Met inzicht ruimtelijk plannen en vergunnen

2017
Hubeau Bernard, Vloebergh Guy

Een kompas doorheen de aanverwante domeinen van de ruimtelijke ordening

Bij het verlenen van vergunningen en bij het maken van ruimtelijke plannen kunnen enkel kwalitatieve, gemotiveerde beslissingen genomen worden als er voldoende inzicht is in heel veel andere beleidsdomeinen. Zo is elementaire kennis over wonen, mobiliteit, economie, landbouw, ecologie, water, onroerend erfgoed, natuur, veiligheid, participatie, toerisme, bodem en natuur cruciaal.

Deze basisinzichten krijgt u in het boek “Met inzicht ruimtelijk plannen en vergunnen”. Zo zorgt dit boek voor een toetsingskader om tot kwalitatieve beslissingen te komen en een verantwoording en inzicht in het waarom van bepaalde ruimtelijke keuzes, gebaseerd op de kennis uit de verschillende disciplines.

Elk domein wordt systematisch in het boek behandeld met hun linken met de VCRO, de institutionele context, de ontwikkelingen en uitdagingen in die sectoren en uitgebreid geïllustreerd met voorbeelden, foto’s, schema’s en kaarten. In dit wetenschappelijk gereviewd boek werd elk hoofdstuk geschreven door een aparte auteur, specialist in zijn vakgebied.

Het boek helpt u als beleidsmaker, ambtenaar, onderzoeker of ontwerper om tot beter gemotiveerde beslissingen en ontwerpen te komen en om de relevante motieven voor ruimtelijke beslissingen beter te expliciteren.

59

Auteurs
Editors : Hubeau Bernard, Vloebergh Guy
Auteurs : Ameels Vera, Bergmans Anne, Bollen Bart, Charlier Francis, Crabbé Ann, Craps Marc, De Meyer Sarah, De Poortere Conrad, Goossens Yves, Heutz Guy, Luyten Dirk, Neuvel Jeroen, Oorts Katrien, Schoefs Jo, Schrooten Geert, Stevens David, Vermoesen Koen, Zwerts Enid
Domein : Recht
Bestelcode : 202161333
Jaar : 2017
Type : Boek
Aantal pagina's : 448
ISBN : 9789048628537
Onderdeel van de reeks : Bibliotheek Omgevingsrecht

Woord vooraf
Filip De Rynck

Ten geleide
Bernard Hubeau en Guy Vloebergh

Bedrijfshuisvesting

Koen Vermoesen

Deel I. Beleidskader "ruimtelijke economie"
Deel II. Institutionele context
Deel III. Maatschappelijke ontwikkelingen
Deel IV. Link met ruimtelijke ordening

Bodem

Katrien Oorts en Francis Charlier
Deel I. Bodembeleid
Deel II. Brownfieldbeleid

Ecologie

David Stevens

Deel I. Hoe ruimtelijk is het zogenaamde ‘niet-ruimtelijke milieubeleid’?
Deel II. Het hinderbeleid in (van) de ruimtelijke ordening en andere klimaatzorgen
Deel III. Uitdagingen voor de toekomst
Deel IV. Link met ruimtelijke ordening

Energie

Geert Schrooten

Deel I. Beleidskader
Deel II. Institutionele context
Deel III. Uitdagingen in de energiesector
Deel IV. Ruimtelijk plannen en uitvoeren van energieprojecten

Land- en tuinbouw

Departement Landbouw en Visserij, Dienst Omgeving

Deel I. Beleidskader
Deel II. Landbouw in het Vlaams ruimtelijkeplanningsbeleid
Deel III. Landbouw in het Vlaams stedenbouwkundig beleid
Deel IV. Link met ruimtelijke ordening

Mobiliteit

Conrad De Poortere en Enid Zwerts

Deel I. Beleidskader: regelgevend en richtinggevend
Deel II. Het institutioneel kader
Deel III. Mobiliteit vandaag
Deel IV. Linken met ruimtelijke ordening

Natuur

Guy Heutz

Deel I. Beleidskader
Deel II. Het natuurbeleid institutioneel gekaderd
Deel III. Natuur vandaag en morgen
Deel IV. Link met ruimtelijke ordening: natuur plannen en uitvoeren

Onroerend Erfgoed

Ameels Vera, Inge Appermont en Sarah De Meyer

Deel I. Beleidskader
Deel II. De institutionele context: welke actoren zijn betrokken bij het beleidsdomein Onroerend Erfgoed?
Deel III. Welke maatschappelijke ontwikkelingen doen zich voor op het terrein? Waar liggen de linken met ruimtelijke ordening, meer bepaald bij het inzetten van diverse instrumenten?
Deel IV. Knelpunten en opportuniteiten? Hoe verbeteren? Toekomstperspectieven?

Toerisme en recreatie

Jo Schoefs en Mia Lammens

Deel I. Wat zijn toerisme en recreatie?
Deel II. Beleidskader en institutionele context
Deel III. Maatschappelijke veranderingen met een impact op de vrijetijdseconomie
Deel IV. Specifieke ruimtelijke kenmerken van toerisme en recreatie en de uitdagingen/linken met ruimtelijke ordening

Veiligheid

Jeroen Neuvel
 

Deel I. Veiligheid door goede ruimtelijke ordening
Deel II. Gehanteerde scenario’s
Deel III. Criteria voor risicoacceptatie
Deel IV. Maatregelen
Deel V. Beleidskader en institutionele context
Deel VI. Knelpunten en toekomstperspectieven

Water

Yves Goossens

Deel I. Beleidskader
Deel II. Institutioneel kader
Deel III. Maatschappelijke ontwikkelingen rond water
Deel IV. Linken met ruimtelijke ordening: instrumenten en mogelijkheden

Wonen

Dirk Luyten
 

Deel I. Beleidskader: doelstellingen van het woonbeleid in Vlaanderen
Deel II. Het woonbeleid institutioneel gekaderd
Deel III. Wonen vandaag en morgen
Deel IV. Link met ruimtelijke ordening: wonen plannen en uitvoeren

Participatie

Prof. dr. Anne Bergmans, Ann Crabbé en Marc Craps

Deel I. Inleiding
Deel II. Maatschappelijke ontwikkelingen met een invloed op participatie in ruimtelijke ordening
Deel III. Complexiteit als uitdaging én als hefboom
Deel IV. Participatie als cocreatie

Een kompas doorheen de aanverwante domeinen van de ruimtelijke ordening

Bij het verlenen van vergunningen en bij het maken van ruimtelijke plannen kunnen enkel kwalitatieve, gemotiveerde beslissingen genomen worden als er voldoende inzicht is in heel veel andere beleidsdomeinen. Zo is elementaire kennis over wonen, mobiliteit, economie, landbouw, ecologie, water, onroerend erfgoed, natuur, veiligheid, participatie, toerisme, bodem en natuur cruciaal.

Deze basisinzichten krijgt u in het boek “Met inzicht ruimtelijk plannen en vergunnen”. Zo zorgt dit boek voor een toetsingskader om tot kwalitatieve beslissingen te komen en een verantwoording en inzicht in het waarom van bepaalde ruimtelijke keuzes, gebaseerd op de kennis uit de verschillende disciplines.

Elk domein wordt systematisch in het boek behandeld met hun linken met de VCRO, de institutionele context, de ontwikkelingen en uitdagingen in die sectoren en uitgebreid geïllustreerd met voorbeelden, foto’s, schema’s en kaarten. In dit wetenschappelijk gereviewd boek werd elk hoofdstuk geschreven door een aparte auteur, specialist in zijn vakgebied.

Het boek helpt u als beleidsmaker, ambtenaar, onderzoeker of ontwerper om tot beter gemotiveerde beslissingen en ontwerpen te komen en om de relevante motieven voor ruimtelijke beslissingen beter te expliciteren.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.