Intergemeentelijke samenwerking

2023
DeCock Marie

Twee of meer gemeenten kunnen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of 'intercommunales' oprichten om samen doelstellingen van gemeentelijk belang te behartigen zoals afvalophaling, energiedistributie en waterlevering. Kenmerkend aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden is dat het hybride creaties zijn: ze zijn geklemd tussen publiekrecht en privaatrecht en tussen overheid en onderneming.

De hybriditeit van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden veroorzaakt echter moeilijkheden. Dit aangezien de wetgeving omtrent intergemeentelijke samenwerking zijn oorsprong vindt in 1922 – ruim honderd jaar geleden – maar sindsdien niet fundamenteel is herdacht. Hierdoor is de regelgeving ook niet mee geëvolueerd met juridische en maatschappelijke evoluties van de afgelopen decennia zoals het federaliseringsproces, de europeanisering en de toenemende economische rol van de overheid. Schandalen en rechtsonzekerheid wijzen op de nood aan remediëring.

Dit boek benadert intergemeentelijke samenwerking vanuit een juridisch perspectief. Na een rechtshistorische situering van de intercommunale volgt er een analyse en een evaluatie van het geldend recht en de praktijk. Een rechtsvergelijking met Nederland vult de uiteenzetting over de Belgische intergemeentelijke samenwerkingsverbanden aan. Ten slotte geeft dit boek de aanzet voor een moderne, toekomstbestendige intercommunalisatie die is aangepast aan de noden van 21ste eeuw en waarbij er een duurzaam evenwicht wordt gevonden tussen traditionele en economische overheidstaken.

150

Auteurs
Auteurs : DeCock Marie
Domein : Recht
Bestelcode : 202231201
Jaar : 2023
Type : Boek
Aantal pagina's : 568
ISBN : 9789048647279
Onderdeel van de reeks : Recht in de gemeente bijzondere reeks

DANKWOORD VII
SAMENVATTING XI
INHOUDSOPGAVE XV
INLEIDING 1

Deel I. DE GESCHIEDENIS VAN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING: RECHTSHISTORISCHE ANALYSE 13

1. MIDDELEEUWEN-1922: HET PRILLE BEGIN, OVER HET ONTSTAAN VAN BELGIË, NAAR EEN ALGEMENE WET 17
2. DE WET VAN 1 MAART 1922 OMTRENT DE VERENIGING VAN GEMEENTEN TOT NUT VAN ’T ALGEMEEN 51
3. 1922-1986: OVER EEN ‘ONGECOÖRDINEERDE’ PERIODE NAAR EEN TWEEDE ALGEMENE WET 79
4. DE WET VAN 22 DECEMBER 1986 BETREFFENDE DE INTERCOMMUNALES 109
5. HET DECREET VAN 6 JULI 2001 HOUDENDE DE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 127
6. 2001-HEDEN: EEN HANDVOL SPECIFIEKE MAAR FUNDAMENTELE WIJZIGINGEN 149
7. SAMENVATTENDE CONCLUSIE EN ANTWOORD OP DE SUBONDERZOEKSVRAAG 165

Deel II. ONDERZOEK NAAR DE HYBRIDITEIT VAN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN 173

1. DE AARD EN HET KARAKTER VAN HET INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND 177
2. DE (SUPPLETIEVE) ROL VAN HET VENNOOTSCHAPSRECHT BIJ DE SUI GENERIS-RECHTSVORM 259
3. DOEL EN ACTIVITEITEN: DE VERPLICHTING TOT DE BEHARTIGING VAN HET GEMEENTELIJK BELANG 299
4. SAMENVATTENDE CONCLUSIE EN ANTWOORD OP DE SUBONDERZOEKSVRAAG 365

Deel III. ONE SIZE FITS ALL? FUNCTIONELE DIFFERENTIATIE EN UNIFORMITEIT ALS ANTWOORD OP HYBRIDITEIT 373

1. INSPIRATIEBRONNEN VOOR NORMATIEF ONDERZOEK 377
2. OPTIMALISATIE VAN HET ORGANIEK KADER: KRACHTLIJNEN EN AANBEVELINGEN VOOR EEN TOEKOMSTBESTENDIGE
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING VANUIT EEN CONSERVATIEVE EN MODERNE BENADERING 431
3. TYPOLOGIE: NAAR EEN UNIFORM KADER MET TWEEVOUDIGE FUNCTIONELE DIFFERENTIATIE VAN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN 497
4. SAMENVATTENDE CONCLUSIE EN ANTWOORD OP DE SUBONDERZOEKSVRAAG 503

ALGEMEEN BESLUIT 507

SAMENVATTEND SCHEMA 519

BIBLIOGRAFIE 525

• Boeken 527
• Bijdragen in verzamelwerken 532
• Bijdragen in tijdschriften 538

 

Twee of meer gemeenten kunnen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of 'intercommunales' oprichten om samen doelstellingen van gemeentelijk belang te behartigen zoals afvalophaling, energiedistributie en waterlevering. Kenmerkend aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden is dat het hybride creaties zijn: ze zijn geklemd tussen publiekrecht en privaatrecht en tussen overheid en onderneming.

De hybriditeit van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden veroorzaakt echter moeilijkheden. Dit aangezien de wetgeving omtrent intergemeentelijke samenwerking zijn oorsprong vindt in 1922 – ruim honderd jaar geleden – maar sindsdien niet fundamenteel is herdacht. Hierdoor is de regelgeving ook niet mee geëvolueerd met juridische en maatschappelijke evoluties van de afgelopen decennia zoals het federaliseringsproces, de europeanisering en de toenemende economische rol van de overheid. Schandalen en rechtsonzekerheid wijzen op de nood aan remediëring.

Dit boek benadert intergemeentelijke samenwerking vanuit een juridisch perspectief. Na een rechtshistorische situering van de intercommunale volgt er een analyse en een evaluatie van het geldend recht en de praktijk. Een rechtsvergelijking met Nederland vult de uiteenzetting over de Belgische intergemeentelijke samenwerkingsverbanden aan. Ten slotte geeft dit boek de aanzet voor een moderne, toekomstbestendige intercommunalisatie die is aangepast aan de noden van 21ste eeuw en waarbij er een duurzaam evenwicht wordt gevonden tussen traditionele en economische overheidstaken.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.