Dossier 34 – Rechtskroniek voor de Vrede- en Politierechters 2022

2022
Joke Baeck, Christian Behrendt, François Boussa, Bernard Ceulemans, Aline Charlier, Laura Deru, Noémie Gofflot, Lize Schoonbaert, Bart Van Baeveghem, Ann-Sophie Vandaele, Stephane Vereecken, Jonathan Wildemeersch, Annelies Wylleman

Dit dossier is niet inbegrepen in het abonnement op het Tijdschrift voor de Vrede- en Politierechters. De abonnees op dit tijdschrift genieten echter wel een korting van 20 % bij aankoop van deze Rechtskroniek.

Burenrelaties in het nieuwe goederenrecht

Deze bijdrage focust op de nieuwe regels over burenrelaties in het nieuwe goederenrecht.
Vooreerst gaat aandacht naar de codificatie van het leerstuk over
burenhinder. Vervolgens komen de nieuwe regels over de gemene afsluiting
(voorheen: gemene muur) aan bod. Ten slotte volgt een analyse van de nieuwe
regels over erfdienstbaarheden (o.a. afschaffing van het onderscheid tussen
voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden, nieuwe regels over afstanden,
…).

 Enkele andere belangwekkende nieuwigheden in het hervormde goederenrecht

Niet alleen op het vlak van de burenrelaties, maar ook op tal van andere punten
heeft de wetgever met de invoering van het boek 3 van het Burgerlijk Wetboek
het goederenrecht gemoderniseerd. Een aantal daarvan die onder meer betrekking
hebben op de indeling van de goederen, de opvatting van het eigendomsrecht,
de verkrijgende verjaring, het recht van opstal en het vruchtgebruik worden
belicht. Daarbij is er ook oog voor de werking in de tijd van het “vorige” en
het “nieuwe” goederenrecht.

 Wat gaat er schuil achter de letterwoorden BGWF en BB?

In deze bijdrage wordt de werking van de voor de praktijk meest relevante vergoedingsopdrachten
van het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds
(BGWF) en Belgisch Bureau (BB) toegelicht. Wie of wat zijn deze ‘instanties’, in
welke praktijkgevallen zou hiervan nuttig gebruik kunnen gemaakt worden, hoe
verloopt dit dan concreet procesrechtelijk, is er ook ruimte voor art. 29bis,
19bis11§2/ 29ter WAM en last but not least, zorgen deze ‘instanties’ voor een
duwtje in de rug bij de nieuwe vormen van mobiliteit?

 De techniek van de prejudiciële vraagstelling aan het Grondwettelijk Hof
en het Europees Hof van Justitie

Hoe stel ik een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof die niet alleen
ontvankelijk is, maar bovendien leidt tot een snel, duidelijk en nuttig antwoord?
Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk maar ook op basis van de richtlijnen
van het Hof zelf, wordt in deze bijdrage op zeer praktische wijze bekeken wat de
valkuilen, maar ook de mogelijkheden zijn voor verwijzende rechters. Hoewel de
focus ligt op de vragen die worden gesteld aan het Grondwettelijk Hof, wordt
eveneens in beperktere mate ingegaan op de vraagstelling aan het Hof van Justitie.

75

Auteurs
Auteurs : Joke Baeck, Christian Behrendt, François Boussa, Bernard Ceulemans, Aline Charlier, Laura Deru, Noémie Gofflot, Lize Schoonbaert, Bart Van Baeveghem, Ann-Sophie Vandaele, Stephane Vereecken, Jonathan Wildemeersch, Annelies Wylleman
Domein : Recht
Bestelcode : 202222101
Jaar : 2022
Type : Boek
Aantal pagina's : 330
ISBN : 9789048644346

QUESTIONS CHOISIES DE DROIT DES BIENS – LES CLASSIFICATIONS DES BIENS, LES TROUBLES DE VOISINAGE ET LES SERVITUDES
Noémie Gofflot, Laura Deru, François Boussa

BURENRELATIES IN HET NIEUWE GOEDERENRECHT
Joke Baeck

ENKELE ANDERE BELANGWEKKENDE NIEUWIGHEDEN IN HET HERVORMDE GOEDERENRECHT. VRUCHTGEBRUIK
Annelies Wylleman

ENKELE ANDERE BELANGWEKKENDE NIEUWIGHEDEN IN HET HERVORMDE GOEDERENRECHT. ERFPACHT EN OPSTAL
Bart Van Baeveghem

LES ACCIDENTS DE CIRCULATION PRÉSENTANT UN ÉLÉMENT D’EXTRANÉITÉ : UN VOYAGE EN TERRE HOSTILE?
Bernard Ceulemans, Aline Charlier

WAT GAAT ER SCHUIL ACHTER HET LETTERWOORD BGWF?
Lize Schoonbaert, Stephane Vereecken

LE RENVOI PRÉJUDICIEL DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE: LES OUTILS D’UN SIMPLE DIALOGUE
Jonathan Wildemeersch

LE MÉCANISME PRÉJUDICIEL DEVANT LA COUR CONSTITUTIONNELLE BELGE
Christian Behrendt

DE TECHNIEK VAN DE PREJUDICIËLE VRAAGSTELLING AAN HET GRONDWETTELIJK HOF: EEN PRAKTISCHE GIDS VOOR VERWIJZENDE RECHTERS
Ann-Sophie Vandaele

 

Dit dossier is niet inbegrepen in het abonnement op het Tijdschrift voor de Vrede- en Politierechters. De abonnees op dit tijdschrift genieten echter wel een korting van 20 % bij aankoop van deze Rechtskroniek.

Burenrelaties in het nieuwe goederenrecht

Deze bijdrage focust op de nieuwe regels over burenrelaties in het nieuwe goederenrecht.
Vooreerst gaat aandacht naar de codificatie van het leerstuk over
burenhinder. Vervolgens komen de nieuwe regels over de gemene afsluiting
(voorheen: gemene muur) aan bod. Ten slotte volgt een analyse van de nieuwe
regels over erfdienstbaarheden (o.a. afschaffing van het onderscheid tussen
voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden, nieuwe regels over afstanden,
…).

 Enkele andere belangwekkende nieuwigheden in het hervormde goederenrecht

Niet alleen op het vlak van de burenrelaties, maar ook op tal van andere punten
heeft de wetgever met de invoering van het boek 3 van het Burgerlijk Wetboek
het goederenrecht gemoderniseerd. Een aantal daarvan die onder meer betrekking
hebben op de indeling van de goederen, de opvatting van het eigendomsrecht,
de verkrijgende verjaring, het recht van opstal en het vruchtgebruik worden
belicht. Daarbij is er ook oog voor de werking in de tijd van het “vorige” en
het “nieuwe” goederenrecht.

 Wat gaat er schuil achter de letterwoorden BGWF en BB?

In deze bijdrage wordt de werking van de voor de praktijk meest relevante vergoedingsopdrachten
van het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds
(BGWF) en Belgisch Bureau (BB) toegelicht. Wie of wat zijn deze ‘instanties’, in
welke praktijkgevallen zou hiervan nuttig gebruik kunnen gemaakt worden, hoe
verloopt dit dan concreet procesrechtelijk, is er ook ruimte voor art. 29bis,
19bis11§2/ 29ter WAM en last but not least, zorgen deze ‘instanties’ voor een
duwtje in de rug bij de nieuwe vormen van mobiliteit?

 De techniek van de prejudiciële vraagstelling aan het Grondwettelijk Hof
en het Europees Hof van Justitie

Hoe stel ik een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof die niet alleen
ontvankelijk is, maar bovendien leidt tot een snel, duidelijk en nuttig antwoord?
Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk maar ook op basis van de richtlijnen
van het Hof zelf, wordt in deze bijdrage op zeer praktische wijze bekeken wat de
valkuilen, maar ook de mogelijkheden zijn voor verwijzende rechters. Hoewel de
focus ligt op de vragen die worden gesteld aan het Grondwettelijk Hof, wordt
eveneens in beperktere mate ingegaan op de vraagstelling aan het Hof van Justitie.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.