Overheidstoezicht op private rechtspersonen belast met taken van openbare dienst

2018
De Groot Matthias
De verenigbaarheid van de toezichtsplicht op de uitvoering van openbare diensten met de private rechtsvorm

Het private beheer van openbare diensten heeft een sterke, maatschappelijke verankering. Vennootschappen, verenigingen en stichtingen worden in België op alle bestuursniveaus belast met taken van dienstverlening aan de burger. Voor een goede openbaredienstverlening is dan wel van belang dat de overheid de openbaredienstverlening controleert. Nochtans wordt doorgaans aangenomen dat het overheidstoezicht op rechtspersonen met een private rechtsvorm aan beperkingen onderhevig is. Aldus rijst de prangende vraag: kan de verplichting om toezicht te houden op de openbare dienst worden verzoend met de verplichting om de private rechtsvorm te respecteren?

Op deze vraag biedt auteur Matthias De Groot in dit boek een antwoord. Dat doet hij door stap voor stap ook volgende vragen te beantwoorden:

  • Wie moet het toezicht regelen?
  • Wie moet het toezicht uitoefenen?
  • Wat houdt de toezichtsplicht op de uitvoering van openbare diensten in?
  • En wat houdt de plicht in om het toezicht af te stemmen op de private rechtsvorm?

125

Auteurs
Auteurs : De Groot Matthias
Domein : Recht
Bestelcode : 202181200
Jaar : 2018
Type : Boek
Aantal pagina's : 583
ISBN : 9789048632527

DEEL I. PROBLEEMSTELLING, BEGRIPPEN, ONDERZOEKSVRAGEN EN -METHODEN

Hoofdstuk 1. De maatschappelijke en juridische situering van het private beheer van openbare diensten

Hoofdstuk 2. Begrippen

Hoofdstuk 3. De onderzoeksvragen

Hoofdstuk 4. De onderzoeksmethoden

DEEL II. DE RECHTSPLICHT TOT HET HOUDEN VAN TOEZICHT OP DE UITVOERING VAN OPENBARE DIENSTEN

Hoofdstuk 1. De grondwettelijke fundamenten van de toezichtsplicht op de uitvoering van openbare diensten

Hoofdstuk 2. De rechtsplicht tot het houden van toezicht impliceert dat de overheid het toezicht regelt en het toezicht uitoefent

Hoofdstuk 3. De sanctionering van de rechtsplicht tot het houden van toezicht op de uitvoering van openbare diensten

Hoofdstuk 4. Deelbesluit. Toezichtsplicht op de uitvoering van openbare diensten? Toezichtsplicht!

DEEL III. WIE MOET HET TOEZICHT REGELEN?

Hoofdstuk 1. De bescherming van de private uitvoerder van een openbare dienst

Hoofdstuk 2. De bescherming van het democratisch verkozen orgaan

DEEL IV. WIE MOET HET TOEZICHT UITOEFENEN?

Hoofdstuk 1. De uitvoerende macht en de blijvende politieke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van openbare diensten

Hoofdstuk 2. De politieke verantwoordelijkheid van de uitvoerende macht is verzoenbaar met toezichtstaken voor derden

Hoofdstuk 3. Deelbesluit

DEEL V. DE INHOUD VAN DE TOEZICHTSPLICHT – DE ALGEMENE VEREISTEN VOOR HET TOEZICHT OP DE UITVOERING VAN OPENBARE DIENSTEN

Hoofdstuk 1. De differentiatie naargelang het voorwerp van het toezicht

Hoofdstuk 2. De rechtsplicht tot het houden van zorgvuldig, tijdig en evenredig toezicht

Hoofdstuk 3. De rechtsplicht tot het afstemmen van het toezicht op de concrete taak van openbare dienst

Hoofdstuk 4. Deelbesluit

DEEL VI. DE INHOUD VAN DE TOEZICHTSPLICHT – DE (SPECIFIEKE) RECHTSPLICHT TOT HET AFSTEMMEN VAN HET TOEZICHT OP DE PRIVATE RECHTSVORM

Hoofdstuk 1. De verenigbaarheid van het toezicht met het privaat rechtspersonenrecht

Hoofdstuk 2. De verenigbaarheid van het toezicht met de autonomie van de private rechtspersoon

Hoofdstuk 3. Deelbesluit: de verenigbaarheid van de toezichtsplicht op de uitvoering van openbare diensten met de plicht om het toezicht af te stemmen op de private rechtsvorm

DEEL VII. ALGEMEEN BESLUIT EN STELLINGEN

BIBLIOGRAFIE

> Bekijk hier de volledige inhoudstafel.

 

De verenigbaarheid van de toezichtsplicht op de uitvoering van openbare diensten met de private rechtsvorm

Het private beheer van openbare diensten heeft een sterke, maatschappelijke verankering. Vennootschappen, verenigingen en stichtingen worden in België op alle bestuursniveaus belast met taken van dienstverlening aan de burger. Voor een goede openbaredienstverlening is dan wel van belang dat de overheid de openbaredienstverlening controleert. Nochtans wordt doorgaans aangenomen dat het overheidstoezicht op rechtspersonen met een private rechtsvorm aan beperkingen onderhevig is. Aldus rijst de prangende vraag: kan de verplichting om toezicht te houden op de openbare dienst worden verzoend met de verplichting om de private rechtsvorm te respecteren?

Op deze vraag biedt auteur Matthias De Groot in dit boek een antwoord. Dat doet hij door stap voor stap ook volgende vragen te beantwoorden:

  • Wie moet het toezicht regelen?
  • Wie moet het toezicht uitoefenen?
  • Wat houdt de toezichtsplicht op de uitvoering van openbare diensten in?
  • En wat houdt de plicht in om het toezicht af te stemmen op de private rechtsvorm?

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.