die Keure Educatief

Logo Max-Nederlands

Nederlands  |  B-stroom en A-finaliteit

Max-Nederlands

Max-Nederlands maakt leerlingen sterker in het Nederlands. Met fris en motiverend materiaal focussen we op doelgerichte communicatie.

 • Focus op tekstbegrip
 • Aandacht voor communicatiedoel
 • Instructievideo’s
 • Eenvoud en eenduidigheid
 • Authentiek materiaal

Bekijk de video's

In deze afspeellijst ontdek je de sterktes van de methode en extra toelichting. 

PLAYLIST

Blader door het materiaal

Je bekijkt hier een selectie van het lesmateriaal.

Max-Nederlands 1B -
module

Module 4 Verkocht!
(proefexemplaar)

Max-Nederlands 1B -
module

Module 3 Mijn leven, mijn beslissing! (proefexemplaar)

Max-Nederlands 1B -
module

Module 2 Verschrikkelijk fantastisch (proefexemplaar)

Max-Nederlands 1B -
module

Module 1 Interessante identiteiten (proefexemplaar)

Benieuwd naar een methode?

Laat hier je contactgegevens na. Onze adviseurs
bezorgen je graag een beoordelingsexemplaar en toelichting bij de methode.

Ontdek meer over Max-Nederlands

Max-Nederlands is een blended methode voor het secundair onderwijs, want leren gebeurt zowel op papier als digitaal. We maken bewust de afweging tussen papier of digitaal waar de didactiek een meerwaarde is voor het leerproces van de leerling. Als leerkracht kies je zelf welke materialen je wanneer inzet. Al ons digitaal materiaal vind je op Polpo.

Structuur

Max-Nederlands bestaat uit meerdere modules per leerjaar. Elke module heeft een doorlooptijd van een 12-tal lestijden.

De modules hebben een welbepaalde volgorde en werken elk rond een thema of talige context met beknopte, essentiële theorie en veel oefeningen op maat van elke leerling. De bouwstenen van Nederlands, zoals aangegeven in de eindtermen en leerplannen, komen aan bod doorheen de verschillende modules, gespreid over de twee leerjaren van een graad.

Inhoud

Elke module is uitgewerkt rond een talige situatie die aanzet tot actie en die inzet op actief communiceren. Het tekstmateriaal dat hiervoor wordt ingezet, is authentiek en heel functioneel gekozen. Vanuit dat authentieke materiaal brengen we actieve woordenschat en een functioneel taalsysteem aan, telkens met het oog op het communicatieve doel dat aan het thema is gekoppeld. De werkvormen die we inzetten bij de opdrachten zijn activerend en gevarieerd. Zo proberen we de leerlingen te boeien en te motiveren. In de eindtermen en de leerplannen ligt bij de kenniselementen de nadruk op het gebruiken. Dankzij beknopte en duidelijke onthoudkaders krijgen de leerlingen inzicht in de kenniselementen, zodat ze die correct kunnen toepassen in de verwerkingsopdrachten. Elke activiteitenreeks bevat een aantal doe-opdrachten. Zo hoeven leerlingen nooit een hele reeks gelijkaardige oefeningen te maken en hebben ze voldoende afwisseling, wat hun aandacht en motivatie stimuleert.

Woordenschat

De woordenschat wordt aangeboden vanuit het tekstmateriaal. Het verwerken ervan gebeurt steeds volgens hetzelfde stramien met een verwerkingsopdracht. De leerlingen krijgen ook telkens de opdracht om de voor hen moeilijke woorden in de tekst aan te duiden. Daarbij oefenen we telkens heel consequent op de woordenschatstrategieën.

Eenvoud en eenduidigheid

Doorheen de methode streven we naar eenvoud en eenduidigheid, zowel in de formulering van opdrachten als in de lay-out. De lay-out van de modules is rustig, maar fris. Belangrijk is ook dat we voldoende interlinie voorzien in de teksten en dat we daarbij een eenvoudig, duidelijk lettertype gebruiken. Op de frontcover staat een afbeelding die het thema weergeeft van de module. De backcover bevat dan weer een kort overzicht van wat de leerlingen hebben geleerd.

Max-Nederlands gebruikt pictogrammen die leerlingen structuur bieden bij hun opdrachten. De opdrachten zijn steeds heel eenduidig en eenvoudig geformuleerd. Een module bevat de basisleerstof en is dus haalbaar voor elke leerling, met uitzondering van de opdrachten met de picto voor ‘uitbreiding’. Die opdrachten zijn vrijblijvend.

Diabolo

De modules van Max-Nederlands volgen de Diabolo-structuur van die Keure die de lestijden opdeelt in drie fasen:

Diabolo - intro  Ontdekken (intro)

Elke module start met ‘Ontdek’ als intro: een korte activiteit die interesse wekt, de voorkennis activeert en dus motiveert.

Diabolo - midden  Onderwijzen (midden)

Daarna volgt ‘Routeplanner’ als midden: een reeks lesactiviteiten waarmee je instructie geeft, oefent en differentieert volgens interesse en niveau.

Diabolo - outro  Toepassen (outro)

De ‘Panorama’ sluit de module af met een opdracht die de synthese en transfer is van wat er in die module geleerd en geoefend is, binnen de talige situatie/het thema van de module. Voor die transferopdracht passen leerlingen de geziene leerstof toe in een andere context, met en voor een publiek. De leerkracht evalueert procesgericht.

Spiraalaanpak

De modules bouwen telkens verder op de eerder verworven kennis en vaardigheden. Dankzij die spiraalaanpak herhalen de leerlingen automatisch de leerstof en kan de leerkracht ook vroeger evalueren, remediëren en differentiëren.

Functioneel schrijven

Leerlingen noteren bij Max-Nederlands enkel als dat bijdraagt tot de verwerking van de leerstof of bij een eigenlijke schrijfopdracht. Zo benutten ze de kostbare tijd, die ze anders gebruiken om te pennen, volledig om mee te redeneren, te discussiëren en te argumenteren. Kortom om hun communicatievaardigheden te oefenen.

Max-Nederlands biedt digitaal mogelijkheden tot differentiatie op Polpo:

 • Interessedifferentiatie: leerlingen krijgen verbredende opdrachten als aanvulling bij het basismateriaal.
 • Niveaudifferentiatie: leerlingen krijgen zowel moeilijker als makkelijker tekstmateriaal om te remediëren en te verdiepen.
 • Differentiatie voor wie extra ondersteuning nodig heeft: bij het lezen beschikken leerlingen bijvoorbeeld over de audioversie van de teksten in de module.

Tussentijdse evaluatie

De brede evaluatie tussendoor geeft inzicht in de vorderingen van de leerling tijdens de instructieweken en stuurt de binnenklasdifferentiatie. Afhankelijk van de activiteit gebeurt die evaluatie door de leerkracht, een medeleerling of de leerling zelf, voornamelijk aan de hand van observatie, maar evengoed door korte summatieve toetsen.

Eindevaluatie

Max-Nederlands voorziet zowel permanente evaluatie als een klassieke toetsing bij elke module. De klassieke toetsing bestaat uit een taalbeschouwingstoets en een vaardigheidstoets. Zowel het kennen als het kunnen komen daarin aan bod.

Digitaal op Polpo

 • Digitale oefeningen
 • Differentiatiemateiraal
 • Concordantielijst
 • Handleiding
 • Bordboek
 • Instructievideo’s

Op papier

 • Modules
  1e graad B-stroom
  set modules per leerjaar

Ontdek al onze Max-methodes

Max-Nederlands 1B: zomer 2024
Max-Nederlands 2B : zomer 2025
Max-Nederlands 3-6: verschijnt later

Nieuws & inspiratie

Nieuws

Instructievideo’s

Ontdek alles over ons aanbod aan instructievideo’s en bekijk een video!