x
Nieuwe kijk op oude kleur in conservatie-restauratie

Boek

De kennis en de juiste perceptie van kleuren, inbegrepen hun degradatie in de tijd, zijn belangrijk in de praktijk van het beroep van conservator-restaurateur.

De kleur ontstaat uit de gebruikte materialen en uit de afwerking. Pigmenten of kleurstoffen, bindmiddelen, maar ook drager, onderliggende lagen, vernissen, al dan niet gekleurde beschermlagen spelen allemaal een belangrijke rol bij de perceptie van kleuren, evenals bepaalde externe factoren zoals licht en omgevingsomstandigheden.

De conservator-restaurateur moet op de hoogte blijven van nieuwe ontdekkingen, of het nu gaat om de verschijnselen van chromatische degradatie van de materialen waaruit de werken bestaan, maar ook van de huidige oplossingen die zijn ontwikkeld om een betere kleurstabiliteit te garanderen.

Het boek bevat casestudies uit de praktijk, maar ook recent onderzoek of methodieken in functie van de praktijk van de conservatie-restauratie.

Het thema Nieuwe kijk op oude kleur in de conservatie-restauratie omvat vele specialisaties van de conservatie-restauratie, zoals schilderijen, muurschilderingen, sculptuur, meubilair, textiel, grafische documenten, metaal, ceramiek, hedendaagse kunst, preventieve conservatie, historische interieurs en afwerkingslagen.

2024

Buyle Marjan
65
Beschikbaar
Monumenten en landschappen nr. 2

Tijdschrift

 • De Antwerpse synagoge Shomré Hadass. De ingrijpende noodrestauratie van een laat-19de-eeuws gebedshuis in neo-Moorse stijl (Daan Declercq en Stefanie Reyskens)
 • Het Erfgoedhuis Den Wolsack en de Hofkamer, toonbeelden van brandende ambitie (Benedikte Dewaele, Stefanie Vandewalle en Helena ten Berge)
 • Le Corbusiers huis Guiette, de restauratie van een ruimtelijk gedicht (Rudy De Graef)
 • Summaries
 • M&L-Krant

2024

25
Beschikbaar
Braderick. Heren en pachters in de polder van Vrasene

Boek

In 2024 is het precies 888 jaar geleden dat het klooster van Zalegem in Vrasene voor het eerst opduikt in de historische bronnen. Voor Vrasene is het dan ook een bijzonder feestjaar, dat wordt opgehangen aan ridder Joris Braderic.

In “Braderick. Heren en pachters in de polder van Vrasene” gaan historici Bert Verwerft en Kevin Poschet op zoek naar de wortels van de familie Braderic(k). Aan de hand van een uniek polderleen duiken ze in 888 jaar geschiedenis, van de vroegste nederzettingen aan de rand van de Wase polders tot het hedendaagse landschappelijke erfgoed. Vanuit deze polder passeert de grotere Vlaamse en Europese geschiedenis de revue: van poldermagnaten en feodale heren in de middeleeuwen tot de hoogdagen van het Antwerpse kapitalisme, de godsdienstconflicten, militaire overstromingen en herinpolderingen, tot de onstuitbare opmars van de moderne wereld. Aan de hand van archieven, kaartmateriaal, landboeken en nalatenschappen reconstrueren de auteurs de wereld van de mensen die de polder vorm gaven, van de adellijke grootgrondbezitter tot de grote en kleine pachtboeren.

Het boek “Braderick. Heren en pachters in de polder van Vrasene” is een uitgave van Die Keure en is NIEUW in de reeks M&L BOOKS.

2024

Poschet Kevin, Verwerft Bert
39
Beschikbaar
Monumenten en landschappen nr. 1

Tijdschrift

 • Technique et esthétique”: de hoofdzetel van de Nationale Bank in Brussel onder Marcel Van Goethem. Bouwhistorische studie en waardestelling (Sven Sterken en Jan de Moffarts)
 • Vondst van drieduizend graven in het stadscentrum van Sint-Truiden (Natasja De Winter)
 • Twintig jaar Hans Vredeman de Vriesprijs: een stimulans tot restauratie van historische tuin- en parkelementen in Vlaanderen (Herman Van den Bossche)
 • Summaries
 • M&L-Krant

2024

25
Beschikbaar
Monumenten, Landschappen & Archeologie (M&L) - Jaargang 2023 - nummer 6

Tijdschrift

In dit nummer leest u volgende artikels:

 • Een paleis uit de Hollandse periode. Het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen en de moeizame werf van architect Charles Vander Straeten (Serge Migom)
 • Vijf fallusbekers uit het bodemarchief van Walraversijde aan het woord (Marnix Pieters)
 • De Plassendalesluis in Oudenburg: een historisch knooppunt van waterwegen (Lieselotte Van de Capelle)

Daarnaast vindt u in dit nummer deze vaste rubrieken:

 • Summaries
 • M&L-krant

Meer van dat? Kies dan voor een abonnement!
Lees meer >>

2023

24
Beschikbaar
Tijdschrift Monumenten, Landschappen en Archeologie (M&L) - jaargang 2024: print

Tijdschrift

Het tijdschrift M&L brengt boeiende erfgoedlectuur van diepgaande kwaliteit. Als abonnee ontvangt u zesmaal per jaar een prachtig geïllustreerde publicatie in uw bus.

Wilt u een kijkje nemen achter de schermen van bijzondere restauraties? Bent u benieuwd hoe landschappen beheerd worden en wat opgravingen ons kunnen leren over het verleden? Dan duikt u ongetwijfeld met veel interesse in dit tijdschrift over landschappen, archeologie en monumenten.

U leest er wetenschappelijk correcte en onderbouwde informatie over restauraties, herbestemmingen, beschermingen, archeologisch onderzoek, landschapsbeheer, industrieel erfgoed en bouwhistorisch onderzoek.

In de M&L-Krant komt de actualiteit aan bod met onder meer verslagen van studiedagen, recensies van relevante publicaties, tentoonstellingen, wet- en regelgeving, activiteiten rond erfgoedzorg en last but not least stof tot nadenken.

De multidisciplinaire redactie van M&L belicht voor u de rijke wereld van de erfgoedzorg in Vlaanderen en Brussel.

Alle artikelen worden onderworpen aan peerreview.

Een jaarabonnement op M&L bevat:

 • 6 nummers

Info over de redactie, toegang tot de bijhorende digitale platformen en een inkijkexemplaar kan u hier raadplegen.

Wenst u zich te abonneren en dit tijdschrift op een adres buiten België te ontvangen? Contacteer ons op abonnementen@diekeure.be en wij bezorgen u de prijs met aangepaste portkosten.

2024

58
Monumenten, Landschappen & Archeologie (M&L) - Jaargang 2023 - nummer 5

Tijdschrift

In het vijfde nummer van jaargang 42 leest u volgende artikels:

 • Drie kleine godshuizen aan de Falconrui in Antwerpen: driewerf hoera voor monumentenzorg? (Marjolijn Bijloos)
 • De Burggravenstroom, een relict van een landschapstransitie ten noorden van Gent (Frank Gelaude)
 • De Gentse beluiken. Van verguisd erfgoed naar een duurzaam stedelijk woonmodel (Robin Engels en Hendrik Heirbaut)

Daarnaast vindt u in dit nummer deze vaste rubrieken:

 • Summaries
 • M&L-Krant

2023

24
Beschikbaar
Monumenten, Landschappen & Archeologie (M&L) - Jaargang 2023 - nummer 4

Tijdschrift

In het vierde nummer van jaargang 42 leest u volgende artikels:

 • De oude molen van Betekom. Van beschermde ruïne tot toeristische uitkijktoren (Pieter Ceulemans en Thierry Lagrange)
 • Het appel van de historische lift (Frank Becuwet)
 • Grootse nieuwe inzichten in de menselijke evolutie en in de prehistorische technologie (Veerle Rots)

Daarnaast vindt u in dit nummer deze vaste rubrieken:

 • Summaries
 • M&L-Krant

Meer van dat? Kies dan voor een abonnement!

2023

24
Beschikbaar
Monumenten, Landschappen & Archeologie (M&L) - Jaargang 2023 - nummer 3

Tijdschrift

In het derde nummer van jaargang 42 leest u volgende artikels:

 • Muurschildering Gloria, lang zal ze leven. Restauratie, onderzoek en community building (An Breyne, Bram Dierckx en Janna Lefevere)
 • Een boom van een ent. Hoe gevallen veteraanbomen een tweede jeugd krijgen (Stani Vandecatsye en Lien Lombaert)
 • Het archief Henry van de Velde in La Cambre. Een verhaal in vier bedrijven (Caroline Mierop)
 •  

Daarnaast vindt u in dit nummer deze vaste rubrieken:

 • Summaries
 • M&L-Krant

Meer van dat? Kies dan voor een abonnement!

2023

24
Beschikbaar
Monumenten, Landschappen & Archeologie (M&L) - Jaargang 2023 - nummer 2

Tijdschrift

 

In dit nummer leest u volgende artikels:

 • Belgische stationsluifels van 1850 tot de Eerste Wereldoorlog. Bouwkundige en constructieve evolutie (Baptiste Drugmand)
 • Het voormalige Hotel du Bois in Antwerpen, de ‘oude deelen’ opgenomen in een nieuwe bestemming (Philippe Lemineur, Marieke Jaenen en Maarten Van Acker)
 • Het stucensemble van de Sint-Niklaaskerk in Perk. Een sleutelwerk in het oeuvre van de Brusselse kalcksnijder Jan Christiaen Hansche (Jan Caluwaerts, Valerie Herremans en Jan Verbeke)

Daarnaast vindt u in dit nummer deze vaste rubrieken:

 • Summaries
 • M&L-krant

Meer van dat? Kies dan voor een abonnement!
Lees meer >>

2023

24
Beschikbaar
Monumenten, Landschappen & Archeologie (M&L) - Jaargang 2023 - nummer 1

Tijdschrift

In het eerste nummer van jaargang 42 leest u volgende artikels:

 • Een nieuwe kijk op een oud verhaal: de reliekschat van Harlindis en Relindis uit Aldeneik herbekeken (Mark Van Strydonck en Jeroen Reyniers)
 • Zweeds en Noors rood graniet voor Antwerpse belle-époquegebouwen (Marc Mattheussens)
 • Een parel van een park. De restauratie van de Franse tuin in het gemeentepark van Boom (Thomas Feyen en Wim Jacobs)

Daarnaast vindt u in dit nummer deze vaste rubrieken:

 • Summaries
 • M&L-krant

Meer van dat? Kies dan voor een abonnement!
Lees meer >>

2023

Feyen Thomas, Jacobs Wim, ...
24
Beschikbaar
Tijdschrift Monumenten, Landschappen & Archologie (M&L) jaargang 2023: digitaal

Tijdschrift

Het tijdschrift M&L brengt boeiende erfgoedlectuur van academische kwaliteit. U kunt als abonnee zesmaal per jaar de nieuwe publicatie online raadplegen en gebruik maken van het archief sinds 2016.

Houdt u van het verhaal achter bijzondere restauraties? Wil u wel eens weten hoe landschappen worden geconserveerd? Dan duikt u ongetwijfeld met veel genegenheid in dit
tijdschrift over monumenten, landschappen en archeologie.

U leest er wetenschappelijk correcte en onderbouwde info over opgravingen, beschermingen en restauratie. Ook studiedagen, actua en interessante tentoonstellingen komen grondig aan bod. De multidisciplinaire redactie van M&L belicht voor u de rijke wereld van de erfgoedzorg in Vlaanderen.

» Andere formules dan een digitaal abonnement

M&L bestaat 40 jaar! Het tijdschrift is opgenomen in het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen en gevalideerd als tijdschrift met peer review.

2023

49
Tijdschrift Monumenten, Landschappen en Archeologie (M&L) jaargang 2023: print + digitaal combi

Tijdschrift

Het tijdschrift M&L brengt boeiende erfgoedlectuur van academische kwaliteit. U kunt als abonnee zesmaal per jaar een prachtig geïllustreerde publicatie in uw bus verwachten. Bovendien beschikt u met het combi-abonnement over online toegang tot de magazines en het archief sinds 2016.

Houdt u van het verhaal achter bijzondere restauraties? Wil u wel eens weten hoe landschappen worden geconserveerd? Dan duikt u ongetwijfeld met veel genegenheid in dit
tijdschrift over monumenten, landschappen en archeologie.

U leest er wetenschappelijk correcte en onderbouwde info over opgravingen, beschermingen en restauratie. Ook studiedagen, actua en interessante tentoonstellingen komen grondig aan bod. De multidisciplinaire redactie van M&L belicht voor u de rijke wereld van de erfgoedzorg in Vlaanderen.

» Proefnummer aanvragen
» Andere formules dan een combi abonnement

M&L bestaat 40 jaar! Het tijdschrift is opgenomen in het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen en gevalideerd als tijdschrift met peer review. Abonneert u in de loop van het jaar, dan ontvangt u meteen de eerder verschenen nummers van het lopende jaar.

2023

89
Monumenten, Landschappen & Archeologie (M&L) - Jaargang 2022 - nummer 6

Tijdschrift

In het laatste nummer van jaargang 41 leest u volgende artikels:

 • Het Rommelaere Instituut van Louis Cloquet in Gent. Een gebouw voor onderzoek naar epidemieën en besmettelijke ziektes (Lieselotte Van de Capelle)
 • De materia medica in 1902 in Antwerpen: de apotheek Muylaert (Charlotte Delannoye)
 • Het Nieuw Groot Heilige Geesthuis in Leuven uit 1780-1782. Een herenhuis naar ontwerp van edificie meester Jacques Antoine Hustin (Mel Collier en Luc Verpoest)

Daarnaast vindt u in dit nummer deze vaste rubrieken:

 • Summaries
 • M&L-krant

Meer van dat? Dan kiest u toch gewoon een abonnement!
Lees meer >>

2022

Collier Mel, Delannoye Charlotte, ...
22
Beschikbaar
Monumenten, Landschappen & Archeologie (M&L) - Jaargang 2022 - nummer 5

Tijdschrift

In het vijfde nummer van jaargang 41 leest u volgende artikels:

 • Engels en landschappelijk. Twee opgedoken tuinontwerpen voor het landgoed Hex in Heers (Chris De Maegd)
 • Jong, beschermd en herbestemd. De transformatie van de Sint-Jozef Arbeiderkerk in Vosselaar van Marc Dessauvage tot bibliotheek en vrijetijdshuis (Sven Sterken en Michel D'hoe)
 • Het Phaetonpaviljoen bij het kasteel van Gaasbeek. “eene ovale gemetste gloriette ofte somer-salette van binnen versiert met schoone verheven wercken à la mosaïke” (Lode De Clercq)

 

Daarnaast vindt u in dit nummer deze vaste rubrieken:

 • Summaries
 • M&L-krant


Meer van dat? Dan kiest u toch gewoon een abonnement!
Lees meer >>

2022

De Clercq Lode, De Maegd Chris, ...
22
Beschikbaar
Monumenten, Landschappen & Archeologie (M&L) - Jaargang 2022 - nummer 3

Tijdschrift

In het derde nummer van jaargang 41 leest u volgende artikels:

 • Over de ‘uytlantsche vreemde Boomen’ en de ‘cruydekens, diemen onderkennen can’: de planten op het Lam Gods (Paul Van den Bremt)
 • De Parklaan in Gent. Een boeiend verhaal van stadsontwikkeling tijdens de belle époque (Daan Declercq)
 • Raymond M. Lemaire 1921-1997. Verleden en toekomst van de historische stad als erfgoed (Luc Verpoest)

Daarnaast vindt u in dit nummer deze vaste rubrieken:

 • Summaries
 • M&L-krant

Meer van dat? Kies dan voor een abonnement!
Lees meer >>

2022

Daan Declercq, Paul Van den Bremt, ...
22
Beschikbaar

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.