die Keure Educatief

Aardrijkskunde  |  B-stroom 

Max-ruimte

De blended methode Max-ruimte laat jouw leerlingen inzicht krijgen in wetenschappelijke en maatschappelijke thema’s.

 • Eenvoud en eenduidigheid
 • Inzicht in wetenschappelijke en maatschappelijke thema’s
 • Verantwoord handelen

Bekijk de video's

In deze afspeellijst ontdek je de sterktes van de methode en extra toelichting.

PLAYLIST

Blader door het materiaal

Je bekijkt hier een selectie van het lesmateriaal.

Max-ruimte 1B - module

Module 1 Wegwijzer (proefexemplaar)

Benieuwd naar een methode?

Laat hier je contactgegevens na. Onze adviseurs
bezorgen je graag een beoordelingsexemplaar en toelichting bij de methode.

Ontdek meer over Max-ruimte

Max-ruimte is een blended methode voor het secundair onderwijs, want leren gebeurt zowel op papier als digitaal. We maken bewust de afweging tussen papier of digitaal waar de didactiek een meerwaarde is voor het leerproces van de leerling. Als leerkracht kies je zelf welke materialen je wanneer inzet. Al ons digitaal materiaal vind je op Polpo.

Haal het maximum uit aardrijkskunde

Met Max-ruimte leren leerlingen op een specifieke manier naar de omgeving kijken en er verantwoord mee om te gaan. Ze ontwikkelen het vermogen om doordachte en verantwoorde keuzes te maken in een duurzame samenleving. Max-ruimte laat jouw leerlingen inzicht krijgen in wetenschappelijke en maatschappelijke thema’s

Modules

Max-ruimte bestaat uit modules met een vaste volgorde. Elke module werkt doelbewust naar een actieve, functionele opdracht toe. Daarbij heeft de methode heel uitdrukkelijk aandacht voor de leefwereld van de leerlingen. In Max-ruimte wordt kennis opgebouwd vanuit de wetenschappelijke onderzoeksmethode, de leerlingen gaan daarmee zelf aan de slag. Waar relevant worden er doorheen de modules linken gelegd met de andere wetenschappelijke vakken

Eenvoud en eenduidigheid

Zowel in de formulering van de opdrachten als in de lay-out staan eenvoud en eenduidigheid voorop. De lay-out is fris en er is voldoende interlinie. Waar mogelijk wordt de leerstof ondersteund aan de hand van speelse en humoristische illustraties.
Max-ruimte gebruikt pictogrammen die leerlingen structuur bieden bij hun opdrachten. De modules hebben een vaste volgorde en elke module behandelt een bepaald onderwerp doorheen een aantal vaste rubrieken.

Diabolo

Max-ruimte is opgebouwd volgens het Diabolo-concept:

Diabolo - Ontdekken  Ontdekken (intro)

Elke module start met een intro: een korte activiteit waar leerlingen het thema verkennen en de voorkennis activeren.

Diabolo - Onderwijzen  Onderwijzen (midden)

Daarna volgt een reeks lesactiviteiten waarmee je instructie geeft, oefent en differentieert volgens interesse en niveau.

Diabolo - Toepassen  Toepassen (outro)

Tot slot is er de finale, de functionele opdracht. Die opdracht is enerzijds zowel synthese als transfer van wat in de module is geleerd en geoefend. Anderzijds realiseren de leerlingen een betekenisvolle, doe-opdracht. 

Functioneel schrijven

Leerlingen noteren bij Max-ruimte enkel als dat bijdraagt tot de verwerking van de leerstof. Zo benutten ze de kostbare tijd, die ze anders gebruiken om te pennen, volledig om mee te redeneren, te discussiëren en te argumenteren.

Differentiatie gebeurt zowel op niveau als op interesse. Het differentiatieaanbod is blended en zowel op groeps- als op individueel niveau. 

Bij de evaluatie zetten we in op proces- en productevaluatie, de leerling en leerkrachten krijgen op die manier inzicht in de vorderingen tijdens de instructieweken. Afhankelijk van de activiteit gebeurt de evaluatie door de leerkracht, een medeleerling of de leerling zelf.

Digitaal op Polpo

 • Digitale oefeningen
 • Jaarplan met concordantielijst
 • Correctiesleutels
 • Differentiatiemateriaal
 • Lesvideo’s
 • Evaluatiemateriaal
 • Handleiding
 • Bordboek per module

Op papier

 • modules
 • stevige kaart met de legende van de picto’s en kleuren

Ontdek al onze Max-methodes

Max-ruimte 1/2 

B-stroom – Moduleoverzicht (1 uur ruimte)
Wegwijzer | Het landschap | De aarde, een spannende planeet | Wat een weer … wat een klimaat

Max-ruimte 1B: zomer 2024
Max-ruimte 2B: zomer 2024

Nieuws & inspiratie

Inspiratie

Buitenlesdag

Ontdek 6 praktische tips om er een succesvolle Buitenlesdag van te maken.