Aansprakelijkheid bij ziekenhuisinfecties

2018
Samoy Ilse, Stijns Sophie
De huidige regeling onder het mes

Zich bevindend op het raakvlak tussen geneeskunde, recht en maatschappij, heeft dit werk als doel op zoek te gaan naar het “volmaakte” aansprakelijkheidsregime voor ziekenhuisinfecties in België.

Na een bespreking van de huidige Belgische regeling, blijkt dat de patiënt uiteenlopende moeilijkheden ondervindt bij het instellen van zijn vordering en het hardmaken van zijn aanspraak. Aan de hand van een rechtsvergelijkende analyse met het Franse recht in combinatie met eigen ideeën, werkt de auteur een evenwichtig voorstel uit dat enerzijds tegemoetkomt aan de moeilijkheden van de patiënt, maar anderzijds de belangen van de zorgverlener niet uit het oog verliest.

45

Beschikbaar
Auteurs
Editors : Samoy Ilse, Stijns Sophie
Auteurs : Schouteden Michelle
Domein : Recht
Bestelcode : 202182404
Jaar : 2018
Type : Boek
Aantal pagina's : 114
ISBN : 9789048633661
Onderdeel van de reeks : Instituut voor verbintenissenrecht

INLEIDING
DEEL I. BEGRIPPENKADER
HOOFDSTUK 1. DEFINITIE VAN ‘ZIEKENHUISINFECTIE’
HOOFDSTUK 2. VERSCHILLENDE SOORTEN ZIEKENHUISINFECTIES
HOOFDSTUK 3. OORZAKEN EN GEVOLGEN VAN ZIEKENHUISINFECTIES
TUSSENBESLUIT
DEEL II. DE HUIDIGE AANSPRAKELIJKHEIDSREGELING VOOR ZIEKENHUISINFECTIES IN BELGIË
HOOFDSTUK 1. GEEN BIJZONDERE REGELING
Afdeling 1. Bepalen van de rechtsverhouding
§ 1. Aard van de relatie
§ 2. Toepasselijke regelgeving
Afdeling 2. Aanduiden van de precieze oorzaak
Afdeling 3. Moeilijkheden (en oplossingen?)
§ 1. Bij het bepalen van de rechtsverhouding: rol van de centrale ziekenhuisaansprakelijkheid?
§ 2. Bij het aanduiden van de precieze oorzaak: rol van het Fonds Medische Ongevallen?
HOOFDSTUK 2. KWALIFICATIE VAN DE VERBINTENISSEN
Afdeling 1. Algemene principes
Afdeling 2. Toepassing op de ziekenhuisinfecties
§ 1. Het principe: inspanningsverbintenis
§ 2. De uitzondering: resultaatsverbintenis
§ 3. Evaluatie
HOOFDSTUK 3. AANSPRAKELIJKHEIDSVOORWAARDEN
Afdeling 1. Voor eigen daad
§ 1. Contractuele aansprakelijkheidsvordering
§ 2. Buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering (art. 1382 BW)
Afdeling 2. Voor andermans daad
§ 1. Contractuele aansprakelijkheidsvordering
§ 2. Buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering
(art. 1384, lid 3 BW of art. 3 wet 10 februari 2003)
Afdeling 3. Als bewaarder van een gebrekkige zaak
§ 1. Contractuele aansprakelijkheidsvordering
§ 2. Buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering (art. 1384, lid 1 BW)
§ 3. Vordering op basis van de Wet Productaansprakelijkheid
§ 4. Vordering tot vrijwaring voor verborgen gebreken
TUSSENBESLUIT
AANSPRAKELIJKHEID VIII BIJ ZIEKENHUISINFECTIES
DEEL III. RECHTSVERGELIJKENDE ANALYSE VAN HET FRANSE REGIME
HOOFDSTUK 1. TOELICHTING VAN DE FRANSE AANSPRAKELIJKHEIDSREGELING VOOR ZIEKENHUISINFECTIES
Afdeling 1. Relevante regelgeving en uitgangspunt
Afdeling 2. Het aansprakelijkheidsregime
§ 1. Voor de zorginstelling
§ 2. Voor de zorgverlener
TUSSENBESLUIT
HOOFDSTUK 2. RECHTSVERGELIJKING TUSSEN HET BELGISCHE EN HET FRANSE REGIME
Afdeling 1. De onopgeloste problemen onder het Belgische regime
Afdeling 2. De mate waarin het Franse regime een oplossing kan bieden
Afdeling 3. Welke problemen er nog overblijven
TUSSENBESLUIT
DEEL IV. VOORSTEL VOOR EEN TOEKOMSTIG REGIME IN BELGIË
HOOFDSTUK 1. HET FRANSE REGIME ALS UITGANGSPUNT
HOOFDSTUK 2. EIGEN NUANCES AAN HET FRANSE REGIME
Afdeling 1. Gedeeltelijk objectieve en gedeeltelijke foutaansprakelijkheid
Afdeling 2. Aanvulling met een verplichte aansprakelijkheidsverzekering
TUSSENBESLUIT
BESLUIT
BIBLIOGRAFIE
WETGEVING
België
Frankrijk
VOORSTELLEN TOT EN ONTWERPEN VAN WETGEVING
België
RECHTSPRAAK
België
Frankrijk
RECHTSLEER
België
Boeken
Bijdragen in tijdschriften
(Bijdragen in) reeksen en verzamelwerken
Frankrijk
Boeken
Bijdragen in tijdschriften
(Bijdragen in) reeksen en verzamelwerken
MEDISCHE LITERATUUR

De huidige regeling onder het mes

Zich bevindend op het raakvlak tussen geneeskunde, recht en maatschappij, heeft dit werk als doel op zoek te gaan naar het “volmaakte” aansprakelijkheidsregime voor ziekenhuisinfecties in België.

Na een bespreking van de huidige Belgische regeling, blijkt dat de patiënt uiteenlopende moeilijkheden ondervindt bij het instellen van zijn vordering en het hardmaken van zijn aanspraak. Aan de hand van een rechtsvergelijkende analyse met het Franse recht in combinatie met eigen ideeën, werkt de auteur een evenwichtig voorstel uit dat enerzijds tegemoetkomt aan de moeilijkheden van de patiënt, maar anderzijds de belangen van de zorgverlener niet uit het oog verliest.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.