Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Structuur / opbouw

Modules

Max-Frans is opgebouwd uit een 6-tal modules per leerjaar. De modules hebben een welbepaalde volgorde en werken elk rond een bepaald thema of talige context. De bouwstenen van Frans, zoals aangegeven in de eindtermen en leerplannen, komen aan bod doorheen de verschillende modules, gespreid over de twee leerjaren van een graad.

Max-Frans is opgevat volgens het didactische concept van die Keure: Diabolo. Dat betekent dat elke module ook de Diabolo-structuur weergeeft.

Diabolo (intro) Diabolo (midden) Diabolo (outro)
Découverte Mission Action
Verwondering wekken, voorkennis activeren en daarmee dus motiveren Instructie geven en oefenen, differentiëren, evalueren Transferopdracht uitvoeren, toepassen in een andere context, met en voor een publiek, procesgericht evalueren

Het thema en de talige context of situatie vormen het ordeningskader van de modules. De ‘action’ is telkens een toepassing binnen die talige situatie.

Opbouw van een module

Een werkkatern bevat de basisleerstof en is dus haalbaar voor elke leerling, met uitzondering van de opdrachten met de picto voor ‘uitbreiding’. Deze opdrachten zijn vrijblijvend. Voor de 1e graad zijn er 5 modules per leerjaar, de 2e graad bevat 6 modules per leerjaar. Dat betekent dat de doorlooptijd van een module 8 lestijden is, aangezien we uitgaan van 24 lesweken per schooljaar.

Frontcover

Op de frontcover staat een afbeelding die het thema weergeeft van de module.

Inhoud

Elke module is uitgewerkt rond een talige situatie die aanzet tot actie en inzet op actief communiceren. Het tekstmateriaal dat hiervoor wordt ingezet, is authentiek en heel functioneel gekozen. Vanuit dat authentieke materiaal brengen we actieve woordenschat en een functioneel taalsysteem aan, telkens met het oog op het communicatieve doel dat aan het thema is gekoppeld. De werkvormen die we inzetten bij de opdrachten zijn activerend en gevarieerd. Zo proberen we de leerlingen te boeien en te motiveren om Frans te leren en in te zetten in realistische situaties. In de eindtermen en de leerplannen ligt bij de kenniselementen de nadruk op het gebruiken. Om de flow van de oefeningen - het gebruiken en toepassen - niet te onderbreken, hebben we ervoor gekozen om de theorie, hoe beperkt ook, achteraan te plaatsen in het werkkatern. Met een duidelijke picto verwijzen we naar die pagina’s met theorie zodat leerlingen daar meer achtergrond vinden bij het onderwerp. Elke activiteitenreeks bevat een aantal doe-opdrachten. Zo hoeven leerlingen nooit een hele reeks gelijkaardige oefeningen te maken en hebben ze voldoende afwisseling die hun aandacht en motivatie stimuleert. 

Vaste rubrieken

Om leerlingen structuur te bieden, bevat elk werkkatern een aantal vaste rubrieken.

  • Tu parles!

Deze rubriek bevat de taalhandelingen die leerlingen kunnen inzetten bij het communiceren. Die taalhandelingen zijn telkens gebundeld volgens concrete situaties. Ze zijn ook beperkt gehouden, zodat het aantal taalhandelingen dat ze echt moeten kennen en gebruiken haalbaar blijft. Zo vermijdt Max-Frans dat leerlingen door het bos de bomen niet meer zien.

  • Sac à mots

De actieve woordenschat, die heel consequent wordt ingeoefend doorheen de module en toegepast bij de verschillende vaardigheden, is per woordveld verzameld op een aantrekkelijke tekening. Dankzij de afbeelding kan de leerling de betekenis van het woord achterhalen zonder de vertaling.

  • Boite à outils

Om de flow van oefenen op vaardigheden niet te doorbreken, komt grammatica (het taalstysteem) niet voor tussen de opdrachten. De (heel beperkte) grammatica wordt wel overzichtelijk en gebundeld weergegeven in de Boite à outils om inzicht te geven aan wie daar nood aan heeft en graag meer wil weten. De eindtermen en leerplannen verwachten namelijk enkel dat leerlingen het taalsysteem kunnen inzetten bij het communiceren.

Pictogrammen

Max-Frans gebruikt pictogrammen die leerlingen structuur bieden bij hun opdrachten. De opdrachten zijn steeds in het Frans geformuleerd, maar telkens heel eenduidig en eenvoudig. 

Pictrogram - kijken Pictrogram - luisteren Pictrogram - spreken Pictogram - gesprek Pictogram - lezen Pictogram - schrijven Pictogram - handeling Pictogram - tip Pictogram - uitbreiding Pictogram - sac à mots Pictogram - boite à outils
Kijken Luisteren Spreken Gesprek Lezen Schrijven Doe-opdracht Tip Uitbreiding Sac à mots Boite à outils 

Backcover

De backcover bevat een kort overzicht van wat de leerlingen hebben geleerd in de module.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief