Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Arbeidsrecht - deel 2

Op voorraad
708 p.
2022
Boek
Editor(s): Engels Chris, Hendrickx Frank
Is onderdeel van de reeks Arbeidsrecht KU Leuven

Deze uitgave “Arbeidsrecht” (2022) is de vierde editie. Zij bevat een volledig geactualiseerde bijwerking van de vorige editie. Reeds van bij de aanvang van dit project was het de bedoeling om dit werk regelmatig up-to-date te houden.
Alleen zo blijft het voldoende relevant en inzetbaar en kan de dynamiek van het arbeidsrecht gevat worden.

Met de ambitie om de volledige breedte van het arbeidsrecht te bestrijken, werden tevens nieuwe onderwerpen toegevoegd, zoals telewerk, grensoverschrijdende tewerkstelling en detachering.

Aan de oorspronkelijke opvatting wordt uiteraard volledig trouw gebleven. Geïnspireerd op de voormalige “Blauwe Reeks”, die ooit tot stand kwam onder het deskundige en bezielende editorschap van professor Blanpain, wil het
onderhavige werk een bijdrage leveren aan de Belgische arbeidsrechtdoctrine.

De aanpak blijft dezelfde als in de vorige editie. Een lange reeks kernthema’s wordt verdiepend en gespecialiseerd aangesneden, waarbij gestreefd wordt naar grondige maar toch bevattelijke overzichtsteksten, die uitgebreid ingaan op wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Zowel huidige als voormalige medewerkers van het Instituut voor Arbeidsrecht werken mee aan deze publicatie. Zij staan garant voor kwaliteit, diepgang en praktische relevantie.

De selectie van de behandelde topics geschiedde, zoals voorheen, op basis van wat zowel in de theorie als in de praktijk van het arbeidsrecht leeft. Het werk wordt nog steeds uitgegeven in drie vaste boekdelen, die elk onderling
verbonden onderwerpen bevatten.

Met wat nu voorligt, hopen wij alvast een degelijk en toegankelijk werk te kunnen aanbieden. Wij wensen u veel leesplezier en gebruiksgenot.

Bestel nu de drie delen van Arbeidsrecht aan een voordelig tarief! Arbeidsrecht – deel 1,2 en 3

ISBN 9789048644711 - Bestelcode 202225105
Arbeidsrecht - deel 2
€ 110,00
Abonnees € 88,00

Deze uitgave “Arbeidsrecht” (2022) is de vierde editie. Zij bevat een volledig geactualiseerde bijwerking van de vorige editie. Reeds van bij de aanvang van dit project was het de bedoeling om dit werk regelmatig up-to-date te houden.
Alleen zo blijft het voldoende relevant en inzetbaar en kan de dynamiek van het arbeidsrecht gevat worden.

Met de ambitie om de volledige breedte van het arbeidsrecht te bestrijken, werden tevens nieuwe onderwerpen toegevoegd, zoals telewerk, grensoverschrijdende tewerkstelling en detachering.

Aan de oorspronkelijke opvatting wordt uiteraard volledig trouw gebleven. Geïnspireerd op de voormalige “Blauwe Reeks”, die ooit tot stand kwam onder het deskundige en bezielende editorschap van professor Blanpain, wil het
onderhavige werk een bijdrage leveren aan de Belgische arbeidsrechtdoctrine.

De aanpak blijft dezelfde als in de vorige editie. Een lange reeks kernthema’s wordt verdiepend en gespecialiseerd aangesneden, waarbij gestreefd wordt naar grondige maar toch bevattelijke overzichtsteksten, die uitgebreid ingaan op wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Zowel huidige als voormalige medewerkers van het Instituut voor Arbeidsrecht werken mee aan deze publicatie. Zij staan garant voor kwaliteit, diepgang en praktische relevantie.

De selectie van de behandelde topics geschiedde, zoals voorheen, op basis van wat zowel in de theorie als in de praktijk van het arbeidsrecht leeft. Het werk wordt nog steeds uitgegeven in drie vaste boekdelen, die elk onderling
verbonden onderwerpen bevatten.

Met wat nu voorligt, hopen wij alvast een degelijk en toegankelijk werk te kunnen aanbieden. Wij wensen u veel leesplezier en gebruiksgenot.

Bestel nu de drie delen van Arbeidsrecht aan een voordelig tarief! Arbeidsrecht – deel 1,2 en 3


Inhoudstafel

Deel 2
C. Arbeidsvoorwaarden (I)
12. Loon
13. Arbeidstijd
14. Wijziging van arbeidsvoorwaarden
15. Concurrentie, bescherming van knowhow en afwerving
16. Thematische verloven
17. Aansprakelijkheid in de arbeidsrelatie
D. Arbeidsvoorwaarden (II)
18. Welzijn op het werk
19. Arbeidsongeschiktheid
20. Discriminatie
21. Psychosociale risico’s en grensoverschrijdend gedrag op het werk
22. Privacy en elektronisch toezicht
23. Sociale media en de arbeidsrelatie
 

Arbeidsrecht

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Kelly Reyniers promoveerde in 2011 aan de Universiteit Antwerpen tot doctor in de rechten met een proefschrift over "(Verboden) Arbeid". Thans is ze deeltijds docent aan de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen waar zij in de masteropleiding het opleidingsonderdeel “Juridische aspecten inzake welzijn op het werk” doceert en academisch coördinator is van het postgraduaat preventieadviseur niveau 1. Daarnaast is ze ook stafmedewerker bij het Instituut voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling (IMDO) waar ze doceert en mee instaat voor de academische coördinatie van de master Veiligheidswetenschappen. Kelly Reyniers is ook gastprofessor aan de KU Leuven (bachelor Milieu- en Preventiemanagement) en de VUB (manama Sociaal recht). Ze heeft tal van wetenschappelijke publicaties op haar naam in het domein van het sociaal recht, de juridische aspecten inzake welzijn op het werk en de (sociale) grondrechten.

Eveline Ankaert is als senior advocaat werkzaam bij Lydian, verbonden aan de balie van Brussel. Zij is lid van de “Employment Pensions & Benefits” praktijk van Lydian en maakt deel uit van Lydian’s health team.
Eveline heeft een algemene en uitgebreide kennis van zowel het individueel als het collectief arbeidsrecht. In het bijzonder houdt zij zich bezig met Healthcare, Health en HRM. Zij adviseert cliënten rond alle aspecten van gezondheidsrisico’s op het werk (zoals arbeidsongevallen, arbeidsongeschiktheid, psychosociale risico’s, pesterijen).

Zij is eveneens vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Arbeidsrecht van de KU Leuven. Tot slot is Eveline auteur van SocialEye, co-auteur van het “Praktijkboek Sociale Zekerheid”, de nieuwsbrief van het Instituut voor Arbeidsrecht van de KU Leuven en de losbladige publicatie “Arbeidsongevallen (Aron)”. Zij is ook lid van het Belgische Genootschap van Arbeids- en Socialezekerheidsrecht (Begasoz).

Koen Feremans is advocaat bij LEX@Work en behaalde diploma's aan de KU Leuven (1992, Master in de rechten) en aan de Odisee Hogeschool te Brussel (1987, Bachelor lerarenopleiding).

Na zijn studies was hij enkele jaren wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Arbeidsrecht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven onder leiding van Prof. Dr. O. Vanachter en Prof. Dr. R. Blanpain.

Op dat ogenblik was hij ook al korte tijd actief als advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. In 1995 stapte hij over naar de privésector en werkte hij als adviseur arbeidsrecht voor het Sociaal Secretariaat Caritas (SDWorx). Nadien was hij meer dan 15 jaar sociaal-juridisch adviseur/bedrijfsjurist bij een grote Belgische financiële instelling.

In 2012 vestigde hij zich als zelfstandige en richtte LEX@Work op, een advocatenkantoor gespecialiseerd in arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Sinds 2013 is Koen Feremans ook docent arbeidsrecht aan het CVO Volt te Leuven en aan het CVO De Oranjerie te Diest en geeft hij sociaal-juridische opleidingen. Koen Feremans is auteur van verschillende wetenschappelijke publicaties in het arbeidsrecht.

Simon Taes is auteur bij het arbeidsrechtjournaal.

Annemarie Vanderpoorten studeerde in 2009 met onderscheiding af als master in de rechten aan de Universiteit Antwerpen (U.A.). Tijdens haar rechtenstudies werkte zij als maatschappelijk adviseur op de juridische dienst van een middenveldorganisatie.

Na afloop van haar studies startte zij haar loopbaan als advocate. Aanvankelijk deed zij dit aan de Brusselse balie bij het kantoor Lydian waar zij haar stage doorliep. Nadien vervoegde zij het kantoor Curia uit Leuven. Sinds december 2013 is Annemarie als advocate verbonden aan de balie van Antwerpen.

Annemarie is sinds 1 september 2012 eveneens deeltijds aan het Instituut voor Arbeidsrecht verbonden als praktijkassistent bij professor Frank Hendrickx.

Miet Vanhegen studeerde met onderscheiding af als Master in de rechten aan de Rechtsfaculteit van de KU Leuven in 2015. Tijdens haar studies hield ze zich voornamelijk bezig met sociaal, Europees en Internationaal recht.

Vanaf september 2015 werkt ze voltijds aan het Instituut voor Arbeidsrecht. Naast haar onderwijstaken, zoals de coördinatie van de seminaries en het begeleiden van masterproeven, en haar bijdragen aan de maandelijkse Nieuwsbrief Arbeidsrecht en andere projecten, is zij momenteel bezig met een onderzoek in het kader van een FWO-project dat zich toespitst op arbeidsongeschiktheid en re-integratie in het arbeidsrecht. In dit onderzoek wordt nagegaan in welke mate re-integratie reeds aantoonbaar ondersteund wordt in het huidige arbeidsrecht en waar, in voorkomend geval, er zich nog tekortkomingen en lacunes situeren. 

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief