Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Structuur en opbouw

Eenvoud en eenduidigheid

Zowel in de formulering van de opdrachten als in de lay-out staat eenvoud en eenduidigheid voorop. De lay-out is fris en er is voldoende interlinie. Waar mogelijk wordt de leerstof ondersteund aan de hand van speelse en humoristische illustraties.

Modulair pakket

Max-wiskunde is opgebouwd uit modules. De modules hebben een vaste volgorde en elke module behandelt een bepaald domein. Probleemoplossend denken komt aan bod als rode draad door elke module.
Klik hier voor een overzicht van de modules » 

Transfer

Verspreid over het schooljaar zijn er drie Code Max-modules. Deze modules bevatten een aantal transferopdrachten waarin de leerlingen in een nieuwe context toepassen wat ze geleerd hebben in de vorige modules. Dit sluit aan bij het Diabolo-concept van die Keure. 

ONTDEK EEN CONCRETE UITWERKING VAN DIABOLO »

Opbouw van een module 

Elke module is op dezelfde manier opgebouwd en behandelt een bepaald wiskundedomein. 

Cover

De foto op de cover leidt het onderwerp in. 

Inhoud

Aan de hand van een kleine opdracht worden de korte stukjes theorie meteen ingeoefend. Soms bevatten die oefeningen ook remediëring om de net aangeleerde theorie verder te verankeren bij de leerlingen die dit nodig hebben. De theorie wordt samengevat in een vastzettingskader.

De leerstof wordt vaak geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld. Zo wordt de eerste oefening van een reeks bijvoorbeeld uitgewerkt als voorbeeld.

Oefeningen worden telkens op drie niveaus aangeboden. Het niveau staat steeds aangeduid met sterren. Wanneer leerlingen geen rekentoestel mogen gebruiken, wordt dit duidelijk gemaakt met een pictogram. Oefeningen waarbij leerlingen ICT moeten gebruiken, staan gegroepeerd en zijn aangegeven met een pictogram.

Tot slot zijn er ook een aantal wow-oefeningen. Dit zijn oefeningen die de leerstof op een speelse manier aanbrengen. De uitdaging hier zit in de aanpak van de oefening en niet in het niveau. Hierdoor zijn er oefeningen die geschikt zijn voor alle leerlingen, dus niet enkele voor de sterke leerlingen. De geziene leerstof, maar ook rekenvaardigheden en probleemoplossend denken komen hier vaak aan bod.

Doorheen de modules wordt wiskunde- en schooltaal aangebracht. Deze woorden staan vetgedrukt of in een tekstballon. Indien relevant, worden ze ook opgenomen in de korte woordenlijst op de backcover. Woorden in oefeningen die de leerlingen nog niet kennen of waarvan het een tijd geleden is dat ze die hebben gebruikt, worden kort verklaard in een tekstballon.

Backcover

Achteraan elke module staat een kort overzicht van wat de leerlingen hebben geleerd. De woorden die aangebracht zijn doorheen de module staan gegroepeerd in een beknopte woordenlijst. 

 

max module12 coordinaten - humor

Cover Max - wiskunde voor B-stroom

Wow-oefening max module12 coordinaten hr pagina 2


Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief