De kennisgeving in het contractenrecht (VOD)

2024
dr. Stefaan Declercq
Een eerste grondige praktijkgerichte analyse

Beschikbaar vanaf 07/06/2024

De verzending van een factuur, de ingebrekestelling, de opzegging of de ontbinding van een contract: het zijn slechts enkele voorbeelden waar u, hetzij via een brief, een e-mail of mogelijk zelfs via een WhatsAppberichtje, een kennisgeving naar uw medecontractant verzendt. Kenmerkend voor zo een kennisgeving is dat zij een zekere weg aflegt van de ene contractspartij (‘de kennisgever’) naar de wederpartij (‘de bestemmeling’).

Het is deze figuur van de kennisgeving waar dr. Stefaan Declercq de afgelopen jaren grondig onderzoek naar verricht heeft aan het Instituut voor Verbintenissenrecht van de KU Leuven. Binnenkort verschijnt de lang verwachte commerciële editie van zijn proefschrift ‘De kennisgeving in het contractenrecht’, waarin de auteur op de meest courante problemen rond deze rechtsfiguur juridisch onderbouwde antwoorden formuleert. En dat is voor het eerst: over de kennisgeving bestond tot dusver nauwelijks rechtsleer. En dat is opvallend, vermits de kennisgeving een wijdverspreide figuur is in het contractenrecht en deze rechtsfiguur bovendien vaak belangrijke rechtsgevolgen met zich meebrengt.

Tijdens dit webinar on demandlicht de docent de voornaamste bevindingen uit zijn onderzoek toe. Dat doet hij aan de hand van tien problemen waarmee de kennisgever (of de praktizijn die voor de kennisgever optreedt) regelmatig te maken krijgt:

Volgende 10 knelpunten aan bod:

 1. De enac en de kennisgeving: wanneer is een kennisgeving precies aan de orde?
 2. De functie van de kennisgeving bij een opschortende voorwaarde: wat mag (niet)?
 3. Mag de kennisgever zijn ter kennis gebrachte beslissing nog aanvullen met elementen die niet uit de kennisgeving blijken?
 4. Hoe kan de bewijsrisicodragende partij (het tijdstip van) de verzending van een e-mail aantonen?
 5. De kennisgever en zijn hulppersoon: moet de hulppersoon altijd een lasthebber zijn?
 6. De bestemmeling en zijn hulppersoon: hoe ver reikt passieve vertegenwoordiging precies?
 7. Welke sanctie dreigt wanneer de kennisgever van een foutieve verzendingswijze gebruik maakt?
 8. Hoe kan men (het tijdstip van) de ontvangst van een kennisgeving bewijzen?
 9. Problematiek van de dubbele kennisgeving: welke kennisgeving gaat voor?
 10. Op welk tijdstip sorteert een kennisgeving haar rechtsgevolgen?

296,45

Beschikbaar
Maakt u gebruik van de KMO-portefeuille zonder dat u hiervoor in aanmerking komt, dan ontvangt u alsnog een factuur van die Keure- la Charte voor het volledige bedrag van de opleiding.
Wenst u accreditatiepunten of een deelnemersattest te ontvangen? Vul het formulier in en klik op toevoegen aan winkelwagen.
Totaal
Tussenkomst KMO-portefeuille
Te betalen
Een eerste grondige praktijkgerichte analyse

Beschikbaar vanaf 07/06/2024

De verzending van een factuur, de ingebrekestelling, de opzegging of de ontbinding van een contract: het zijn slechts enkele voorbeelden waar u, hetzij via een brief, een e-mail of mogelijk zelfs via een WhatsAppberichtje, een kennisgeving naar uw medecontractant verzendt. Kenmerkend voor zo een kennisgeving is dat zij een zekere weg aflegt van de ene contractspartij (‘de kennisgever’) naar de wederpartij (‘de bestemmeling’).

Het is deze figuur van de kennisgeving waar dr. Stefaan Declercq de afgelopen jaren grondig onderzoek naar verricht heeft aan het Instituut voor Verbintenissenrecht van de KU Leuven. Binnenkort verschijnt de lang verwachte commerciële editie van zijn proefschrift ‘De kennisgeving in het contractenrecht’, waarin de auteur op de meest courante problemen rond deze rechtsfiguur juridisch onderbouwde antwoorden formuleert. En dat is voor het eerst: over de kennisgeving bestond tot dusver nauwelijks rechtsleer. En dat is opvallend, vermits de kennisgeving een wijdverspreide figuur is in het contractenrecht en deze rechtsfiguur bovendien vaak belangrijke rechtsgevolgen met zich meebrengt.

Tijdens dit webinar on demandlicht de docent de voornaamste bevindingen uit zijn onderzoek toe. Dat doet hij aan de hand van tien problemen waarmee de kennisgever (of de praktizijn die voor de kennisgever optreedt) regelmatig te maken krijgt:

Volgende 10 knelpunten aan bod:

 1. De enac en de kennisgeving: wanneer is een kennisgeving precies aan de orde?
 2. De functie van de kennisgeving bij een opschortende voorwaarde: wat mag (niet)?
 3. Mag de kennisgever zijn ter kennis gebrachte beslissing nog aanvullen met elementen die niet uit de kennisgeving blijken?
 4. Hoe kan de bewijsrisicodragende partij (het tijdstip van) de verzending van een e-mail aantonen?
 5. De kennisgever en zijn hulppersoon: moet de hulppersoon altijd een lasthebber zijn?
 6. De bestemmeling en zijn hulppersoon: hoe ver reikt passieve vertegenwoordiging precies?
 7. Welke sanctie dreigt wanneer de kennisgever van een foutieve verzendingswijze gebruik maakt?
 8. Hoe kan men (het tijdstip van) de ontvangst van een kennisgeving bewijzen?
 9. Problematiek van de dubbele kennisgeving: welke kennisgeving gaat voor?
 10. Op welk tijdstip sorteert een kennisgeving haar rechtsgevolgen?
 • Orde van Vlaamse Balies (OVB) : Erkend voor 3 punten
 • Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) : Ten laste genomen voor magistraten, stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde op voorwaarde dat de opname bekeken werd voor 21 juni 2024

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.