Instituut en Onderzoeksgroep voor Verbintenissenrecht KU Leuven

Reeks Instituut voor Verbintenissenrecht KU Leuven

Deze masterproefreeks van het Instituut voor Verbintenissenrecht van de KU Leuven bundelt een aantal wetenschappelijke pareltjes over gespecialiseerde topics uit het verbintenissenrecht.

De reeks is onderworpen aan een academische peerreviewprocedure (GPRC).

Reeks Onderzoeksgroep voor Verbintenissenrecht KU Leuven / UCLouvain

Deze boekenreeks is het resultaat van de samenwerking tussen het Instituut voor Verbintenissenrecht van de KU Leuven en het Centre de Droit des Obligations van de UCLouvain.

Tweejaarlijks zetten deze universiteiten een gezamenlijk onderzoeksproject op. Dit resulteert o.a. in een tweetalig (verslag)boek waarin telkens andere aspecten van het verbintenissenrecht onder de loep worden genomen door een team specialisten in de materie.

BESCHIKBAAR IN DE SHOP EN OP LEXNOW

BESCHIKBAAR OP LEXNOW

Reeks Onderzoeksgroep voor Verbintenissenrecht KU Leuven/UCLouvain

  • Le droit des obligations dans la vie de l’entreprise/Het verbintenissenrecht in het leven van de onderneming
  • De raakvlakken tussen de contractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheid /Les rapports entre les responsabilités contractuelle et extracontractuelle

EDITORS REEKS INSTITUUT VOOR VERBINTENISSENRECHT KU LEUVEN

Ilse Samoy is universitair docent aan de KU Leuven, vicedecaan voor onderwijs aan de KU Leuven en advocaat. 
Sophie Stijns is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven voor de vakken Verbintenissenrecht en Verbintenissenrecht in de onderneming. 

EDITORS REEKS ONDERZOEKSGROEP VOOR VERBINTENISSENRECHT KU LEUVEN/UCLOUVAIN

Ilse Samoy is universitair docent aan de KU Leuven, vicedecaan voor onderwijs aan de KU Leuven en advocaat. 
Sophie Stijns is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven voor de vakken Verbintenissenrecht en Verbintenissenrecht in de onderneming.
Patrick Wéry 
is gewoon hoogleraar aan de UCLouvain.