Themis 114 – Actualia Gemeenterecht

2020
Van Garsse Steven, Willems Kurt

Het boek 'Themis 114 – Actualia Gemeenterecht' bevat vier bijdragen.

In de eerste bijdrage wordt onder meer ingegaan op de verschillende wijzen van lokale verzelfstandiging en samenwerking en op de verschillen die het Decreet Lokaal Bestuur tussen die lokale bestuurlijke organisatievormen laat bestaan. Een tweede focus ligt op de privaatrechtelijke invloeden op de lokale verzelfstandiging en samenwerking (private deelnemers, private rechtsvormen, activiteiten die onder te brengen zijn op een markt, …) en de verhouding tot het gemeentelijk belang. De recente wijzigingen door het Decreet Lokaal Bestuur en een blik over de gewestgrenzen kunnen hierbij niet ontbreken.

Het Decreet Lokaal Bestuur kiest voor een eenduidige politieke en ambtelijke aansturing van gemeenten en OCMW’s. Door de politieke en ambtelijke aansturing van beide rechtspersonen maximaal op elkaar af te stemmen, hoopt de decreetgever het sociaal beleid maximaal te integreren, efficiëntiewinsten toe te laten en tegelijkertijd een grotere klantgerichtheid en laagdrempeligheid van de (sociale) dienstverlening te realiseren. In de tweede bijdrage gaat de auteur dan ook dieper in op (de gevolgen van) deze hervormingen.

Dat het lokale besturen toegestaan is samen te werken, is reeds een gekend gegeven. Deze mogelijkheid is verankerd in de Grondwet en de decreetgever gaf er verdere invulling aan. Om lokale besturen toe te laten samen te werken over de gewestgrenzen heen, werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de gewesten. Maar wat indien lokale besturen over de landsgrenzen heen wensen samen te werken? Kunnen lokale besturen de grens oversteken en welke spelregels zijn desgevallend van toepassing? Deze vragen worden behandeld in de derde bijdrage.

De vierde bijdrage ten slotte overloopt de relevante rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de adviespraktijk van de Raad van State rond het spanningsveld tussen de grondwettelijk gewaarborgde lokale autonomie en het coördinerend of centraliserend optreden van hogere overheden. Daarbij wordt specifiek gefocust op de betekenis van het begrip lokale autonomie voor de negentien Brusselse gemeenten, in het bijzonder in hun verhouding met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

45

Beschikbaar
Auteurs
Editors : Van Garsse Steven, Willems Kurt
Auteurs : DeCock Marie, Hennau Sofie, Reybrouck Karel, Van Der Auwermeulen Loth, Van Garsse Steven
Domein : Recht
Bestelcode : 202201200
Jaar : 2020
Type : Boek
Aantal pagina's : 112
ISBN : 9789048638963
Onderdeel van de reeks : Themis

Verzelfstandiging en lokale samenwerking
Inleiding
Verzelfstandiging en lokale samenwerking
Privaatrechtelijke invloeden op de verzelfstandiging en lokale samenwerking
Slotbeschouwingen

De integratie van gemeente en OCMW: een stand van zaken een jaar na de invoering van het Decreet Lokaal Bestuur
Van secretaris naar algemeen directeur
Van financieel beheerder naar financieel directeur
Een gezamenlijk managementteam voor gemeente en OCMW
Besluit

Wettelijke grondslagen voor grensoverschrijdende interlokale samenwerking
Inleiding
Grensoverschrijdende samenwerking aangemoedigd door de raad van Europa
De Europese regelgever als facilitator van grensoverschrijdende samenwerking
De Benelux: proeftuin inzake grensoverschrijdende samenwerking
Grensoverschrijdende samenwerking naar Belgisch recht
Conclusie

De grondwettelijke waarborg van de gemeentelijke autonomie, federalisme en Brussel
Inleiding
De waarborg van de gemeentelijke autonomie
De gemeentelijke autonomie van de Brusselse gemeenten
Conclusie

> Bekijk de volledige inhoudstafel.

Het boek 'Themis 114 – Actualia Gemeenterecht' bevat vier bijdragen.

In de eerste bijdrage wordt onder meer ingegaan op de verschillende wijzen van lokale verzelfstandiging en samenwerking en op de verschillen die het Decreet Lokaal Bestuur tussen die lokale bestuurlijke organisatievormen laat bestaan. Een tweede focus ligt op de privaatrechtelijke invloeden op de lokale verzelfstandiging en samenwerking (private deelnemers, private rechtsvormen, activiteiten die onder te brengen zijn op een markt, …) en de verhouding tot het gemeentelijk belang. De recente wijzigingen door het Decreet Lokaal Bestuur en een blik over de gewestgrenzen kunnen hierbij niet ontbreken.

Het Decreet Lokaal Bestuur kiest voor een eenduidige politieke en ambtelijke aansturing van gemeenten en OCMW’s. Door de politieke en ambtelijke aansturing van beide rechtspersonen maximaal op elkaar af te stemmen, hoopt de decreetgever het sociaal beleid maximaal te integreren, efficiëntiewinsten toe te laten en tegelijkertijd een grotere klantgerichtheid en laagdrempeligheid van de (sociale) dienstverlening te realiseren. In de tweede bijdrage gaat de auteur dan ook dieper in op (de gevolgen van) deze hervormingen.

Dat het lokale besturen toegestaan is samen te werken, is reeds een gekend gegeven. Deze mogelijkheid is verankerd in de Grondwet en de decreetgever gaf er verdere invulling aan. Om lokale besturen toe te laten samen te werken over de gewestgrenzen heen, werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de gewesten. Maar wat indien lokale besturen over de landsgrenzen heen wensen samen te werken? Kunnen lokale besturen de grens oversteken en welke spelregels zijn desgevallend van toepassing? Deze vragen worden behandeld in de derde bijdrage.

De vierde bijdrage ten slotte overloopt de relevante rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de adviespraktijk van de Raad van State rond het spanningsveld tussen de grondwettelijk gewaarborgde lokale autonomie en het coördinerend of centraliserend optreden van hogere overheden. Daarbij wordt specifiek gefocust op de betekenis van het begrip lokale autonomie voor de negentien Brusselse gemeenten, in het bijzonder in hun verhouding met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.