Correctiemechanismen op absolute bevrijdende verjaring in het Belgische privaatrecht

2020
Samoy Ilse, Stijns Sophie

Het principe van absolute bevrijdende verjaringstermijnen is essentieel om rechtszekerheid voor de schuldenaar en de maatschappij te waarborgen. Nochtans brengt dit principe in uitzonderlijke gevallen ook onbillijke gevolgen met zich mee voor de schuldeiser. Er is dan ook nood aan correctiemechanismen op absolute bevrijdende verjaringstermijnen die een belangenafweging tussen schuldeiser en schuldenaar mogelijk maken en eventuele onbillijke gevolgen corrigeren.

In het Belgische vigerend recht zijn er zowel in de wet, de rechtspraak als de rechtsleer meerdere alternatieven en correctiemechanismen terug te vinden. Dit onderzoek toont aan dat de bestaande correctiemechanismen en alternatieven niet volstaan omdat zij zeer gefragmenteerd, bediscussieerd en onvolledig zijn. Het opzet van dit onderzoek is dan ook om uit een ruimere studie een alternatief systeem van correctiemechanismen te formuleren.

Om tot dit laatstgenoemde systeem van correctiemechanismen te komen, start dit onderzoek bij de in overweging te nemen belangen om vervolgens de stap naar een concreet juridisch aanknopingspunt te zetten. Door een rechtsvergelijkende benadering met de Nederlandse gezichtspuntentheorie worden zeven relevante belangen en een onderlinge hiërarchie geformuleerd.

De auteur argumenteert dat een aanknopingspunt voor deze belangenafweging naar Belgisch recht ligt in de proportionaliteitstoets van het verbod op rechtsmisbruik. Indien deze rechtsfiguur wordt gehanteerd als aanvullend globaal correctiemechanisme naast de bestaande punctuele correctiemechanismen, komen we tot een systeem van correctiemechanismen dat de partijbelangen voldoende in overweging neemt en bij manifeste onbillijkheden de gewenste correctie doorvoert.

52

Beschikbaar
Auteurs
Editors : Samoy Ilse, Stijns Sophie
Auteurs : Roodhooft Olivier
Domein : Recht
Bestelcode : 202202405
Jaar : 2020
Type : Boek
Aantal pagina's : 152
ISBN : 9789048639038
Onderdeel van de reeks : Instituut voor verbintenissenrecht

WOORD VOORAF
INLEIDING

DEEL I. CONFLICTERENDE BELANGEN BIJ ABSOLUTE BEVRIJDENDE VERJARINGSTERMIJNEN
HOOFDSTUK I. REDENEN VOOR ABSOLUTE BEVRIJDENDE VERJARING:DE TIJD HEELT ALLE WONDEN
HOOFDSTUK II. HEDENDAAGSE KRITIEKEN: DE TIJD ALS ZACHTE HEELMEESTER
HOOFDSTUK III. EVALUATIECRITERIA VOOR CORRECTIEMECHANISMEN
TUSSENBESLUIT

DEEL II. ALTERNATIEVEN VOOR EN CORRECTIEMECHANISMEN OP ABSOLUTE BEVRIJDENDE VERJARINGSTERMIJNEN
HOOFDSTUK I. RELATIEVE BEVRIJDENDE VERJARINGSTERMIJN ALS ALTERNATIEF
HOOFDSTUK II. DIRECTE CORRECTIEMECHANISMEN
HOOFDSTUK III. INDIRECTE CORRECTIEMECHANISMEN
HOOFDSTUK IV. EVALUATIE VAN DE BELGISCHE SITUATIE
TUSSENCONCLUSIE

DEEL III. ALTERNATIEVE BENADERING: TOPIEK EN DE GEZICHTSPUNTENLEER
HOOFDSTUK I. PLAATSING VAN DE GEZICHTSPUNTENLEER EN DE TOPIEK
HOOFDSTUK II. GEZICHTSPUNTEN ALS INVULLING VAN BELANGENAFWEGING BIJ ABSOLUTE BEVRIJDENDE VERJARING IN NEDERLAND EN BELGIË
TUSSENBESLUIT

DEEL IV. AANKNOPINGSPUNT NAAR BELGISCH RECHT IN HET SYSTEEM VAN CORRECTIEMECHANISMEN
HOOFDSTUK I. PROPORTIONALITEITSCRITERIUM BIJ DE LEER VAN HET VERBOD OP RECHTSMISBRUIK ALS AANKNOPINGSPUNT
HOOFDSTUK II. INPASSING IN SYSTEEM VAN CORRECTIEMECHANISMEN
TUSSENBESLUIT

BESLUIT
BIBLIOGRAFIE

> Bekijk de volledige inhoudstafel hier.

Het principe van absolute bevrijdende verjaringstermijnen is essentieel om rechtszekerheid voor de schuldenaar en de maatschappij te waarborgen. Nochtans brengt dit principe in uitzonderlijke gevallen ook onbillijke gevolgen met zich mee voor de schuldeiser. Er is dan ook nood aan correctiemechanismen op absolute bevrijdende verjaringstermijnen die een belangenafweging tussen schuldeiser en schuldenaar mogelijk maken en eventuele onbillijke gevolgen corrigeren.

In het Belgische vigerend recht zijn er zowel in de wet, de rechtspraak als de rechtsleer meerdere alternatieven en correctiemechanismen terug te vinden. Dit onderzoek toont aan dat de bestaande correctiemechanismen en alternatieven niet volstaan omdat zij zeer gefragmenteerd, bediscussieerd en onvolledig zijn. Het opzet van dit onderzoek is dan ook om uit een ruimere studie een alternatief systeem van correctiemechanismen te formuleren.

Om tot dit laatstgenoemde systeem van correctiemechanismen te komen, start dit onderzoek bij de in overweging te nemen belangen om vervolgens de stap naar een concreet juridisch aanknopingspunt te zetten. Door een rechtsvergelijkende benadering met de Nederlandse gezichtspuntentheorie worden zeven relevante belangen en een onderlinge hiërarchie geformuleerd.

De auteur argumenteert dat een aanknopingspunt voor deze belangenafweging naar Belgisch recht ligt in de proportionaliteitstoets van het verbod op rechtsmisbruik. Indien deze rechtsfiguur wordt gehanteerd als aanvullend globaal correctiemechanisme naast de bestaande punctuele correctiemechanismen, komen we tot een systeem van correctiemechanismen dat de partijbelangen voldoende in overweging neemt en bij manifeste onbillijkheden de gewenste correctie doorvoert.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.