Juridische boeken – verschenen in 2023

De juridische wereld staat nooit stil en ook bij die Keure-la Charte Professional hebben we in 2023 niet stilgezeten. Hieronder vindt u per rechtstak een overzicht van alle juridische boeken die in 2023 werden gepubliceerd. 

 

Algemeen

Recht en sociale ongelijkheid

Advocatenerelonen

Recht en sociale ongelijkheid

Diversiteit en justitie: op weg naar inclusie

Gastronomie en recht

EU-recht uitgelegd

Burgerlijk recht

100 jaar CSW

Handboek internationaal privaatrecht (IPR): de essentie (ed.2023)

Schets van het Familiaal Vermogensrecht

Handboek Belgisch Personen-, familie en relatievermogensrecht

Bewindvoering in de praktijk

Bevrijdende verjaring in het privaatrecht

Patrimonium 2023

Gerechtelijk recht

De uitvoerbare titel

Openbare verkoop van onroerend goed

Rol, statuut en deontologie van de bemiddelaar

Gerechtsdeskundigen

Omgevingsrecht

De omgevingsvergunning in het Vlaamse Gewest (2de editie)

De stikstofcrisis in de Lage Landen nader ontleed: richtlijnen voor een duurzame transitie

Publiek recht

Overheidsopdrachten voor beginners

Intergemeentelijke samenwerking

Parlementaire soevereiniteit

Lokale besluiten opmaken: hoe doe je dat?

De motiveringsplicht voor regelgeving

Sociaal recht

Handboek Welzijn op het werk ed. 2022

CAO nr. 109 en kennelijk onredelijk ontslag

Sociale verkiezingen in 1000 uitspraken

Liber Amicorum Herwig Verschueren

Liber amicorum Ria Janvier

Andere

Klokkenluiders

Actualia sportrecht 2022-2023

De sluier rond anonimiteit opgelicht