duurzaamheid

Koploper in duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is een absolute prioriteit.
Sinds 2010 investeren we structureel in duurzaamheid en milieu doorheen het volledige productieproces.

Met een CO2e -voetafdruk in scope 1 en 2 van minder dan 9g per € omzet – waarvan minder dan 0,2 g per € CO2e- energieverbruik – kunnen we met trots stellen dat we koploper zijn binnen onze sector. 

Duurzaamheidsambitie 2030

Onze ambitie stopt uiteraard niet bij 9 g.
Het is onze intentie om de CO2e-voetafdruk van elke asset waarover we zelf controle hebben (of het nu een machine, een gebouw of een bedrijfsvoertuig is) en voor alle energie die daarvoor nodig is, tegen 2030 CO2-neutraal te maken, zonder gebruik te maken van externe offsetmechanismen.

Daarnaast bekijken we ook welk toekomstbeleid we kunnen ontwikkelen om de indirecte CO2e-voetafdruk in scope 3 (uit assets waar we geen directe controle over hebben) structureel en meetbaar naar beneden te krijgen.

Roadmap en jaarlijkse audit

Deze CO2 claims vergen natuurlijk feitelijke onderbouwing. Jaarlijks laat die Keure haar CO2-voetafdruk extern auditeren door onze partner Encon. De resultaten en actieplannen die leiden naar een <1.5°C toekomst voor 2030 werden gevalideerd door Science Based Targets (SBTi).

Het gevalideerde actieplan vertaalden we naar een concrete roadmap richting 2030:

Onze realisaties?

Geen fossiele brandstoffen voor eigen energieverbruik
30% van alle energie wordt duurzaam onsite gegenereerd
Minimaal gebruik fosiele brandstoffen voor verwarming (recuperatie van restwarmte verbrandingsoven)
Alcoholvrij drukken: 0% IPA
Afvalstromen worden maximaal gerecycleerd
Gebruik van restpapier voor ons eigen drukwerk en communicatiemateriaal
Aankoop van duurzame grondstoffen bij leveranciers die zelf ook duurzaam produceren

Wil je weten hoe die Keure werkt aan meer duurzaamheid?

Die Keure is een FSC®-gecertificeerd bedrijf  (FSC-C009115)  met FSC®-certificaatnummer SGSCH-COC-004433.