Klimaatrechtspraak

2021
Billiet Carole M., Schoukens Hendrik

Klimaatrechtspraak heeft sinds enkele jaren een prominente plaats ingenomen in het omgevingsrecht. Het begrip verwijst naar rechtszaken waarin vragen over klimaatmitigatie of -adaptatie rechtstreeks of onrechtstreeks aan bod komen. Waar klimaatzaken aanvankelijk tot weinig juridische successen leidden, zien we de voorbije jaren een kentering in de rechtspraak. Sinds de precedentuitspraken in de Nederlandse Urgendazaak lijken rechtbanken ontvankelijker voor klimaatargumenten. Ondertussen zijn er wereldwijd honderden klimaatzaken aanhangig en hebben rechters in Duitsland, Nederland, Frankrijk, Ierland, Australië, de Verenigde Staten, Pakistan en Indië overheden en soms zelfs bedrijven veroordeeld tot het aanscherpen van hun klimaatbeleid. Ook in België liggen de eerste klimaatuitspraken voor.

Als huldiging voor de rijk gevulde carrière van prof. dr. Luc Lavrysen, een van de grondleggers van het Vlaamse milieurecht, verkent dit boek de juridische vragen die spelen in klimaatzaken. We schetsen de krijtlijnen van een steeds wisselend dialoog over de mogelijke rol van het recht en rechters in onze omgang met de klimaatverandering. Vormen de mensenrechten de ultieme hefboom voor een effectiever klimaatbeleid? Speelt er een klimaattoets bij ruimtelijke plannen en projecten? Kunnen bedrijven juridisch worden gedwongen tot een ambitieuzer klimaatbeleid? En kunnen de rechters ons finaal mee beschermen tegen een klimaatopwarming die het leven op de planeet, zoals we het nu kennen, bedreigt?

115

Auteurs
Editors : Billiet Carole M., Schoukens Hendrik
Auteurs : Billiet Carole M., Bortels Heidi, Bouquelle Farah, Cliquet An, Goetelen Indy, Lavrysen Luc, Lefranc Pierre, Misonne Delphine, Schoukens Hendrik, Smet Stijn, Theunis Jan, Van den Berghe Jan, Van Drooghenbroeck Sébastien
Domein : Recht
Bestelcode : 202211304
Jaar : 2021
Type : Boek
Aantal pagina's : 328
ISBN : 9789048642816
Onderdeel van de reeks : Bibliotheek Omgevingsrecht

LOFREDE

INLEIDING
Klimaatrechtspraak als continue dialoog tussen recht en samenleving?

HOOFDSTUK 1:
Klimaatzaken van 2017 tot nu – Zullen rechtbanken het tij keren?

HOOFDSTUK 2:
Urgenda and beyond: de rol van mensenrechten in klimaatrechtspraak

HOOFDSTUK 3:
We will see you in court: over klimaatzaken, mensenrechten en daadwerkelijke rechtsmiddelen

HOOFDSTUK 4:
De People’s Climate Case bij het Europees Hof van Justitie: over Kafka, Aarhus en de onfeilbaarheid van het Europese klimaatbeleid

HOOFDSTUK 5:
Klimaatrechtspraak en de trias politica: armworstelen met Montesquieu?

HOOFDSTUK 6:
Practice what you preach: de langzame dans richting een bindende klimaattoets

HOOFDSTUK 7:
Klimaatrechtspraak en bedrijven; het Shellvonnis in het tij

HOOFDSTUK 8:
Ecologisch herstel als juridische win-win bij klimaatswijziging: een positief verhaal?

HOOFDSTUK 9:
Klimaatrechtspraak en wetenschap: jamais l’un sans l’autre

HOOFDSTUK 10:
Over klimaatverandering, eeuwenoude Sequoiabomen en de rechten van de natuur: een juridische exploratietocht voorbij de grenzen van het bekende?

 

Klimaatrechtspraak heeft sinds enkele jaren een prominente plaats ingenomen in het omgevingsrecht. Het begrip verwijst naar rechtszaken waarin vragen over klimaatmitigatie of -adaptatie rechtstreeks of onrechtstreeks aan bod komen. Waar klimaatzaken aanvankelijk tot weinig juridische successen leidden, zien we de voorbije jaren een kentering in de rechtspraak. Sinds de precedentuitspraken in de Nederlandse Urgendazaak lijken rechtbanken ontvankelijker voor klimaatargumenten. Ondertussen zijn er wereldwijd honderden klimaatzaken aanhangig en hebben rechters in Duitsland, Nederland, Frankrijk, Ierland, Australië, de Verenigde Staten, Pakistan en Indië overheden en soms zelfs bedrijven veroordeeld tot het aanscherpen van hun klimaatbeleid. Ook in België liggen de eerste klimaatuitspraken voor.

Als huldiging voor de rijk gevulde carrière van prof. dr. Luc Lavrysen, een van de grondleggers van het Vlaamse milieurecht, verkent dit boek de juridische vragen die spelen in klimaatzaken. We schetsen de krijtlijnen van een steeds wisselend dialoog over de mogelijke rol van het recht en rechters in onze omgang met de klimaatverandering. Vormen de mensenrechten de ultieme hefboom voor een effectiever klimaatbeleid? Speelt er een klimaattoets bij ruimtelijke plannen en projecten? Kunnen bedrijven juridisch worden gedwongen tot een ambitieuzer klimaatbeleid? En kunnen de rechters ons finaal mee beschermen tegen een klimaatopwarming die het leven op de planeet, zoals we het nu kennen, bedreigt?

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.