Aansprakelijkheid van een contractant jegens derden

2015
Samoy Ilse, Stijns Sophie

De rechtspositie van de nauw betrokken derde


Een contractbreuk veroorzaakt mogelijk niet (enkel) bij de contractuele schuldeiser schade, maar (ook) bij een derde die geen partij is bij het contract.


Kan de schadelijdende derde zich dan beroepen op de contractbreuk om schadevergoeding te eisen? En kan de contractspartij die de wanprestatie heeft begaan, zich beroepen op het contract om zich tegen de derde te verweren?


Siel Demeyere bekijkt deze problematiek vanuit het algemene verbintenissenrecht en vergelijkt met het Franse en Duitse recht.


In een laatste deel evalueert ze de verschillende stelsels en formuleert ze een vernieuwend en zeer bruikbaar voorstel ter aanpassing van het Belgische recht.Auteur

Siel Demeyere studeerde rechten aan de Kulak, de KU Leuven en aan New York University. Ze behaalde haar bachelor- en masterdiploma met grote onderscheiding.


Momenteel werkt Siel, in het kader van een samenwerking tussen Kulak en Université Lille, aan een doctoraat over kwalitatieve verbintenissen onder leiding van professor Vincent Sagaert. 

 

57

Beschikbaar
Auteurs
Editors : Samoy Ilse, Stijns Sophie
Auteurs : Demeyere Siel
Domein : Recht
Bestelcode : 202152301
Jaar : 2015
Type : Boek
Aantal pagina's : 167
ISBN : 9789048620623
Onderdeel van de reeks : Instituut voor verbintenissenrecht

INLEIDING


DEEL 1. OPZET EN ALGEMEEN KADER


HOOFDSTUK 1. PROBLEEMSTELLING EN OPZET


Afdeling 1. Probleemstelling
Afdeling 2. Opzet van het werk: werkdefinities en onderzoeksvragen
§ 1. Werkdefinities
§ 2. Onderzoeksvragen
Afdeling 3. Methode


HOOFDSTUK 2. RELATIVITEITSBEGINSEL EN TEGENWERPELIJKHEID


HOOFDSTUK 3. BEGRIPPEN ‘PARTIJ’ EN ‘DERDE’


HOOFDSTUK 4. SAMENLOOP EN ACTIEVE CO-EXISTENTIE
Afdeling 1. Samenloop: drie periodes
Afdeling 2. Actieve co-existentie
Afdeling 3. Verhouding tot passieve co-existentie


DEEL 2. BUITENCONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID


HOOFDSTUK 1. BELGISCH RECHT
Afdeling 1. Passieve co-existentie
Afdeling 2. Evolutie passieve co-existentie
Afdeling 3. Verschillende categorieën van passieve co-existentie
Afdeling 4. De nauw betrokken derde
Afdeling 5. Voorbeeldcasus: Rb. Gent 31 mei 2013
Afdeling 6. Besluit over Belgisch recht


HOOFDSTUK 2. FRANS RECHT
Afdeling 1. De rechtspraak voor 6 oktober 2006: onenigheid
Afdeling 2. Het cassatiearrest van 6 oktober 2006: assimilatie
Afdeling 3. Rechtsleer op zoek naar verfijning
Afdeling 4. Kritiek op de assimilatie
Afdeling 5. Voorbeeldcasus: Cass. fr. 13 februari 2001
Afdeling 6. Besluit over Frans recht


DEEL 3. CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID
HOOFDSTUK 1. DERDENBEDING
Afdeling 1. Stipulation pour autrui tacite in het Franse recht
§ 1. Begrip en toepassing
§ 2. Kritiek en afnemend gebruik
§ 3. Voorbeeldcasus: Cass. fr. 17 december 1954
Afdeling 2. Objectief derdenbeding in het Belgische recht
§ 1. Mogelijkheid van een objectief derdenbeding naar Belgisch recht
§ 2. Voorbeeldcasus: Rb. Leuven 7 november 1997  


HOOFDSTUK 2. PROJET CATALA


HOOFDSTUK 3. DUITS RECHT
Afdeling 1. Drittschadensliquidation
§ 1. Voorwaarden
§ 2. ‘Fallgruppen’
§ 3. Grondslag
§ 4. Processuele uitwerking
§ 5. Vergoedbare schade
§ 6. Voorbeeldcasus: BGH 18 maart 2010


Afdeling 2. Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte
§ 1. Voorwaarden
§ 2. Grondslag
§ 3. Processuele uitwerking
§ 4. Vergoedbare schade
§ 5. Voorbeeldcasus: BGH 21 juli 2010


Afdeling 3. Besluit over Duits recht


DEEL 4. OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID
HOOFDSTUK 1. PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID
Afdeling 1. Wet Productaansprakelijkheid
Afdeling 2. Voorbeeldcasus: Antwerpen 6 april 2011  


HOOFDSTUK 2. ANDERE WETTEN MET OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID


DEEL 5. EVALUATIE EN TOEKOMSTPERSPECTIEVEN
HOOFDSTUK 1. EVALUATIE EN BOUWSTENEN VOOR HET BELGISCHE RECHT
Afdeling 1. Evaluatie in het licht van de wilsautonomie en de rechtszekerheid
Afdeling 2. Evaluatie in het licht van de vergoeding van de derde
Afdeling 3. Bouwstenen voor het Belgische recht


HOOFDSTUK 2. VOORSTEL TOT AANPASSING BELGISCH RECHT
Afdeling 1. De nauw betrokken derde: legitiem vertrouwen als criterium
Afdeling 2. Factoren die duiden op legitiem vertrouwen
§ 1. Nauwe band tussen derde en contractuele schuldeiser
§ 2. Kennis contractuele schuldenaar
§ 3. Primaire of secundaire verbintenis uit overeenkomst
§ 4. Professionele contractuele schuldenaar
Afdeling 3. Assimilatie ten voordele van de nauw betrokken derde
Afdeling 4. Doorwerking van exoneratiebedingen tegen de nauw betrokken derde
Afdeling 5. Assimilatie, doorwerking en het relativiteitsbeginsel
Afdeling 6. Toepassing


ALGEMEEN BESLUIT


BIBLIOGRAFIE


 


BIJLAGE: SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN SAMENLOOP, CO-EXISTENTIE EN DE


DERDE DIE SCHADE LIJDT DOOR EEN CONTRACTBREUK

De rechtspositie van de nauw betrokken derde


Een contractbreuk veroorzaakt mogelijk niet (enkel) bij de contractuele schuldeiser schade, maar (ook) bij een derde die geen partij is bij het contract.


Kan de schadelijdende derde zich dan beroepen op de contractbreuk om schadevergoeding te eisen? En kan de contractspartij die de wanprestatie heeft begaan, zich beroepen op het contract om zich tegen de derde te verweren?


Siel Demeyere bekijkt deze problematiek vanuit het algemene verbintenissenrecht en vergelijkt met het Franse en Duitse recht.


In een laatste deel evalueert ze de verschillende stelsels en formuleert ze een vernieuwend en zeer bruikbaar voorstel ter aanpassing van het Belgische recht.Auteur

Siel Demeyere studeerde rechten aan de Kulak, de KU Leuven en aan New York University. Ze behaalde haar bachelor- en masterdiploma met grote onderscheiding.


Momenteel werkt Siel, in het kader van een samenwerking tussen Kulak en Université Lille, aan een doctoraat over kwalitatieve verbintenissen onder leiding van professor Vincent Sagaert. 

 

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.