die Keure Educatief

Fysica  |  D-finaliteit

Isaac-fysica

Met de blended methode Isaac-fysica leren leerlingen op een wetenschappelijke manier naar de wereld kijken. 

 • Efficiënt leerproces
 • Raak gekozen oefeningen
 • Experimenten via simulaties
 • Concrete voorbeelden ui de hedendaagse leefwereld
 • Wetenschappelijke kijk op maatschappelijke vraagstukken

Bekijk de video's

In deze afspeellijst ontdek je de sterktes van de methode en extra toelichting.

Blader door het materiaal

Je bekijkt hier een selectie van het lesmateriaal.

 • Filters verwijderen

Isaac-fysica 3 D-1u -
module

Module 2 Kracht en verandering van beweging

Isaac-fysica 3 D-2u -
module

Module 3 De eenparige rechtlijnige beweging

Isaac-fysica 3 D-3u -
module

Module 1 Verbanden tussen grootheden en massadichtheid

Isaac-fysica 4 D-1u -
module

Module 2 Energietransport, warmte en temperatuur

Maak een afspraak

Benieuwd naar een methode? Laat je contactgegevens na en onze adviseurs
helpen je graag verder.
De adviseur komt graag langs voor een
presentatie op school of online.

Ontdek meer over Isaac-fysica

Isaac-fysica is een blended methode, want leren gebeurt zowel op papier als digitaal.
We maken bewust de afweging tussen papier of digitaal waar de didactiek een meerwaarde is voor het leerproces van de leerling. Als leerkracht kies je zelf welke materialen je wanneer inzet. Al ons digitaal materiaal vind je op Polpo.

Sta sterk met fysica

Met Isaac-fysica verwerven jongeren op een methodische wijze betrouwbare feitelijke kennis. Leerlingen leren een fysische werkelijkheid of een natuurlijk fenomeen vatten aan de hand van wetenschappelijke concepten. Op die manier ontwikkelen leerlingen een rationele geest om zich wetenschappelijk te positioneren t.o.v. maatschappelijke vraagstukken.

Diabolo

De methode is opgebouwd volgens het Diabolo-principe:

Diabolo - Ontdekken  Ontdekken (intro)
Elke module start met een ‘Isaac-moment’ als intro: een korte activiteit die interesse wekt vanuit verwondering en de voorkennis van de leerlingen activeert. Op Polpo zijn eventuele varianten van het Isaac-moment ter beschikking.

Diabolo - Onderwijzen  Onderwijzen (midden)

Daarna volgt een reeks lesactiviteiten om kennis en inzichten te verwerven via impressie, verwondering, experimenten, instructie en inoefening. Waar mogelijk linken met eerder verworven kennis en met de andere disciplines.

Diabolo - Toepassen  Toepassen (outro)
De ‘Isaac-actie’ sluit de module af met een concrete en functionele transferopdracht als synthese van wat er in de module geleerd en geoefend is. Leerlingen passen verworven kennis en inzichten toe in de praktijk of via applets in een andere context.

Spiraalaanpak

De leerstofonderdelen worden regelmatig herhaald en verder uitgediept waar relevant. Doorheen de modules maken we gebruik van verwijskaders om de linken visueel te maken voor de leerlingen. Dit doen we binnen het vak fysica, maar ook met de andere wetenschapsvakken waar relevant.

Functioneel schrijven

Leerlingen noteren bij Isaac-fysica enkel als dat bijdraagt tot de verwerking van de leerstof. Zo benutten ze de kostbare tijd, die ze anders gebruiken om te pennen, volledig om mee te redeneren, te discussiëren en te argumenteren.

Isaac-fysica 3

 • D-finaliteit – Moduleoverzicht
  1 uur fysica: Verbanden tussen eenheden en grootheden  |  Kracht en verandering van beweging  |  ERB  |  Kracht en veld  |  Druk
  2 uur fysica: Verbanden tussen eenheden en grootheden  |  Kracht en verandering van beweging  |  ERB  |  Licht en straling  |  Kracht en veld  |  Druk  |  Archimedeskracht  |  Statica van systemen
  3 uur fysica: Verbanden tussen eenheden en grootheden  |  Kracht en verandering van beweging  |  ERB  |  Kracht en veld  |  Druk  |  Archimedeskracht  |  Statica van systemen  |  Energieomzettingen

Isaac-fysica 4

 • D-finaliteit – Moduleoverzicht
  1 uur fysica: Energieomzettingen  |  Energietransport, warmte en temperatuur  |  EVRB  |  Elektrische systemen
  2 uur fysica: Energieomzettingen  |  Energietransport, warmte en temperatuur  |  Gaswetten  |  EVRB  |  Elektrische systemen (deel 1)  |  Elektrische systemen (deel 2)
  3 uur fysica: Het energievraagstuk  |  Energietransport, warmte en temperatuur  |  Gaswetten  |  Thermodynamica  |  Bewegingsleer (deel 1)  |  Bewegingsleer (deel 2)  |  Elektrische systemen (deel 1)  |  Elektrische systemen (deel 2)

Differentiatie gebeurt zowel op niveau als op interesse. Het differentiatieaanbod is blended en zowel op groeps- als op individueel niveau. Het aanbod voor individuele ondersteuning is digitaal en staat integraal op Polpo, dat vertaalt zich voornamelijk in varianten van de Isaac-actie (toepassen).

Bij de evaluatie maken we een onderscheid tussen permanente evaluatie en eindevaluatie. Afhankelijk van de fase in de module zetten we één van de twee soorten evaluatie in:

 • Permanente evaluatie
  • Proces- en productevaluatie
  • Leerling en leerkracht krijgen inzicht in de vorderingen van de leerling tijdens de instructieweken
  • Afhankelijk van de activiteit gebeurt de evaluatie door de leerkracht, een medeleerling (peer) of de leerling zelf
  • De evaluatie gebeurt voornamelijk aan de hand van experimenten
 • Eindevaluatie
  • Tijdens toetsen en de Isaac-actie (toepassen)
  • Aandacht voor proces en product bij evaluatie van de Isaac-actie
  • Voor ‘kennen’ toetsen we in een gesloten-boektoets: enkel het begrippenkader bevragen zoals het in het vademecum en de modules is opgenomen
  • Het ‘kunnen’ evalueren we met een open-boektoets: leerlingen maken gebruik van het vademecum/formularium

Digitaal op Polpo

 • Miniwebsite
 • Digitale oefeningen
 • Jaarplan en concordantielijst
 • Correctiesleutels
 • Evaluatiemateriaal
 • Differentiatiemateriaal
 • Handleiding met lessuggesties
 • Bordboek per module / leerboek

Op papier

 • Modules
  2e graad D-finaliteit: 4 tot 8 modules per jaar (afhankelijk van de studierichting
  3e graad D-finaliteit: module per thema
 • Vademecum per uitgave
 • Leerboeken
  Door de onzekere factor van de vernietiging van de nieuwe eindtermen bieden we voorlopig geen leerboeken aan voor het 4e jaar.

Ontdek al onze Isaac-methodes

De methode Isaac-fysica volgt de planning van de nieuwe eindtermen:

Isaac-fysica 3: beschikbaar
Isaac-fysica 4: beschikbaar
Isaac-fysica 5: zomer 2023
Isaac-fysica 6: zomer 2024

Nieuws, acties en inspiratie

Evenementen

Webinars

Volg de webinars over Max, het aanbod voor de B-stroom en A-finaliteit. Of herbekijk de afgelopen webinars.