezet, is authentiek en heel functioneel gekozen. Vanuit dat authentieke materiaal brengen we actieve woordenschat en een functioneel taalsysteem aan, telkens met het oog op het communicatieve doel dat aan het thema is gekoppeld. De werkvormen die we inzetten bij de opdrachten zijn activerend en gevarieerd. Zo proberen we de leerlingen te boeien en te motiveren om Duits te leren en in te zetten in realistische situaties. In de eindtermen en de leerplannen ligt bij de kenniselementen de nadruk op het gebruiken. Om de flow van de oefeningen – het gebruiken en toepassen – niet te onderbreken, hebben we ervoor gekozen om de theorie, hoe beperkt ook, achteraan te plaatsen in de modules. Met een duidelijke picto verwijzen we naar die pagina’s met theorie zodat leerlingen daar meer achtergrond vinden bij het onderwerp. Elke activiteitenreeks bevat een aantal doe-opdrachten. Zo hoeven leerlingen nooit een hele reeks gelijkaardige oefeningen te maken en hebben ze voldoende afwisseling, wat hun aandacht en motivatie stimuleert.

Woordenschat

De actieve woordenschat wordt afgebeeld.

Eenvoud en eenduidigheid

Doorheen de methode streven we naar eenvoud en eenduidigheid, zowel in de formulering van opdrachten als in de lay-out. De lay-out van de modules is rustig, maar fris. Belangrijk is ook dat we voldoende interlinie voorzien in de teksten en dat we daarbij een eenvoudig, duidelijk lettertype gebruiken. Op de frontcover staat een afbeelding die het thema weergeeft van de module. De backcover bevat dan weer een kort overzicht van wat de leerlingen hebben geleerd.

Max-Duits gebruikt pictogrammen die leerlingen structuur bieden bij hun opdrachten. De opdrachten zijn zowel in het Duits als in het Nederlands geformuleerd. Een module bevat de basisleerstof en is dus haalbaar voor elke leerling, met uitzondering van de opdrachten met de picto voor ‘uitbreiding’. Die opdrachten zijn vrijblijvend.

Diabolo

De modules van Max-Duits volgen de Diabolo-structuur van die Keure die de lestijden opdeelt in drie fasen:

Diabolo - intro  Ontdekken (intro)

Elke module start met ‘Einstieg’ als intro: een korte activiteit die interesse wekt, de voorkennis activeert en dus motiveert.

Diabolo - midden  Onderwijzen (midden)

Daarna volgt ‘Unterwegs’ als midden: een reeks lesactiviteiten waarmee je instructie geeft, oefent en differentieert volgens interesse en niveau.

Diabolo - outro  Toepassen (outro)

De ‘Endziel’ sluit de module af met een opdracht die de synthese en transfer is van wat er in die module geleerd en geoefend is, binnen de talige situatie/het thema van de module. Voor die transferopdracht passen leerlingen de geziene leerstof toe in een andere context, met en voor een publiek. De leerkracht evalueert procesgericht.

Spiraalaanpak

De modules bouwen telkens verder op de eerder verworven kennis en vaardigheden. Dankzij die spiraalaanpak herhalen de leerlingen automatisch de leerstof en kan de leerkracht ook vroeger evalueren, remediëren en differentiëren.

Functioneel schrijven

Leerlingen noteren bij Max-Duits enkel als dat bijdraagt tot de verwerking van de leerstof of bij een eigenlijke schrijfopdracht. Zo benutten ze de kostbare tijd, die ze anders gebruiken om te pennen, volledig om mee te redeneren, te discussiëren en te argumenteren, kortom om hun communicatievaardigheden te oefenen.

Max-Duits biedt digitaal mogelijkheden tot differentiatie op Polpo:

Interessedifferentiatie: leerlingen krijgen verbredende opdrachten als aanvulling bij het basismateriaal.
Niveaudifferentiatie: leerlingen krijgen zowel moeilijker als makkelijker tekstmateriaal om te remediëren en te verdiepen.
Differentiatie voor wie extra ondersteuning nodig heeft: bij het lezen beschikken leerlingen bijvoorbeeld over de audioversie van de teksten in de module.

Tussentijdse evaluatie

De brede evaluatie tussendoor geeft inzicht in de vorderingen van de leerling tijdens de instructieweken en stuurt de binnenklasdifferentiatie. Afhankelijk van de activiteit gebeurt die evaluatie door de leerkracht, een medeleerling of de leerling zelf. Voornamelijk aan de hand van observatie, maar evengoed door korte summatieve toetsen.

Eindevaluatie

Max-Duits voorziet zowel permanente evaluatie als een klassieke toetsing bij elke module. De klassieke toetsing bestaat uit een taalbeschouwingstoets en een vaardigheidstoets. Zowel het kennen als het kunnen komen daarin aan bod.

Het materiaal van Max-Duits is geschikt voor leerlingen in de:

 • A-finaliteit
 • D&A-finaliteit met de richting internationale handel en logistiek

Digitaal op Polpo

 • Digitale oefeningen
 • Differentiatiemateiraal
 • Concordantielijst
 • Handleiding
 • Bordboek
 • Instructievideo’s

Op papier

 • Modules
  3e graad A-finaliteit
  set modules per leerjaar

Ontdek al onze Max-methodes

Elke module focust op een personage met een specifieke studie- of beroepsgebied. De drie personages zijn elk afkomstig uit een ander Duitstalig land. Zo komen de leerlingen in aanraking met de verschillende culturen uit de Duitstalige wereld, maar ook met de specifieke accenten. De modules in de 3e graad doorlopen een verhaallijn die nauw aansluit bij de interesse van de leerlingen, hoe uiteenlopend de interessedomeinen ook zijn. De eerste module stelt de drie personages voor:

Nala

Nala Imane

 • Staatsangehörigkeit: österreichisch
 • Wohnort: Klagenfurt
 • Studiengang: Empfang, Organisation und Verkauf
 • Interessen: Sie ist ein flottes Mädchen, das Fußball liebt und ein Praktikum im Fanshop von FC Köln macht.

Linus

Linus Hartmann

 • Staatsangehörigkeit: deutsch
 • Wohnort: München
 • Studiengang: internationaler Handel und Logistik
 • Interessen: Er ist ein engagierter junger Mann, der Autos liebt und ein Praktikum im Logistikzentrum von Mercedes Benz in Köln macht.

Kian

Kian König

 • Staatsangehörigkeit: belgisch (Deutschsprachige Gemeinschaft oder Ostbelgien)
 • Wohnort: Brühl
 • Studiengang: Empfang und Erholung
 • Interessen: Er ist ein fürsorglicher und modischer Junge, der gern Vergnügungsparks besucht und ein Praktikum in Phantasialand in Köln macht.

Max-Duits 5: zomer 2024
Max-Duits 6: zomer 2024

Nieuws & inspiratie

Nieuws

Instructievideo’s

Ontdek alles over ons aanbod aan instructievideo’s en bekijk een video!