Redelijke aanpassingen, evenredigheid en rol van de rechter

2016
D'Espallier Annelies

Personen met een handicap botsen in de samenleving op tal van barrières die hen verhinderen op gelijke wijze deel te nemen als mensen zonder handicap. Individuen met een handicap kunnen dan een beroep doen op de redelijkeaanpassingenplicht en bijvoorbeeld aan werkgevers en aanbieders van goederen en diensten vragen deze barrières te verwijderen. De plicht is begrensd: aanpassingen hoeven niet aangeboden te worden wanneer ze onredelijk of onevenredig belastend zouden zijn.

Op basis van theoretische leerstukken en de praktijken in verschillende rechtssystemen (de VS, Canada, de EU, Nederland) onderzoekt Annelies D’Espallier de inhoud en de gevolgen van de plicht.

Er wordt nagegaan:

  • welke de theoretische onderstroom van de redelijkeaanpassingenplicht is en welke vorm van gelijkheid nagestreefd wordt
  • op welke wijze het leerstuk van de proportionaliteit concepten als redelijkheid en de onevenredigheid van de belasting verder kan verfijnen
  • welke houding rechters moeten aannemen bij het beslechten van geschillen omtrent redelijke aanpassingen en hoe rechters kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van deze plicht zonder zich schuldig te maken aan rechterlijk activisme

129

Auteurs
Auteurs : D’Espallier Annelies
Domein : Recht
Bestelcode : 202161204
Jaar : 2016
Type : Boek
Aantal pagina's : 312
ISBN : 9789048625482

Deel I. Een overzicht van de redelijkeaanpassingenplicht

Deel II. Het gelijkheidsbeginsel: een paradigmaverschuiving
Hoofdstuk 1. Redelijke aanpassingen in een gelijkheidsconcept
Hoofdstuk 2. Besluit

Deel III. Proportionaliteit in de redelijkeaanpassingenplicht
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. Proportionaliteitsanalyse
Hoofdstuk 3. Richtlijnen in de redelijkeaanpassingenplicht

Deel IV. Rol van de rechter
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. De rol van de rechter
Hoofdstuk 3. Richtlijnen in de redelijkeaanpassingsplicht

Deel V. Conclusies

Personen met een handicap botsen in de samenleving op tal van barrières die hen verhinderen op gelijke wijze deel te nemen als mensen zonder handicap. Individuen met een handicap kunnen dan een beroep doen op de redelijkeaanpassingenplicht en bijvoorbeeld aan werkgevers en aanbieders van goederen en diensten vragen deze barrières te verwijderen. De plicht is begrensd: aanpassingen hoeven niet aangeboden te worden wanneer ze onredelijk of onevenredig belastend zouden zijn.

Op basis van theoretische leerstukken en de praktijken in verschillende rechtssystemen (de VS, Canada, de EU, Nederland) onderzoekt Annelies D’Espallier de inhoud en de gevolgen van de plicht.

Er wordt nagegaan:

  • welke de theoretische onderstroom van de redelijkeaanpassingenplicht is en welke vorm van gelijkheid nagestreefd wordt
  • op welke wijze het leerstuk van de proportionaliteit concepten als redelijkheid en de onevenredigheid van de belasting verder kan verfijnen
  • welke houding rechters moeten aannemen bij het beslechten van geschillen omtrent redelijke aanpassingen en hoe rechters kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van deze plicht zonder zich schuldig te maken aan rechterlijk activisme

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.