Arbeidsrecht – deel 1,2 en 3 (editie 2022)

2022

Deze uitgave “Arbeidsrecht” (2022) is de vierde editie. Zij bevat een volledig geactualiseerde bijwerking van de vorige editie. Reeds van bij de aanvang van dit project was het de bedoeling om dit werk regelmatig up-to-date te houden. Alleen zo blijft het voldoende relevant en inzetbaar en kan de dynamiek van het arbeidsrecht gevat worden.

Met de ambitie om de volledige breedte van het arbeidsrecht te bestrijken, werden tevens nieuwe onderwerpen toegevoegd, zoals telewerk, grensoverschrijdende tewerkstelling en detachering.

Dit pakket bevat volgende drie boekdelen: Arbeidsrecht deel 1, Arbeidsrecht deel 2 en Arbeidsrecht deel 3.

Aan de oorspronkelijke opvatting wordt uiteraard volledig trouw gebleven. Geïnspireerd op de voormalige “Blauwe Reeks”, die ooit tot stand kwam onder het deskundige en bezielende editorschap van professor Blanpain, wil het onderhavige werk een bijdrage leveren aan de Belgische arbeidsrechtdoctrine.

De aanpak blijft dezelfde als in de vorige editie. Een lange reeks kernthema’s wordt verdiepend en gespecialiseerd aangesneden, waarbij gestreefd wordt naar grondige maar toch bevattelijke overzichtsteksten, die uitgebreid ingaan op wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Zowel huidige als voormalige medewerkers van het Instituut voor Arbeidsrecht werken mee aan deze publicatie. Zij staan garant voor kwaliteit, diepgang en praktische relevantie.

De selectie van de behandelde topics geschiedde, zoals voorheen, op basis van wat zowel in de theorie als in de praktijk van het arbeidsrecht leeft. Het werk wordt nog steeds uitgegeven in drie vaste boekdelen, die elk onderling verbonden onderwerpen bevatten.

Met wat nu voorligt, hopen wij alvast een degelijk en toegankelijk werk te kunnen aanbieden. Wij wensen u veel leesplezier en gebruiksgenot.

297

Domein : Recht
Bestelcode : 202225109
Jaar : 2022
Type : Boek
Onderdeel van de reeks : Arbeidsrecht KU Leuven

Indeling
Deel 1
A. Algemeen
1. Arbeidsrecht en Europa
2. Grensoverschrijdende tewerkstelling en detachering in de Europese Unie
3. Bronnen van het arbeidsrecht
4. Taalgebruik in de onderneming
5. Sociaal strafrecht
B. Arbeidsrelaties
6. Aard van de arbeidsrelatie
7. Werving, selectie en arbeidsbemiddeling
8. Uitzendarbeid en terbeschikkingstelling
9. Deeltijdwerk
10. Nieuwe vormen van arbeid
11. Telewerk
Deel 2
C. Arbeidsvoorwaarden (I)
12. Loon
13. Arbeidstijd
14. Wijziging van arbeidsvoorwaarden
15. Concurrentie, bescherming van knowhow en afwerving
16. Thematische verloven
17. Aansprakelijkheid in de arbeidsrelatie
D. Arbeidsvoorwaarden (II)
18. Welzijn op het werk
19. Arbeidsongeschiktheid
20. Discriminatie
21. Psychosociale risico’s en grensoverschrijdend gedrag op het werk
22. Privacy en elektronisch toezicht
23. Sociale media en de arbeidsrelatie
Deel 3
E. Einde van de arbeidsverhouding
24. Opzegging van de arbeidsovereenkomst in het kader van de wet van 26 december 2013
25. Motivering van ontslag
26. Ontslag om dringende reden
27. Ontslag beschermde werknemers
F. Collectieve arbeidsverhoudingen
28. De vakbondsafvaardiging
29. De Europese ondernemingsraad
30. Collectieve arbeidsovereenkomsten
31. Overgang van onderneming
32. Collectief ontslag en sluiting van onderneming
33. Collectieve actie
 

Deze uitgave “Arbeidsrecht” (2022) is de vierde editie. Zij bevat een volledig geactualiseerde bijwerking van de vorige editie. Reeds van bij de aanvang van dit project was het de bedoeling om dit werk regelmatig up-to-date te houden. Alleen zo blijft het voldoende relevant en inzetbaar en kan de dynamiek van het arbeidsrecht gevat worden.

Met de ambitie om de volledige breedte van het arbeidsrecht te bestrijken, werden tevens nieuwe onderwerpen toegevoegd, zoals telewerk, grensoverschrijdende tewerkstelling en detachering.

Dit pakket bevat volgende drie boekdelen: Arbeidsrecht deel 1, Arbeidsrecht deel 2 en Arbeidsrecht deel 3.

Aan de oorspronkelijke opvatting wordt uiteraard volledig trouw gebleven. Geïnspireerd op de voormalige “Blauwe Reeks”, die ooit tot stand kwam onder het deskundige en bezielende editorschap van professor Blanpain, wil het onderhavige werk een bijdrage leveren aan de Belgische arbeidsrechtdoctrine.

De aanpak blijft dezelfde als in de vorige editie. Een lange reeks kernthema’s wordt verdiepend en gespecialiseerd aangesneden, waarbij gestreefd wordt naar grondige maar toch bevattelijke overzichtsteksten, die uitgebreid ingaan op wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Zowel huidige als voormalige medewerkers van het Instituut voor Arbeidsrecht werken mee aan deze publicatie. Zij staan garant voor kwaliteit, diepgang en praktische relevantie.

De selectie van de behandelde topics geschiedde, zoals voorheen, op basis van wat zowel in de theorie als in de praktijk van het arbeidsrecht leeft. Het werk wordt nog steeds uitgegeven in drie vaste boekdelen, die elk onderling verbonden onderwerpen bevatten.

Met wat nu voorligt, hopen wij alvast een degelijk en toegankelijk werk te kunnen aanbieden. Wij wensen u veel leesplezier en gebruiksgenot.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.