Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Structuur en opbouw

Eenvoud en eenduidigheid

Zowel in de formulering van de opdrachten als in de lay-out staat eenvoud en eenduidigheid voorop. De lay-out is fris en rustig en er is voldoende interlinie. Waar relevant ondersteunen we de leerstof aan de hand van speelse en humoristische illustraties. 

Modulair pakket

Max is opgebouwd uit modules. De modules hebben een vaste volgorde en elke module behandelt een bepaald domein. Probleemoplossend denken komt aan bod als rode draad door elke module.
Klik hier voor een overzicht van de modules » 

Transfer

Verspreid over het schooljaar zijn er drie Max-modules. Deze modules bevatten een aantal transferopdrachten waarin de leerlingen in een nieuwe context toepassen wat ze geleerd hebben in de vorige modules. Dit sluit aan bij het Diabolo-concept van die Keure. 

ONTDEK EEN CONCRETE UITWERKING VAN DIABOLO »

Opbouw van een module 

Elke module is op dezelfde manier opgebouwd en behandelt een bepaald wiskundedomein. 

Cover

De foto op de cover leidt het onderwerp in. 

Inhoud

Aan de hand van een kleine opdracht oefenen we meteen de korte stukjes theorie in. Indien relevant bevatten die oefeningen meteen remediëring om de net aangeleerde theorie verder te verankeren bij de leerlingen die dit nodig hebben. De theorie wordt samengevat in een vastzettingskader. 

Indien nodig illustreren we de leerstof met een voorbeeld. Vaak werken we ook de eerste oefening van een reeks uit als voorbeeld. Deze voorbeelden zijn telkens aangegeven in het blauw. 

Doorheen de modules brengen we wiskundetaal en schooltaal aan. Die woorden staan vetgedrukt en indien relevant opgenomen in een korte en eenvoudige woordenlijst op de backcover. Woorden in opdrachten die de leerlingen nog niet kennen of waarvan het een tijd geleden is dat ze die hebben gebruikt, worden kort verklaard in een tekstballon. 

Max voorziet telkens oefeningen op drie niveaus. Het niveau staat steeds aangeduid met sterren. Wanneer leerlingen geen rekentoestel mogen gebruiken, maken we dit duidelijk met een pictogram. Oefeningen waarbij leerlingen ICT gebruiken, staan gegroepeerd en zijn aangegeven met een pictogram. 

Op het einde van elke module voorzien we een aantal wow-oefeningen. Dit zijn oefeningen die de leerstof op een andere, speelse manier aanbrengen. De uitdaging hier zit in de aanpak van de oefening en niet in het niveau. Hierdoor zijn de oefeningen geschikt voor alle leerlingen, dus niet enkele voor de sterkste.

Backcover

Achteraan vind je een kort overzicht van wat de leerlingen geleerd hebben in de module. De woorden die we aanbrachten doorheen de module staan gegroepeerd in een beknopte woordenlijst. 

 

max module12 coordinaten - humor

Cover Max - wiskunde voor B-stroom

Wow-oefening max module12 coordinaten hr pagina 2


Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief