Privaatrecht in actie!

2018
Baeck Joke

“Dit boek is een werkelijke eyeopener voor ons land. Te veel is ons onderzoek dogmatisch en wordt blind gevaren zonder rekening te houden met de realiteit. Beleidsmakers, onderzoekers en rechters baseren hun oordelen te vaak op loutere assumpties die vreemd zijn aan de realiteit. Dit boek zet voor ons land de rechtsempirie op de kaart. Niet alleen de juridische omkadering en de methodologische vragen die daarbij rijzen  – en die noodzakelijk moeten beantwoord worden – worden behandeld, maar ook concreet toegepast in zeer uiteenlopende topics gaande van familierecht tot insolventierecht.”

Onderzoek naar hoe het (privaat)recht in de praktijk werkt, is de laatste jaren aan een opmars bezig en kan ook voor de rechtspraktijk nuttige inzichten opleveren. Na een algemene bijdrage van Willem van Boom en Ivo Giesen over het nut van empirisch onderzoek in het privaatrecht, komen zes voorbeelden uit diverse domeinen van het privaatrecht aan bod.

 • Contractenrecht: Joke Baeck en Ignace Claeys lichten toe hoe vrederechters te werk gaan wanneer zij de huurprijs van een handelshuurovereenkomst “naar billijkheid” moeten vaststellen.
 • Familierecht: Christine Van Roy onthult in welke mate rechters rekening houden met de leeftijd van het kind bij het opstellen van een verblijfsregeling voor dat kind.
 • Aansprakelijkheidsrecht: Gijs van Dijck onderzoekt de rol van niet-financiële compensatie in het aansprakelijkheidsrecht aan de hand van zaken over seksueel misbruik door de Rooms-Katholieke Kerk.
 • Goederenrecht: Maja Reynebeau gaat in op de opkomst van ondergrondse warmtenetten en de goederenrechtelijke vragen die bij de aanleg en exploitatie van dergelijke warmtenetten rijzen.
 • Beslagrecht: Sandra Callewaert legt enkele knelpunten bloot die bij de evenredige verdeling bij beslag op roerende goederen opduiken.
 • Faillissementsrecht: Joke Baeck gaat na wat er in geval van faillissement nog voor de samenlopende schuldeisers overblijft en hoe de positie van deze schuldeisers zou kunnen worden verbeterd.

59

Beschikbaar
Auteurs
Editors : Baeck Joke
Auteurs : Baeck Joke, Callewaert Sandra, Claeys Ignace, Giesen Ivo, Reynebeau Maja, van Boom Willem, Van Dijck Gijs, Van Roy Christine
Domein : Recht
Bestelcode : 202182100
Jaar : 2018
Type : Boek
Aantal pagina's : 255
ISBN : 9789048632879

HOOFDSTUK 1. Tien jaar civilologie: hoe ver staan de luiken open?
HOOFDSTUK 2. Een verkennend empirisch onderzoek naar de vaststelling van de huurprijs door de vrederechter bij handelshuurhernieuwing
HOOFDSTUK 3. Het empirisch onderzoek in het familierecht – Een verrijkende duik in het gewoonterecht
HOOFDSTUK 4. U vraagt, wij draaien iets anders. Een empirische studie naar wat benadeelden zoeken en krijgen in zaken over seksueel misbruik door de Rooms-Katholieke Kerk
HOOFDSTUK 5. De juridische omkadering voor de aanleg en de exploitatie van warmtenetten: enkele ‘hot’ topics
HOOFDSTUK 6. Praktische knelpunten bij de evenredige verdeling ingevolge beslag op roerende goederen
HOOFDSTUK 7. Faillissement: wat blijft nog over voor de schuldeisers?

Download hier de volledige inhoudstafel.

“Dit boek is een werkelijke eyeopener voor ons land. Te veel is ons onderzoek dogmatisch en wordt blind gevaren zonder rekening te houden met de realiteit. Beleidsmakers, onderzoekers en rechters baseren hun oordelen te vaak op loutere assumpties die vreemd zijn aan de realiteit. Dit boek zet voor ons land de rechtsempirie op de kaart. Niet alleen de juridische omkadering en de methodologische vragen die daarbij rijzen  – en die noodzakelijk moeten beantwoord worden – worden behandeld, maar ook concreet toegepast in zeer uiteenlopende topics gaande van familierecht tot insolventierecht.”

Onderzoek naar hoe het (privaat)recht in de praktijk werkt, is de laatste jaren aan een opmars bezig en kan ook voor de rechtspraktijk nuttige inzichten opleveren. Na een algemene bijdrage van Willem van Boom en Ivo Giesen over het nut van empirisch onderzoek in het privaatrecht, komen zes voorbeelden uit diverse domeinen van het privaatrecht aan bod.

 • Contractenrecht: Joke Baeck en Ignace Claeys lichten toe hoe vrederechters te werk gaan wanneer zij de huurprijs van een handelshuurovereenkomst “naar billijkheid” moeten vaststellen.
 • Familierecht: Christine Van Roy onthult in welke mate rechters rekening houden met de leeftijd van het kind bij het opstellen van een verblijfsregeling voor dat kind.
 • Aansprakelijkheidsrecht: Gijs van Dijck onderzoekt de rol van niet-financiële compensatie in het aansprakelijkheidsrecht aan de hand van zaken over seksueel misbruik door de Rooms-Katholieke Kerk.
 • Goederenrecht: Maja Reynebeau gaat in op de opkomst van ondergrondse warmtenetten en de goederenrechtelijke vragen die bij de aanleg en exploitatie van dergelijke warmtenetten rijzen.
 • Beslagrecht: Sandra Callewaert legt enkele knelpunten bloot die bij de evenredige verdeling bij beslag op roerende goederen opduiken.
 • Faillissementsrecht: Joke Baeck gaat na wat er in geval van faillissement nog voor de samenlopende schuldeisers overblijft en hoe de positie van deze schuldeisers zou kunnen worden verbeterd.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.