Twintig jaar Welzijnswet

2017
Van Regenmortel Anne

Op 4 augustus 2016 vierde de Welzijnswet zijn 20e verjaardag. Van deze gelegenheid maakten de auteurs graag gebruik om het Handboek Welzijn op het Werk opnieuw onder de aandacht te brengen. Dit deden ze door in te zoomen op deze items uit het handboek, aangevuld met recente ontwikkelingen en actualisering:

  • Psychosociale risico’s en aandoeningen op het werk, zoals onder meer stress en burn-out: In dit deel worden de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de diverse actoren grondig belicht, vertrekkend vanuit een globaal overzicht en een analyse van het in de welzijnsreglementering vervatte juridisch kader.
  • De nieuwe regelgeving inzake re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers: Naast een didactische en uitgebreide toelichting van dit nieuw juridisch kader (nieuwe regelgeving van 28 oktober 2016), krijgt u ook een gedetailleere omschrijving van de re-integratiebeoordeling en het re-integratieplan als sleutelelementen van deze nieuwe regelgeving. Ook aan het collectieve luik en de arbeidsrechtelijke aspecten wordt niet voorbijgegaan.
  • De Wet Bescherming Preventieadviseurs van 20 december 2002 wordt verrijkt met een overzicht van de rechtspraak die in de periode 2002-2016 in dit verband tot stand kwam.
  • De toenemende uitbesteding van werkzaamheden was een goede reden om de welzijnsverplichtingen bij werkzaamheden met diverse ondernemingen te bespreken. In dit deel krijgt u een geactualiseerde versie en tevens kritische benadering met de nodige aandacht voor de rechtspraak die overigens vooral in correctionele zaken tot stand kwam.
  • Verwijzing naar de oude regelgeving, aangevuld met een verwijzing naar de corresponderende bepalingen uit de Codex over het Welzijn op het Werk (op 12 juni 2017 in werking getreden).

85

Auteurs
Editors : Van Regenmortel Anne
Auteurs : Buelens Jan, Reyniers Kelly, Van Puyvelde Ilse, Van Regenmortel Anne, Vervliet Valérie
Domein : Recht
Bestelcode : 202185300
Jaar : 2017
Type : Boek
Aantal pagina's : 185
ISBN : 9789048632299
Onderdeel van de reeks : Arbeidsrecht

WOORD VOORAF
door Anne Van Regenmortel

DEEL 1. PSYCHOSOCIALE RISICO’S OP HET WERK MET BIJZONDERE AANDACHT VOOR STRESS EN BURN-OUT. OVER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE WERKGEVER … EN ANDERE ACTOREN
door Kelly Reyniers

Hoofdstuk 1. Probleemstelling en opzet

Hoofdstuk 2. Toepassingsgebied

Hoofdstuk 3. Begrippenkader

Hoofdstuk 4. Beknopte situering van de betrokken actoren

Hoofdstuk 5. Beter voorkomen dan genezen: een algemeen kader met nadruk op preventie

Hoofdstuk 6. De “gewone sociale verhoudingen” als actiemiddel

Hoofdstuk 7. Interne procedures: de “psychosociale interventie”

Hoofdstuk 8. Externe procedures: vorderingen voor de arbeidsrechtbank

Hoofdstuk 9. Bescherming tegen ontslag en nadelige maatregelen

Hoofdstuk 10. Besluit

DEEL 2. DE NIEUWE REGELS VOOR RE-INTEGRATIE VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS
door Valérie Vervliet

Inleiding

Hoofdstuk 1. Enkele principes van re-integratie

Hoofdstuk 2. Opstart van het re-integratietraject

Hoofdstuk 3. Re-integratiebeoordeling door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer

Hoofdstuk 4. Re-integratieplan

Hoofdstuk 5. Collectief luik: het re-integratiebeleid van de onderneming

Hoofdstuk 6. Arbeidsrechtelijke aspecten van re-integratie

Conclusie in de vorm van enkele bedenkingen

DEEL 3. WET BESCHERMING PREVENTIEADVISEURS: KRONIEK VAN DE RECHTSPRAAK IN DE PERIODE 2002-2016
door I. Van Puyvelde en A. Van Regenmortel

Inleiding

Hoofdstuk 1. Ratio legis en juridische aard van de ontslagbescherming

Hoofdstuk 2. Draagwijdte van de bescherming

Hoofdstuk 3. De beschermde personen

Hoofdstuk 4. Toegelaten beëindigingswijzen

Hoofdstuk 5. Procedure

Hoofdstuk 6. Beschermingsvergoeding

Afsluitende bedenkingen

DEEL 4. DE WELZIJNSVERPLICHTINGEN BIJ WERKZAAMHEDEN MET DIVERSE ONDERNEMINGEN: VOLSTAAT HET HUIDIGE WETGEVEND ARSENAAL?
door Jan Buelens

Inleiding

Hoofdstuk 1. Historiek

Hoofdstuk 2. De hoofdstukken III, IV en V van de Welzijnswet

Hoofdstuk 3. Bepalingen ter voorkoming van ernstige arbeidsongevallen

Besluit

> Bekijk de integrale inhoudstafel.

Op 4 augustus 2016 vierde de Welzijnswet zijn 20e verjaardag. Van deze gelegenheid maakten de auteurs graag gebruik om het Handboek Welzijn op het Werk opnieuw onder de aandacht te brengen. Dit deden ze door in te zoomen op deze items uit het handboek, aangevuld met recente ontwikkelingen en actualisering:

  • Psychosociale risico’s en aandoeningen op het werk, zoals onder meer stress en burn-out: In dit deel worden de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de diverse actoren grondig belicht, vertrekkend vanuit een globaal overzicht en een analyse van het in de welzijnsreglementering vervatte juridisch kader.
  • De nieuwe regelgeving inzake re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers: Naast een didactische en uitgebreide toelichting van dit nieuw juridisch kader (nieuwe regelgeving van 28 oktober 2016), krijgt u ook een gedetailleere omschrijving van de re-integratiebeoordeling en het re-integratieplan als sleutelelementen van deze nieuwe regelgeving. Ook aan het collectieve luik en de arbeidsrechtelijke aspecten wordt niet voorbijgegaan.
  • De Wet Bescherming Preventieadviseurs van 20 december 2002 wordt verrijkt met een overzicht van de rechtspraak die in de periode 2002-2016 in dit verband tot stand kwam.
  • De toenemende uitbesteding van werkzaamheden was een goede reden om de welzijnsverplichtingen bij werkzaamheden met diverse ondernemingen te bespreken. In dit deel krijgt u een geactualiseerde versie en tevens kritische benadering met de nodige aandacht voor de rechtspraak die overigens vooral in correctionele zaken tot stand kwam.
  • Verwijzing naar de oude regelgeving, aangevuld met een verwijzing naar de corresponderende bepalingen uit de Codex over het Welzijn op het Werk (op 12 juni 2017 in werking getreden).

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.