Handboek voor de gemeenteraadsverkiezingen in het Vlaamse Gewest

2024
Demarsin Geert, Keunen Stef, Neuts Jurgen

Het Handboek voor de gemeenteraadsverkiezingen in het Vlaamse Gewest is intussen aan zijn achtste uitgave toe en is een vaste waarde binnen het domein van de lokale verkiezingen.

Het boek bevat de actuele en relevante wetgeving in ruime zin betreffende de gemeenteraadsverkiezingen, aangevuld met commentaar en toepasselijke rechtspraak. In erg heldere en duidelijke bewoordingen wordt toelichting gegeven bij de soms erg technische bepalingen en bepalingen met een juridische draagwijdte. In die zin is het een uniek werkinstrument en een gedegen handleiding voor al diegenen die betrokken zijn bij de materiële organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen, bij de kandidaatstelling, de eigenlijke kiesverrichtingen en de controle daarop en voor de kandidaat-gemeenteraadsleden of kandidaat-provincieraadsleden zelf.

131

Auteurs
Auteurs : Demarsin Geert, Keunen Stef, Neuts Jurgen
Domein : Recht
Bestelcode : 202241202
Jaar : 2024
Type : Boek
Aantal pagina's : 444
ISBN : 9789048650163
Onderdeel van de reeks : Recht in de gemeente algemene reeks

DEEL I

LOKAAL KIESDECREET VAN 8 JULI 2011

DEEL II

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 1 DECEMBER 2023 TOT UITVOERING VAN HET LOKAAL EN PROVINCIAAL KIESDECREET VAN 8 JULI 2011, WAT BETREFT DE INDIENING VAN DE VOORDRACHTSAKTEN VAN KANDIDATEN VOOR DE LOKALE EN PROVINCIALE VERKIEZINGEN

DEEL III

DECREET VAN 25 MEI 2012 HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN DE DIGITALE STEMMING BIJ DE LOKALE EN PROVINCIALE VERKIEZINGEN

DEEL IV

DE VERKIEZING VAN DE GEMEENTERAADSLEDEN, DE RECHTSTREEKSE VERKIEZING VAN DE SCHEPENEN EN VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN EN VAN HET VAST BUREAU IN DE VLAAMSE RANDGEMEENTEN EN IN DE GEMEENTE VOEREN

DEEL V

DECREET VAN 4 APRIL 2014 BETREFFENDE DE ORGANISATIE EN DE RECHTSPLEGING VAN SOMMIGE VLAAMSE BESTUURSRECHTSCOLLEGES

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 HOUDENDE DE RECHTSPLEGING VOOR SOMMIGE VLAAMSE BESTUURSRECHTSCOLLEGES

DEEL VI

KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 JULI 1956 TOT REGELING VAN DE RECHTSPLEGING VOOR DE AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE, IN GEVAL VAN BEROEP ALS BEDOELD BIJ ARTIKEL 76bis VAN DE GEMEENTEKIESWET

BESLUIT VAN DE REGENT VAN 23 AUGUSTUS 1948 TOT REGELING VAN DE RECHTSPLEGING VOOR DE AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE (uittreksel)

DEEL VII

ALGEMENE REGELING VAN TOEPASSING BIJ HET ONDERZOEK VAN DE BEZWAREN GESTEUND OP ARTIKEL 74bis, § 1, VAN DE GEMEENTEKIESWET EN ARTIKEL 204 VAN HET LOKAAL KIESDECREET I.V.M. DE GELDIGHEID VAN DE VERKIEZING

DEEL VIII

BIJLAGE: FORMULES VOOR DE BEREKENING VAN VERSCHUIVINGEN IN DE ZETELVERDELING

Het Handboek voor de gemeenteraadsverkiezingen in het Vlaamse Gewest is intussen aan zijn achtste uitgave toe en is een vaste waarde binnen het domein van de lokale verkiezingen.

Het boek bevat de actuele en relevante wetgeving in ruime zin betreffende de gemeenteraadsverkiezingen, aangevuld met commentaar en toepasselijke rechtspraak. In erg heldere en duidelijke bewoordingen wordt toelichting gegeven bij de soms erg technische bepalingen en bepalingen met een juridische draagwijdte. In die zin is het een uniek werkinstrument en een gedegen handleiding voor al diegenen die betrokken zijn bij de materiële organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen, bij de kandidaatstelling, de eigenlijke kiesverrichtingen en de controle daarop en voor de kandidaat-gemeenteraadsleden of kandidaat-provincieraadsleden zelf.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.