Abonnementsvoorwaarden

1. Soorten abonnementen

Er bestaan 5 soorten abonnementen:

1.1. Abonnement op een codex/wetboek: als u zich abonneert op een codex/wetboek waarvan op regelmatige tijdstippen een nieuwe editie of een addendum verschijnt, ontvangt u die automatisch in het kader van uw abonnement. Opzeggen moet schriftelijk gebeuren en dit ten vroegste na ontvangst van de eerstvolgende twee nieuwe edities of addenda.

1.2. Abonnement op een reeks: als u zich abonneert op een reeks ontvangt u automatisch de nieuwste publicaties aan abonnementsprijs. Opzeggen moet schriftelijk gebeuren en dit ten vroegste na ontvangst van de eerstvolgende twee nieuwe titels binnen de reeks.

1.3. Abonnement op een tijdschrift: bij een abonnement op een tijdschrift ontvangt u minstens één volledige jaargang. U kan uw abonnement op een tijdschrift schriftelijk opzeggen ten laatste op 1 december van de lopende jaargang indien het een tijdschrift betreft dat per kalenderjaar loopt. Voor de tijdschriften die per schooljaar lopen (Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid), moet de opzegging ten laatste voor 1 juni van de lopende jaargang schriftelijk gebeuren. Indien u het abonnement niet opzegt voor 1 december of 1 juni, wordt dit abonnement stilzwijgend verlengd. Opzeggingen worden slechts op het einde van de jaargang doorgevoerd. U ontvangt (en betaalt) dus nog alle nummers tot het einde van de jaargang.

1.4. Abonnement op een losbladige uitgave: bij een abonnement op een losbladig werk ontvangt u op regelmatige basis een aanvulling. Die worden dan ook telkens apart gefactureerd op basis van het volume van de aanvulling. Opzeggen kan schriftelijk en dit na ontvangst van minstens twee aanvullingen op het basiswerk.

1.5. Online abonnementen: online abonnementen lopen per kalenderjaar. Als u zich abonneert op een onlineproduct dient de opzegging schriftelijk te gebeuren ten laatste op 1 december van het lopende jaar. Neemt u een abonnement op een online product in de loop van het kalenderjaar? Dan wordt uw abonnementsprijs voor het eerste jaar berekend op basis van het aantal resterende maanden.

2. Abonnement opzeggen

Opzeggingen kunnen enkel schriftelijk gebeuren via abonnementen@diekeure.be of die Keure – Abonnementen – Kleine Pathoekeweg 3 – 8000 Brugge.

U moet rekening houden met volgende afspraken:

2.1. Abonnement op een codex/wetboek: Opzeggen moet schriftelijk gebeuren en dit ten vroegste na ontvangst en betaling van de eerstvolgende twee nieuwe edities of addenda.

2.2. Abonnement op een reeks: Opzeggen moet schriftelijk gebeuren en dit ten vroegste na ontvangst van de eerstvolgende twee nieuwe titels binnen de reeks.

2.3. Abonnement op een tijdschrift: Opzeggen moet  schriftelijk gebeuren ten laatste op 1 december van de lopende jaargang indien het een tijdschrift betreft dat per kalenderjaar loopt. Voor de tijdschriften die per schooljaar lopen (Tijdschrift voor Onderwijsrecht en -beleid), moet de opzegging ten laatste voor 1 juni van de lopende jaargang schriftelijk gebeuren. Indien u het abonnement niet opzegt voor 1 december of 1 juni, wordt dit abonnement stilzwijgend verlengd. Opzeggingen worden slechts op het einde van de jaargang doorgevoerd. U ontvangt (en betaalt) dus nog alle nummers tot het einde van de jaargang. 

2.4. Abonnement op een losbladige uitgave: Opzeggen kan schriftelijk en dit na ontvangst van minstens twee aanvullingen op het basiswerk.

2.5. Online abonnementen: Opzeggen moet schriftelijk gebeuren en dit ten laatste op 1 december van het lopende jaar.

3. Abonnement terugzenden

Het terugzenden van een product in het kader van een abonnement kan enkel onder uitzonderlijke omstandigheden. Gelieve steeds vooraf contact op te nemen met de abonnementendienst via abonnementen@diekeure.be.