die Keure Educatief

Fysica  |  D-finaliteit

Isaac-fysica

Met de blended methode Isaac-fysica leren leerlingen op een wetenschappelijke manier naar de wereld kijken. 

 • Efficiënt leerproces
 • Raak gekozen oefeningen
 • Experimenten via simulaties
 • Concrete voorbeelden uit de hedendaagse leefwereld
 • Wetenschappelijke kijk op maatschappelijke vraagstukken

Bekijk de video's

In deze afspeellijst ontdek je de sterktes van de methode en extra toelichting.

PLAYLIST

Blader door het materiaal

Je bekijkt hier een selectie van het lesmateriaal.

 • Filters verwijderen

Isaac-fysica 3 D-2u -
module

Module 1 Grootheden meten

Isaac-fysica 3 D-2u -
module

Module 2 Krachten

Isaac-fysica 3 D-2u -
module

Module 3 Rechtlijnige bewegingen

Isaac-fysica 5 D -
leerboek

Kernfysica

Benieuwd naar een methode?

Laat hier je contactgegevens na. Onze adviseurs
bezorgen je graag een beoordelingsexemplaar en toelichting bij de methode.

Ontdek meer over Isaac-fysica

Isaac-fysica is een blended methode voor het secundair onderwijs, want leren gebeurt zowel op papier als digitaal. We maken bewust de afweging tussen papier of digitaal waar de didactiek een meerwaarde is voor het leerproces van de leerling. Als leerkracht kies je zelf welke materialen je wanneer inzet. Al ons digitaal materiaal vind je op Polpo.

Motiverend en doelgericht

In functie van de lesdoelen en de beginsituatie van de leerlingen worden de werkvorm, de leer- en oefenstof en de leeractiviteit bepaald. Dat kan gaan van volledig leerkrachtgestuurd naar zowel leerkracht- als leerlinggestuurd tot voornamelijk leerlinggestuurd. We voorzien steeds een grote variatie aan werkvormen (individueel, parallel of complementair groepswerk, in duo’s …). Die variatie zorgt voor motivatie bij de leerlingen. De leeractiviteiten worden geëvalueerd door permanente evaluatie en feedback. 

Experimenten

In de lessen met Isaac-fysica worden regelmatig experimenten uitgevoerd volgens de wetenschappelijke methode. Bij de experimenten kun je de onderzoekscompetenties van de leerlingen bevragen.

Sta sterk met fysica

Met Isaac-fysica verwerven jongeren op een methodische wijze betrouwbare feitelijke kennis. Leerlingen leren een fysische werkelijkheid of een natuurlijk fenomeen vatten aan de hand van wetenschappelijke concepten. Op die manier ontwikkelen leerlingen een rationele geest om zich wetenschappelijk te positioneren t.o.v. maatschappelijke vraagstukken.

Diabolo

De methode is opgebouwd volgens het Diabolo-principe:

Diabolo - Ontdekken  Ontdekken (intro)
Elke module start met een ‘Isaac-moment’ als intro: een korte activiteit die interesse wekt vanuit verwondering en de voorkennis van de leerlingen activeert. Op Polpo zijn eventuele varianten van het Isaac-moment ter beschikking.

Diabolo - Onderwijzen  Onderwijzen (midden)

Daarna volgt een reeks lesactiviteiten om kennis en inzichten te verwerven via impressie, verwondering, experimenten, instructie en inoefening. Waar mogelijk linken met eerder verworven kennis en met de andere disciplines.

Diabolo - Toepassen  Toepassen (outro)
De ‘Isaac-actie’ sluit de module af met een concrete en functionele transferopdracht als synthese van wat er in de module geleerd en geoefend is. Leerlingen passen verworven kennis en inzichten toe in de praktijk of via applets in een andere context.

Spiraalaanpak

De leerstofonderdelen worden regelmatig herhaald en verder uitgediept waar relevant. Doorheen de modules maken we gebruik van verwijskaders om de linken visueel te maken voor de leerlingen. Dit doen we binnen het vak fysica, maar ook met de andere wetenschapsvakken waar relevant.

Functioneel schrijven

Leerlingen noteren bij Isaac-fysica enkel als dat bijdraagt tot de verwerking van de leerstof. Zo benutten ze de kostbare tijd, die ze anders gebruiken om te pennen, volledig om mee te redeneren, te discussiëren en te argumenteren.

Differentiatie gebeurt zowel op niveau als op interesse. Het differentiatieaanbod is blended en zowel op groeps- als op individueel niveau. Het aanbod voor individuele ondersteuning is digitaal en staat integraal op Polpo, dat vertaalt zich voornamelijk in varianten van de Isaac-actie (toepassen).

Bij de evaluatie maken we een onderscheid tussen permanente evaluatie en eindevaluatie. Afhankelijk van de fase in de module zetten we één van de twee soorten evaluatie in:

Permanente evaluatie

 • Proces- en productevaluatie
 • Leerling en leerkracht krijgen inzicht in de vorderingen van de leerling tijdens de instructieweken
 • Afhankelijk van de activiteit gebeurt de evaluatie door de leerkracht, een medeleerling (peer) of de leerling zelf
 • De evaluatie gebeurt voornamelijk aan de hand van experimenten

Eindevaluatie

 • Tijdens toetsen en de Isaac-actie (toepassen)
 • Aandacht voor proces en product bij evaluatie van de Isaac-actie
 • Voor ‘kennen’ toetsen we in een gesloten-boektoets: enkel het begrippenkader bevragen zoals het in het vademecum en de modules is opgenomen
 • Het ‘kunnen’ evalueren we met een open-boektoets: leerlingen maken gebruik van het vademecum/formularium

Digitaal op Polpo

 • Miniwebsite
 • Digitale oefeningen
 • Jaarplan en concordantielijst
 • Correctiesleutels
 • Evaluatiemateriaal
 • Differentiatiemateriaal
 • Handleiding met lessuggesties
 • Bordboek per module / leerboek

Op papier

 • Modules
  2e graad D-finaliteit: 
  4 tot 8 modules per jaar (vaste volgorde)
  3e graad D-finaliteit:
  Leerboeken per onderwerp

Ontdek al onze Isaac-methodes

Isaac-fysica 3

D-finaliteit – Moduleoverzicht 1 uur fysica
Grootheden meten | Krachten | Rechtlijnige bewegingen | Druk

D-finaliteit – Moduleoverzicht 2 uren fysica
Grootheden meten | Krachten | Rechtlijnige bewegingen | Licht en straling | Druk  |  Archimedeskracht  |  Statica van systemen

Isaac-fysica 4
D-finaliteit – Moduleoverzicht 1 uur fysica
Energieomzettingen | Energietransport | Gaswetten | Elektrische systemen

D-finaliteit – Moduleoverzicht 2 uren fysica
Energieomzettingen | Energietransport | Gaswetten |  Elektrische systemen (deel 1)  |  Elektrische systemen (deel 2)

Isaac-fysica 5
Kracht en veld  |  Kernfysica

Isaac-fysica 6 
Kracht en verandering van beweging  |  Harmonische trillingen en golven  |  Moderne fysica

De methode Isaac-fysica volgt de planning van de nieuwe eindtermen:

Isaac-fysica 3*: beschikbaar
Isaac-fysica 4*: beschikbaar
Isaac-fysica 5: beschikbaar
Isaac-fysica 6: beschikbaar
* Vernieuwde uitgave minimumdoelen ’23

Nieuws, acties en inspiratie

Evenementen

Keurieusdagen

Tijdens de Keurieusdagen in maart 2024 ontdek je exclusieve inkijkexemplaren en webinars.