Procesbelang bij de Raad van State en het recht op toegang tot een rechter

2019
Vandaele Ann-Sophie

Het procesbelang is voor veel verzoekers een bepalende factor in de slaagkansen van hun annulatieberoep bij de Raad van State. Toch heersen over de precieze interpretatie van dat procesbelang veel discussie en verwarring. Hierdoor worden tegenstrijdigheden in de rechtspraak maar ook consequente maar onevenredige rechtspraak in de verf gezet. In dit boek wordt deze discussie in een ruimer, maar tegelijk tastbaarder referentiekader geplaatst, namelijk het recht op toegang tot een rechter, een referentiekader dat niet alleen een objectievere toetsing van de rechtspraak toelaat, maar eveneens houvast biedt voor mogelijke verdere stappen.

125

Auteurs
Auteurs : Vandaele Ann-Sophie
Domein : Recht
Bestelcode : 202191203
Jaar : 2019
Type : Boek
Aantal pagina's : 396
ISBN : 9789048635948

INHOUDSTAFEL

Voorwoord V

Samenvatting VII

Inhoudsopgave XI

1. “Point d’intérêt, point d’action”? Of “Point d’action, point d’intérêt”?

2. De invulling van het recht op toegang tot een rechter door het EHRM

3. De invulling van de belangvereiste door de Raad van State in het annulatiecontentieux

4. Het alternatief voorstel: het initieel belang als genuanceerde vorm van vereenvoudiging

5. Algemene conclusie

6. Bibliografie

> Bekijk de volledige inhoudstafel.

Het procesbelang is voor veel verzoekers een bepalende factor in de slaagkansen van hun annulatieberoep bij de Raad van State. Toch heersen over de precieze interpretatie van dat procesbelang veel discussie en verwarring. Hierdoor worden tegenstrijdigheden in de rechtspraak maar ook consequente maar onevenredige rechtspraak in de verf gezet. In dit boek wordt deze discussie in een ruimer, maar tegelijk tastbaarder referentiekader geplaatst, namelijk het recht op toegang tot een rechter, een referentiekader dat niet alleen een objectievere toetsing van de rechtspraak toelaat, maar eveneens houvast biedt voor mogelijke verdere stappen.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.