De zelfinrichtingsbevoegdheden van de deelstaten

2017
Elst Michiel, Van Nieuwenhove Jeroen

Wat zijn hier en nu de bevoegdheden van de deelstaten om hun eigen instellingen in te richten? Deze vraag wordt in het boek 'De zelfinrichtingsbevoegdheden van de deelstaten' beantwoord. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de zogenaamde “constitutieve autonomie”, maar ook naar andere zelfinrichtingsbevoegdheden die zijn toegekend aan de deelstaten of die voortvloeien uit hun bestaan zelf als staatsrechtelijke instelling.

In dit boek vindt u:

  • een gedetailleerde beschrijving van de draagwijdte en het gebruik van deze verschillende soorten zelfinrichtingsbevoegdheid
  • een bespreking van de verscheidene initiatieven inzake de totstandkoming van een Vlaamse Grondwet of van een andersoortig fundamenteel charter of handvest als basistekst voor de Vlaamse deelstaat
  • de mogelijkheden om dergelijke initiatieven juridisch te onderbouwen

Het boek wordt afgesloten met een lijst van rechtsleerbijdragen waarnaar in een verkorte vorm wordt verwezen.

90

Domein : Recht
Bestelcode : 202161207
Jaar : 2017
Type : Boek
Aantal pagina's : 209
ISBN : 9789048628742

Woord vooraf

I. OVERZICHT VAN DE ZELFINRICHTINGSBEVOEGDHEID
A. Inleiding
B. Federale regels inzake de inrichting van de deelstaten
C. Fundamentele zelfinrichtingsbevoegdheid van de deelstaten
D. Andere “toegewezen” zelfinrichtingsbevoegdheden van de deelstaten
E. Zelfinrichtingsbevoegdheden van de deelstaten “uit de aard van de zaak zelf”

II. ONTSTAAN EN DRAAGWIJDTE VAN DE CONSTITUTIEVE BEVOEGDHEDEN
A. Totstandkoming tijdens de vierde staatshervorming
B. Uitbreiding in de zesde staatshervorming
C. Definitie van de constitutieve bevoegdheden
D. Omvang en aard van de constitutieve bevoegdheid
E. Algemeen overzicht van het gebruik van de constitutieve bevoegdheden

III. OVERZICHT VAN DE CONSTITUTIEVE BEVOEGDHEDEN
A. Samenstelling van de parlementen: aantal leden en hun statuut
B. De deelstaatverkiezingen
C. Werking van de gemeenschaps- en gewestparlementen
D. Samenstelling van de regeringen: (maximum) aantal leden en onverenigbaarheid met een parlementair mandaat
E. Werking van de regeringen

IV. TOEKOMSTIGE EVOLUTIE: EEN GRONDWETGEVENDE BEVOEGDHEID VOOR DE DEELSTATEN?
A. Een verdere uitdieping van de constitutieve bevoegdheden?
B. Een volwaardige grondwetgevende bevoegdheid?

Afkortingen van wetgeving
Bibliografie

Wat zijn hier en nu de bevoegdheden van de deelstaten om hun eigen instellingen in te richten? Deze vraag wordt in het boek 'De zelfinrichtingsbevoegdheden van de deelstaten' beantwoord. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de zogenaamde “constitutieve autonomie”, maar ook naar andere zelfinrichtingsbevoegdheden die zijn toegekend aan de deelstaten of die voortvloeien uit hun bestaan zelf als staatsrechtelijke instelling.

In dit boek vindt u:

  • een gedetailleerde beschrijving van de draagwijdte en het gebruik van deze verschillende soorten zelfinrichtingsbevoegdheid
  • een bespreking van de verscheidene initiatieven inzake de totstandkoming van een Vlaamse Grondwet of van een andersoortig fundamenteel charter of handvest als basistekst voor de Vlaamse deelstaat
  • de mogelijkheden om dergelijke initiatieven juridisch te onderbouwen

Het boek wordt afgesloten met een lijst van rechtsleerbijdragen waarnaar in een verkorte vorm wordt verwezen.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.