Recht en sociale ongelijkheid

2022
Gutwirth Serge, Hubeau Bernard, Humblet Patrick, Lambrechts Mark, Lenaerts Lieven, Versluys Liliane, Vranken Jan, Willekens Harry

Het uitgangspunt van dit Tegenspraak-cahier is een paradox in de maatschappelijke ontwikkeling. In de rechtsontwikkeling van de afgelopen decennia werden diverse traditionele ongelijkheden weggewerkt en discriminatieverboden ingevoerd, die in de loop van de jaren alsmaar gedifferentieerder en strenger geworden zijn. De economische en sociaalwetenschappelijke literatuur leren ons nochtans dat de meeste sociale ongelijkheden en in het bijzonder de inkomens- en vermogensongelijkheid in dezelfde periode niet af-, maar toegenomen zijn. In dit cahier worden daartoe twee vragen opgeworpen:

1. (Hoe) draagt het recht bij tot de reproductie en versterking van sociale ongelijkheden?
2. (Hoe) kan het recht ingezet worden om sociale ongelijkheden te bestrijden?

Deze vragen worden in het cahier zowel theoretisch geëxploreerd als uitgewerkt voor specifieke rechtstakken (burgerlijk vermogensrecht, arbeidsrecht, gezondheidsrecht, de juridische regeling van de man-vrouwverhoudingen). In deze bundel wordt enerzijds op de veelheid van (elkaar versterkende) sociale ongelijkheden gewezen, anderzijds ligt de klemtoon op ongelijkheden die met verschillen en tegenstellingen tussen sociale klassen te maken hebben — een thema dat de laatste jaren in het rechtspolitieke vertoog onderbelicht is geweest.

Deze publicatie is het allerlaatste project van Tegenspraak, een sedert 1982 actieve groep van maatschappijkritische juristen. Een kritiek van het recht is vandaag nochtans niet minder dringend dan veertig jaar geleden. Wij hopen dat anderen de fakkel overnemen.

59

Beschikbaar
Auteurs
Auteurs : Gutwirth Serge, Hubeau Bernard, Humblet Patrick, Lambrechts Mark, Lenaerts Lieven, Versluys Liliane, Vranken Jan, Willekens Harry
Domein : Recht
Bestelcode : 202229006
Jaar : 2022
Type : Boek
Aantal pagina's : 252
ISBN : 9789048645343
Onderdeel van de reeks : Tegenspraak

Ten geleide: 40 jaar Tegenspraak 1

MARK LAMBRECHTS

Inleiding I: De vele dimensies van sociale ongelijkheid 7

JAN VRANKEN

Inleiding II: Recht en sociale ongelijkheid 33

HARRY WILLEKENS

Recht en sociale ongelijkheid: een pleidooi voor juridische guerrilla 41

SERGE GUTWIRTH

Ambivalente ongelijkheid 59

FERNAND TANGHE

Het (on)gelijkheidsdenken van Albert Camus als dimensie van de

(sociale) rechtvaardigheid 81

BERNARD HUBEAU

Eigendom, contract, erfrecht en economische ongelijkheid 111

HARRY WILLEKENS

Het arbeidsrecht als antidotum tegen de heerschappij van het kapitaal?

Kroniek van een ontgoocheling 143

PATRICK HUMBLET

Antwoordbrief aan Patrick Humblet 161

LIEVEN LENAERTS

Ongelijkheden vrouwen-mannen: helpt het recht? 165

LILIANE VERSLUYS

Spanning tussen het recht op gezondheid en recht op arbeid? 197

LIEVEN LENAERTS

Pleidooi voor een ruimere participatie bij het investeren in

ontwikkelingslanden. Interview met Loïc de Cannière 225

MARK LAMBRECHTS

Het uitgangspunt van dit Tegenspraak-cahier is een paradox in de maatschappelijke ontwikkeling. In de rechtsontwikkeling van de afgelopen decennia werden diverse traditionele ongelijkheden weggewerkt en discriminatieverboden ingevoerd, die in de loop van de jaren alsmaar gedifferentieerder en strenger geworden zijn. De economische en sociaalwetenschappelijke literatuur leren ons nochtans dat de meeste sociale ongelijkheden en in het bijzonder de inkomens- en vermogensongelijkheid in dezelfde periode niet af-, maar toegenomen zijn. In dit cahier worden daartoe twee vragen opgeworpen:

1. (Hoe) draagt het recht bij tot de reproductie en versterking van sociale ongelijkheden?
2. (Hoe) kan het recht ingezet worden om sociale ongelijkheden te bestrijden?

Deze vragen worden in het cahier zowel theoretisch geëxploreerd als uitgewerkt voor specifieke rechtstakken (burgerlijk vermogensrecht, arbeidsrecht, gezondheidsrecht, de juridische regeling van de man-vrouwverhoudingen). In deze bundel wordt enerzijds op de veelheid van (elkaar versterkende) sociale ongelijkheden gewezen, anderzijds ligt de klemtoon op ongelijkheden die met verschillen en tegenstellingen tussen sociale klassen te maken hebben — een thema dat de laatste jaren in het rechtspolitieke vertoog onderbelicht is geweest.

Deze publicatie is het allerlaatste project van Tegenspraak, een sedert 1982 actieve groep van maatschappijkritische juristen. Een kritiek van het recht is vandaag nochtans niet minder dringend dan veertig jaar geleden. Wij hopen dat anderen de fakkel overnemen.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.