De aansprakelijkheid van ouders voor minderjarige kinderen die contracteren

2019
Samoy Ilse, Stijns Sophie

Dat minderjarigen zich als consument in het rechtsverkeer begeven en zelf en zelfstandig overeenkomsten sluiten, is reeds lange tijd geen uitzonderlijk fenomeen meer. Dit fenomeen wordt in het huidige tijdperk gestimuleerd door de aanwezigheid van het internet, smartphones en computers, die de minderjarige een eenvoudig platform bieden om te contracteren. Dit is op zich niet problematisch, was het niet dat minderjarigen in de regel de vereiste handelingsbekwaamheid missen om een geldige overeenkomst te sluiten.

Op het ogenblik dat de minderjarige toch tot contractsluiting overgaat en hierbij schade veroorzaakt bij zijn medecontractant, komen er verschillende juridische vraagstukken naar boven, op vlak van het aansprakelijkheids- en familierecht. Eén van deze vraagstukken betreft de aansprakelijkheid van de ouders voor de schade veroorzaakt door de contracterende minderjarige. Die schade kan te wijten zijn aan de vernietiging van de overeenkomst, maar kan eveneens het gevolg zijn van de contractuele wanprestatie of precontractuele fout die de minderjarige beging. De medecontractant van de minderjarige moet op zoek gaan naar een manier om de geleden schade te vergoeden en kan daarbij de ouders in het vizier nemen.

Dit werk onderzoekt in welke omstandigheden en onder welke voorwaarden de contractuele dan wel buitencontractuele aansprakelijkheid van de ouders in het vizier komen en zij desgevallend gehouden zijn tot vergoeding van de schade veroorzaakt door hun contracterende minderjarige kinderen.

Daarbij komen vraagstukken uit het aansprakelijkheids- en familierecht aan bod en worden de resultaten geëvalueerd vanuit rechtsvergelijkend perspectief met het Nederlandse en Franse recht.

49

Beschikbaar
Auteurs
Editors : Samoy Ilse, Stijns Sophie
Auteurs : Jirte Forier
Domein : Recht
Bestelcode : 202192411
Jaar : 2019
Type : Boek
Aantal pagina's : 136
ISBN : 9789048636341
Onderdeel van de reeks : Instituut voor verbintenissenrecht

INLEIDING
Probleemstelling
Onderzoeksvragen
Onderzoeksmethode
Onderzoeksplan
Afbakening onderwerp

DEEL I. DE CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OUDERS
Hoofdstuk 1. Aansprakelijkheidsvoorwaarden
Hoofdstuk 2. De ouders als contractspartij

DEEL 2. DE BUITENCONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OUDERS
Hoofdstuk 1. De buitencontractuele aansprakelijkheidsvoorwaarden
Hoofdstuk 2. De overeenkomst is geldig, maar de minderjairge begaat een contractuele wanprestatie
Hoofdstuk 3. De overeenkomst wordt vernietigd wegens handelingsonbekwaamheid
Hoofdstuk 4. De minderjarige begaat een buitencontractuele fout

BESLUIT

BIBLIOGRAFIE 
Wetgeving
Rechtspraak
Rechtsleer
 

Dat minderjarigen zich als consument in het rechtsverkeer begeven en zelf en zelfstandig overeenkomsten sluiten, is reeds lange tijd geen uitzonderlijk fenomeen meer. Dit fenomeen wordt in het huidige tijdperk gestimuleerd door de aanwezigheid van het internet, smartphones en computers, die de minderjarige een eenvoudig platform bieden om te contracteren. Dit is op zich niet problematisch, was het niet dat minderjarigen in de regel de vereiste handelingsbekwaamheid missen om een geldige overeenkomst te sluiten.

Op het ogenblik dat de minderjarige toch tot contractsluiting overgaat en hierbij schade veroorzaakt bij zijn medecontractant, komen er verschillende juridische vraagstukken naar boven, op vlak van het aansprakelijkheids- en familierecht. Eén van deze vraagstukken betreft de aansprakelijkheid van de ouders voor de schade veroorzaakt door de contracterende minderjarige. Die schade kan te wijten zijn aan de vernietiging van de overeenkomst, maar kan eveneens het gevolg zijn van de contractuele wanprestatie of precontractuele fout die de minderjarige beging. De medecontractant van de minderjarige moet op zoek gaan naar een manier om de geleden schade te vergoeden en kan daarbij de ouders in het vizier nemen.

Dit werk onderzoekt in welke omstandigheden en onder welke voorwaarden de contractuele dan wel buitencontractuele aansprakelijkheid van de ouders in het vizier komen en zij desgevallend gehouden zijn tot vergoeding van de schade veroorzaakt door hun contracterende minderjarige kinderen.

Daarbij komen vraagstukken uit het aansprakelijkheids- en familierecht aan bod en worden de resultaten geëvalueerd vanuit rechtsvergelijkend perspectief met het Nederlandse en Franse recht.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.