De omgevingsvergunning in het Vlaamse Gewest (tweede editie)

2023
Flamey Peter, Mees Evi

Het Omgevingsvergunningsdecreet is een half decennium operationeel. Het handboek De omgevingsvergunning in het Vlaamse Gewest 2021 krijgt een nieuwe editie 2023, zoomt in op de markantste ontwikkelingen van de regelgeving en ontsluit systematisch de jurisprudentiële tendensen en commentaren over de procedure, beoordelingskaders en handhaving van de omgevingsvergunning. Het werk is geschreven vanuit de praktijkervaring voor de actoren van de praktijk en is een onmisbaar instrument voor bouwfirma's, architecten, studiebureaus, advocaten, notarissen, besturen, toezichthouders, adviseurs en bestuursrechters. Het is een product van Flamey-advocaten.

"Met een gebrekkige vergunning loopt de bouwheer het gevaar dat de aangevatte werken worden stilgelegd of, erger, opgetrokken constructies weer moeten worden afgebroken. (…) Een overzicht behouden van de myriaden regels en voorschriften geldend in dit rechtsgebied en erin slagen deze normen correct te interpreteren en toe te passen en opvolgend deze kennis en ervaring neer te schrijven in een exhaustief, diepgravend, uitstekend onderbouwd maar goed leesbaar handboek mag dan ook zonder overdrijving als een juridisch sisyfusarbeid worden aangemerkt. (…) Dit allesomvattend, erudiet en nauwkeurig naslagwerk – duidelijk een werkstuk van vele jaren doorgedreven intellectuele arbeid – dat het omgevingsrecht in al zijn geledingen en knelpunten bestrijkt, is een onmisbaar werkinstrument dat buiten twijfel thuishoort in de bibliotheek van eenieder die professioneel betrokken is met het omgevingsvergunningsrecht zoals dat actueel gelding heeft in het Vlaamse Gewest." – C. De Koninck, ere-eerste auditeur bij het Rekenhof, recensie editie 2021, T.Aann. 2021, afl. 3, 300-302.

215

Auteurs
Auteurs : Flamey Peter, Mees Evi
Domein : Recht
Bestelcode : 202231300
Jaar : 2023
Type : Boek
ISBN : 9789048647132
Onderdeel van de reeks : Bibliotheek Omgevingsrecht

Het Omgevingsvergunningsdecreet is een half decennium operationeel. Het handboek De omgevingsvergunning in het Vlaamse Gewest 2021 krijgt een nieuwe editie 2023, zoomt in op de markantste ontwikkelingen van de regelgeving en ontsluit systematisch de jurisprudentiële tendensen en commentaren over de procedure, beoordelingskaders en handhaving van de omgevingsvergunning. Het werk is geschreven vanuit de praktijkervaring voor de actoren van de praktijk en is een onmisbaar instrument voor bouwfirma's, architecten, studiebureaus, advocaten, notarissen, besturen, toezichthouders, adviseurs en bestuursrechters. Het is een product van Flamey-advocaten.

"Met een gebrekkige vergunning loopt de bouwheer het gevaar dat de aangevatte werken worden stilgelegd of, erger, opgetrokken constructies weer moeten worden afgebroken. (…) Een overzicht behouden van de myriaden regels en voorschriften geldend in dit rechtsgebied en erin slagen deze normen correct te interpreteren en toe te passen en opvolgend deze kennis en ervaring neer te schrijven in een exhaustief, diepgravend, uitstekend onderbouwd maar goed leesbaar handboek mag dan ook zonder overdrijving als een juridisch sisyfusarbeid worden aangemerkt. (…) Dit allesomvattend, erudiet en nauwkeurig naslagwerk – duidelijk een werkstuk van vele jaren doorgedreven intellectuele arbeid – dat het omgevingsrecht in al zijn geledingen en knelpunten bestrijkt, is een onmisbaar werkinstrument dat buiten twijfel thuishoort in de bibliotheek van eenieder die professioneel betrokken is met het omgevingsvergunningsrecht zoals dat actueel gelding heeft in het Vlaamse Gewest." – C. De Koninck, ere-eerste auditeur bij het Rekenhof, recensie editie 2021, T.Aann. 2021, afl. 3, 300-302.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.