Het recht op toegang tot de Raad van State als cassatierechter

2018
Loncke Elsbeth

Bestaat er echt een recht op toegang tot de Raad van State als cassatierechter? Op die vraag biedt Elsbeth Loncke in dit boek een antwoord.

U krijgt daarvoor in het eerste deel van dit boek een historisch overzicht van de ontstaansgeschiedenis van de Raad van State in het algemeen en van zijn cassatiebevoegdheid in het bijzonder. Vervolgens krijgt u in het tweede deel een analyse van de toelaatbaarheidsprocedure en de ontvankelijkheidsvoorwaarden in de cassatieprocedure. Daarbij trekt de auteur de vergelijking met de Franse Conseil d’Etat en het Belgische Hof van Cassatie. Telkens wordt nagegaan in welke mate de bestaande regeling voldoet aan de vereisten van artikel 6, § 1 EVRM.

Tot op vandaag werd nog geen uitgebreid onderzoek gevoerd naar deze cassatiebevoegdheid en cassatieprocedure. Dit boek probeert, weliswaar binnen de grenzen van een strikte afbakening, een bijdrage te leveren aan dergelijk onderzoek. Dit boek is voor elke jurist die in de dagelijkse praktijk in aanraking komt met de cassatieprocedure bij de Raad van State.

125

Auteurs
Auteurs : Loncke Elsbeth
Domein : Recht
Bestelcode : 202171206
Jaar : 2018
Type : Boek
Aantal pagina's : 521
ISBN : 9789048631810

INHOUDSTAFEL
VOORWOORD
INLEIDING
 

KADER
HOOFDSTUK 1. Historisch overzicht

HOOFDSTUK 2. De plaats en de taken van de Raad van State als cassatierechter in het systeem van rechtsbescherming

HOOFDSTUK 3. Het toepassingsgebied van artikel 6, § 1 EVRM

HOOFDSTUK 4. Het recht op toegang tot de (cassatie)rechter volgens artikel 6, § 1 EVRM

DE TOEGANG TOT DE RAAD VAN STATE ALS CASSATIERECHTER

HOOFDSTUK 5. De toelaatbaarheidsprocedure

HOOFDSTUK 6. Het belang bij het cassatieberoep

HOOFDSTUK 7. Het belang bij het cassatiemiddel

HOOFDSTUK 8. Aanvoeren van een duidelijk cassatiemiddel

HOOFDSTUK 9. Termijn

HOOFDSTUK 10. Financiële drempels
 

CONCLUSIES EN BELEIDSAANBEVELINGEN

BIBLIOGRAFIE

> Bekijk de volledige inhoudstafel.

Bestaat er echt een recht op toegang tot de Raad van State als cassatierechter? Op die vraag biedt Elsbeth Loncke in dit boek een antwoord.

U krijgt daarvoor in het eerste deel van dit boek een historisch overzicht van de ontstaansgeschiedenis van de Raad van State in het algemeen en van zijn cassatiebevoegdheid in het bijzonder. Vervolgens krijgt u in het tweede deel een analyse van de toelaatbaarheidsprocedure en de ontvankelijkheidsvoorwaarden in de cassatieprocedure. Daarbij trekt de auteur de vergelijking met de Franse Conseil d’Etat en het Belgische Hof van Cassatie. Telkens wordt nagegaan in welke mate de bestaande regeling voldoet aan de vereisten van artikel 6, § 1 EVRM.

Tot op vandaag werd nog geen uitgebreid onderzoek gevoerd naar deze cassatiebevoegdheid en cassatieprocedure. Dit boek probeert, weliswaar binnen de grenzen van een strikte afbakening, een bijdrage te leveren aan dergelijk onderzoek. Dit boek is voor elke jurist die in de dagelijkse praktijk in aanraking komt met de cassatieprocedure bij de Raad van State.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.