Dossier 36 – Rechtskroniek voor de Vrede- en Politierechters 2023

2023
Baudry Anne-Sophie, Blomme Céline, Carpentier Frédéric, Cenné Odile, De Witte Daan, Devos Stan, Godart Victor, Kohl Benoît, Maes Elise, Persyn Pieterjan, Roelandt Jan, Schoonbaert Lize, Steennot Reinhard, Tainmont Fabienne, Traest Philip, Vandenbussche Wannes, Vyncke Els, Werbrouck Jarich, Werding Anne

Dit dossier is niet inbegrepen in het abonnement op het Tijdschrift voor de Vrede- en Politierechters. De abonnees op dit tijdschrift genieten echter wel een korting van 20 % bij aankoop van deze Rechtskroniek.

Familiaal vermogensrecht: de wisselwerking tussen het notariaat en het vredegerecht

In deze bijdrage wordt ingegaan op recente ontwikkelingen in en worden praktische wenken gegeven bij het familiaal vermogensrecht. Zo worden de wetswijzigingen van 2018 en 2022 in grote lijnen uiteengezet, en wordt ingegaan op enkele topics die relevant zijn voor de praktijk van de vrederechter, zoals machtigingsvereisten, bewind en zorgvolmacht, verdeling en (openbare) verkoop.

Onrechtmatige bedingen in B2C-contracten: actuele ontwikkelingen en focus op woninghuurovereenkomsten

In deze bijdrage zal na een korte situering van de regelen inzake onrechtmatige bedingen in het bijzonder worden ingegaan op de toepassing van deze bepalingen op huurovereenkomsten, alsook op de nieuwe bepalingen uit Boek XIX WER inzake contractuele schadevergoedingsregelen.

De begroting van blijvende persoonlijke en huishoudelijke ongeschiktheid: overzicht van de recente cassatie- en feitenrechtspraak

In deze bijdrage wordt tien jaar cassatierechtspraak m.b.t. de berekeningswijze van BPO en BHO geanalyseerd, met aandacht voor de praktische implicaties. Vervolgens worden de motiveringen van een honderdtal niet-gepubliceerde vonnissen van Nederlandstalige politierechters uit de periode 2018-2022 besproken, ook enkele beroepsvonnissen komen aan bod. Welke evoluties tekenen zich af, en stroken deze met de rechtspraak van het Hof van Cassatie?

Wisselwerking tussen het gerechtelijk recht en het strafprocesrecht

Op verschillende vlakken bestaat een wisselwerking tussen het burgerlijk procesrecht en het strafprocesrecht. In deze bijdrage komen enkele interessante raakvlakken van deze beide rechtstakken aan bod. Het gaat daarbij niet alleen om aspecten uit de rechtspleging op zich. Ook daarmee nauw verwante thema’s worden besproken, zoals het gezag van strafrechtelijk gewijsde voor de burgerlijke rechter en de toepassing van het (nieuw) burgerlijk bewijsrecht op de behandeling van een aansprakelijkheidsvordering gebaseerd op een misdrijf.

Gerechtskosten en toegang tot de rechter: capita selecta

Deze bijdrage richt zich op twee belangrijke thema’s: juridische bijstand en rechtsbijstand, en de kosten van het geding. Deze onderwerpen blijken vaak ingewikkelde vragen op te roepen, zoals blijkt uit de vele recente uitspraken van zowel het Grondwettelijk Hof als het Hof van Cassatie. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de rechtsplegingsvergoeding, de rolrechten, de dagvaardingskosten en de bijdrage aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand. Via een bespreking van deze capita selecta hopen wij complexe vragen op te helderen die kunnen rijzen bij de behandeling van deze kwesties.

90

Auteurs
Auteurs : Baudry Anne-Sophie, Blomme Céline, Carpentier Frédéric, Cenné Odile, De Witte Daan, Devos Stan, Godart Victor, Kohl Benoît, Maes Elise, Persyn Pieterjan, Roelandt Jan, Schoonbaert Lize, Steennot Reinhard, Tainmont Fabienne, Traest Philip, Vandenbussche Wannes, Vyncke Els, Werbrouck Jarich, Werding Anne
Domein : Recht
Bestelcode : 202232100
Jaar : 2023
Type : Boek
Aantal pagina's : 462
ISBN : 9789048647606

FAMILIAAL VERMOGENSRECHT: DE WISSELWERKING TUSSEN HET NOTARIAAT EN HET VREDEGERECHT
Anne-Sophie BAUDRY, Céline BLOMME, Daan DE WITTE, Stan DEVOS, Elise MAES, Els VYNCKE

LE DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE RECODIFIÉ. TOUR D’HORIZON À L’ATTENTION DES JUGES DE PAIX
Fabienne TAINMONT

ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN B2C-CONTRACTEN: ACTUELE ONTWIKKELINGEN EN FOCUS OP WONINGHUUROVEREENKOMSTEN
Reinhard STEENNOT en Victor GODART

DE BEGROTING VAN BLIJVENDE PERSOONLIJKE EN HUISHOUDELIJKE ONGESCHIKTHEID: OVERZICHT VAN DE RECENTE CASSATIE- EN FEITENRECHTSPRAAK
Lize SCHOONBAERT en Pieterjan PERSYN

L’INDEMNISATION D’UN DOMMAGE CORPOREL PERMANENT : RENTE OU CAPITAL ?
Frédéric CARPENTIER

WISSELWERKING TUSSEN HET GERECHTELIJK RECHT EN HET STRAFPROCESRECHT
Philip TRAEST en Jan ROELANDT

PROCÉDURE PÉNALE ET PROCÉDURE CIVILE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE : POINTS DE CONVERGENCE ET DE DIVERGENCE
Odile CENNÉ et Anne WERDING

GERECHTSKOSTEN EN TOEGANG TOT DE RECHTER: CAPITA SELECTA
Wannes VANDENBUSSCHE en Jarich WERBROUCK

LES SANCTIONS DE L’INEXÉCUTION DE L’OBLIGATION EN MATIÈRE CONTRACTUELLE ET EXTRACONTRACTUELLE DANS LE NOUVEAU CODE CIVIL
Benoît KOHL

Dit dossier is niet inbegrepen in het abonnement op het Tijdschrift voor de Vrede- en Politierechters. De abonnees op dit tijdschrift genieten echter wel een korting van 20 % bij aankoop van deze Rechtskroniek.

Familiaal vermogensrecht: de wisselwerking tussen het notariaat en het vredegerecht

In deze bijdrage wordt ingegaan op recente ontwikkelingen in en worden praktische wenken gegeven bij het familiaal vermogensrecht. Zo worden de wetswijzigingen van 2018 en 2022 in grote lijnen uiteengezet, en wordt ingegaan op enkele topics die relevant zijn voor de praktijk van de vrederechter, zoals machtigingsvereisten, bewind en zorgvolmacht, verdeling en (openbare) verkoop.

Onrechtmatige bedingen in B2C-contracten: actuele ontwikkelingen en focus op woninghuurovereenkomsten

In deze bijdrage zal na een korte situering van de regelen inzake onrechtmatige bedingen in het bijzonder worden ingegaan op de toepassing van deze bepalingen op huurovereenkomsten, alsook op de nieuwe bepalingen uit Boek XIX WER inzake contractuele schadevergoedingsregelen.

De begroting van blijvende persoonlijke en huishoudelijke ongeschiktheid: overzicht van de recente cassatie- en feitenrechtspraak

In deze bijdrage wordt tien jaar cassatierechtspraak m.b.t. de berekeningswijze van BPO en BHO geanalyseerd, met aandacht voor de praktische implicaties. Vervolgens worden de motiveringen van een honderdtal niet-gepubliceerde vonnissen van Nederlandstalige politierechters uit de periode 2018-2022 besproken, ook enkele beroepsvonnissen komen aan bod. Welke evoluties tekenen zich af, en stroken deze met de rechtspraak van het Hof van Cassatie?

Wisselwerking tussen het gerechtelijk recht en het strafprocesrecht

Op verschillende vlakken bestaat een wisselwerking tussen het burgerlijk procesrecht en het strafprocesrecht. In deze bijdrage komen enkele interessante raakvlakken van deze beide rechtstakken aan bod. Het gaat daarbij niet alleen om aspecten uit de rechtspleging op zich. Ook daarmee nauw verwante thema’s worden besproken, zoals het gezag van strafrechtelijk gewijsde voor de burgerlijke rechter en de toepassing van het (nieuw) burgerlijk bewijsrecht op de behandeling van een aansprakelijkheidsvordering gebaseerd op een misdrijf.

Gerechtskosten en toegang tot de rechter: capita selecta

Deze bijdrage richt zich op twee belangrijke thema’s: juridische bijstand en rechtsbijstand, en de kosten van het geding. Deze onderwerpen blijken vaak ingewikkelde vragen op te roepen, zoals blijkt uit de vele recente uitspraken van zowel het Grondwettelijk Hof als het Hof van Cassatie. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de rechtsplegingsvergoeding, de rolrechten, de dagvaardingskosten en de bijdrage aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand. Via een bespreking van deze capita selecta hopen wij complexe vragen op te helderen die kunnen rijzen bij de behandeling van deze kwesties.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.