De sluier rond anonimiteit opgelicht…

2022
Goossens Franky, De Pauw Kristof, Verspeelt Frederik

In het Belgische strafprocesrecht en politierecht is voor de politie dan wel de burger een bepaalde identiteits-, privacy- en persoonsgegevensafscherming ingeschreven. In het voorliggende verzamelwerk – waarin een en ander gecapteerd wordt onder de globale noemer ‘anonimiteit’– wordt in 14 hoofdstukken deze regelgeving geschetst.

In de hoofdstukken I, II, III en IV worden de afschermingsregelingen uit het Wetboek van Strafvordering toegelicht. Onder meer de volgende onderwerpen komen hierbij aan bod: de anonieme aangifte en anonieme verklaringen; anonimiteit van intervenanten en gegevensafscherming bij de toegang tot het strafdossier; gegevensafscherming bij het gebruik van bijzondere opsporingsmethoden (BOM) en bij online-infiltratie; gedeeltelijke en volledige anonieme getuigenissen; de bescherming van bedreigde personen die een openbaar ambt uitoefenen; de afscherming van (bepaalde) identiteitsgegevens van (bepaalde) leden van de politiediensten.

In de hoofdstukken V, VI, VII, VIII, IX en X worden dan weer relevante topics uit of in relatie tot de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt (Wet Politieambt) geduid. In concreto gaat het respectievelijk om: 1) de identificatie- en legitimatieplicht voor het operationeel kader van de geïntegreerde politie (art. 41 Wet Politieambt); 2) de bescherming tegen publieke nieuwsgierigheid (art. 35 Wet Politieambt); 3) het filmen en/of fotograferen van politieambten; 4) de camerawetgeving; 5) de verwerking van persoonsgegevens voor opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie, in het licht  van de recente Europese ontwikkelingen ter zake en 6) internetpatrouilleren in het kader van bestuurlijke politie.

Vermits niet alleen de geïntegreerde politie bijdraagt tot de realisatie van de zogenaamde 'politiefunctie' wordt in de hoofdstukken XI en XII ook ingegaan op enkele bijzonderheden op het vlak van anonimiteit in de wereld van de veiligheids- en inlichtingendiensten respectievelijk de bijzondere inspectiediensten (BID's), meer bepaald deze actief in de handhaving van het sociaal strafrecht.

De hoofdstukken XIII en XIV die zich situeren in het toezicht op (onder meer) de politie, bieden dan weer een inkijk op anonimiteit bij de federale Ombudsman respectievelijk het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (Vast Comité P). Hierbij wordt onder meer kort ingegaan op het fenomeen van het klokkenluiden. Een schematische voorstelling van het gros van de behandelde afschermingsregimes rondt het geheel af.

Veel van de besproken regelgeving is zeer recent. Het thema van het filmen en fotograferen van politiebeambten is bovendien nog volop in beweging. Het komt ons dan ook voor dat met dit verzamelwerk een brandend actueel boek voorligt.

De stof werd bijgehouden tot en met 15 augustus 2022.

105

Beschikbaar
Auteurs
Editors : Goossens Franky, De Pauw Kristof, Verspeelt Frederik
Auteurs : Berkmoes Henri, De Pauw Kristof, Debusscher Frank, Goossens Franky, Linthoudt Sofie, Ruttens Koba, Saelens Ronny, Schram Frankie, Stalpaert Bart, Stas Kurt, Traest Philip, Vande Walle Gudrun, Vandevelde Isabel, Verspeelt Frederik
Domein : Recht
Bestelcode : 202223105
Jaar : 2022
Type : Boek
Aantal pagina's : 508
ISBN : 9789048644858

HOOFDSTUK I. Onbekend en onbemind: politionele startinformatie, de anonieme aangifte en anonieme verklaringen in het strafonderzoek
Frederik Verspeelt

HOOFDSTUK II. Anonimiteit van intervenanten en gegevensafscherming bij de toegang tot het strafdossier, bij het gebruik van bijzondere opsporingsmethoden en bij de online-infiltratie
Henri Berkmoes

HOOFDSTUK III. De uitoefening van de politiefunctie en anonimiteit: capita selecta
Prof. dr. Philip Traest

HOOFDSTUK IV. De afscherming van (bepaalde) identiteitsgegevens van (bepaalde) leden van de politiediensten
Henri Berkmoes

HOOFDSTUK V. De identificatie- en legitimatieplicht voor het operationeel kader van de geïntegreerde politie
Kurt Stas

HOOFDSTUK VI. Bescherming tegen publieke nieuwsgierigheid: een schets van artikel 35 Wet Politieambt
Franky Goossens

HOOFDSTUK VII. Opgepast, u wordt gefilmd! De politiebeambte en zijn zoektocht naar anonimiteit: een blinde vlek in de
uitoefening van de politiefunctie
Ronny Saelens

HOOFDSTUK VIII. De camerawetgeving en haar actuele betekenis voor de lokale en de federale politie
Frankie Schram

HOOFDSTUK IX. De wet op het politieambt na de Aanpassingswet van 22 mei 2019 in het licht van de Richtlijn Politie en Justitie: een beknopte verkenning van de verwerking van persoonsgegevens voor opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie
Ronny Saelens

HOOFDSTUK X. De wet op het politieambt en technologische ontwikkelingen: de focus op internetpatrouilleren
in het kader van bestuurlijke politie
Ronny Saelens

HOOFDSTUK XI. Anonimiteit en de functie van agent van een inlichtingendienst
Koba Ruttens

HOOFDSTUK XII. Anonimiteit in het sociaal strafrecht
Bart Stalpaert, Isabelle Vandevelde, Frank Debusscher en Franky Goossens

HOOFDSTUK XIII. De federale Ombudsman: een instelling die instaat voor goed bestuur en integriteit
Gudrun Vande Walle en Sofie Linthoudt

HOOFDSTUK XIV. Het Vast Comité P en anonimiteit: enkele kwesties toegelicht
Franky Goossens en Kristof De Pauw

Bijlage: Een schematische voorstelling van de (meeste) afschermingsregimes
Afscherming van overheidsagenten
Afscherming van burgers

In het Belgische strafprocesrecht en politierecht is voor de politie dan wel de burger een bepaalde identiteits-, privacy- en persoonsgegevensafscherming ingeschreven. In het voorliggende verzamelwerk – waarin een en ander gecapteerd wordt onder de globale noemer ‘anonimiteit’– wordt in 14 hoofdstukken deze regelgeving geschetst.

In de hoofdstukken I, II, III en IV worden de afschermingsregelingen uit het Wetboek van Strafvordering toegelicht. Onder meer de volgende onderwerpen komen hierbij aan bod: de anonieme aangifte en anonieme verklaringen; anonimiteit van intervenanten en gegevensafscherming bij de toegang tot het strafdossier; gegevensafscherming bij het gebruik van bijzondere opsporingsmethoden (BOM) en bij online-infiltratie; gedeeltelijke en volledige anonieme getuigenissen; de bescherming van bedreigde personen die een openbaar ambt uitoefenen; de afscherming van (bepaalde) identiteitsgegevens van (bepaalde) leden van de politiediensten.

In de hoofdstukken V, VI, VII, VIII, IX en X worden dan weer relevante topics uit of in relatie tot de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt (Wet Politieambt) geduid. In concreto gaat het respectievelijk om: 1) de identificatie- en legitimatieplicht voor het operationeel kader van de geïntegreerde politie (art. 41 Wet Politieambt); 2) de bescherming tegen publieke nieuwsgierigheid (art. 35 Wet Politieambt); 3) het filmen en/of fotograferen van politieambten; 4) de camerawetgeving; 5) de verwerking van persoonsgegevens voor opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie, in het licht  van de recente Europese ontwikkelingen ter zake en 6) internetpatrouilleren in het kader van bestuurlijke politie.

Vermits niet alleen de geïntegreerde politie bijdraagt tot de realisatie van de zogenaamde 'politiefunctie' wordt in de hoofdstukken XI en XII ook ingegaan op enkele bijzonderheden op het vlak van anonimiteit in de wereld van de veiligheids- en inlichtingendiensten respectievelijk de bijzondere inspectiediensten (BID's), meer bepaald deze actief in de handhaving van het sociaal strafrecht.

De hoofdstukken XIII en XIV die zich situeren in het toezicht op (onder meer) de politie, bieden dan weer een inkijk op anonimiteit bij de federale Ombudsman respectievelijk het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (Vast Comité P). Hierbij wordt onder meer kort ingegaan op het fenomeen van het klokkenluiden. Een schematische voorstelling van het gros van de behandelde afschermingsregimes rondt het geheel af.

Veel van de besproken regelgeving is zeer recent. Het thema van het filmen en fotograferen van politiebeambten is bovendien nog volop in beweging. Het komt ons dan ook voor dat met dit verzamelwerk een brandend actueel boek voorligt.

De stof werd bijgehouden tot en met 15 augustus 2022.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.