De project-m.e.r.-screeningsnota

2014
Boeykens Sofie, Charlier Francis

Recent werden verkavelingen, industriebouwprojecten, infrastructuurwerken … waarvoor vroeger geen milieueffectenrapport moest worden opgemaakt, onderworpen aan de verplichting om aan de vergunningsaanvraag een zogenaamde project-m.e.r.-screeningsnota toe te voegen.

Dit boek schetst de structuur van zo’n nota, met een aantal voorbeeldclausules en do’s en don’ts. Ook wordt aangegeven welke rechtsbescherming er bestaat wanneer de vergunningverlenende overheid de nota verwerpt en tot de opmaak van een volledige project-m.e.r. besluit.

38

Auteurs
Auteurs : Boeykens Sofie, Charlier Francis
Domein : Recht
Bestelcode : 202141330
Jaar : 2014
Type : Boek
Aantal pagina's : 128
ISBN : 9789048618620

INLEIDING
HOOFDSTUK 1. TOTSTANDKOMING VAN DE REGELING

HOOFDSTUK 2. OPBOUW

HOOFDSTUK 3. GEHANTEERDE AFKORTINGEN

HOOFDSTUK 4. REGELGEVING, RECHTSPRAAK EN LITERATUUR
I. Regelgeving
II. Rechtspraak
III. Literatuur

HOOFDSTUK 5. QR-CODES BIJ DE AANGEHAALDE WEBLINKS

TITEL I. TOEPASSINGSGEBIED
HOOFDSTUK 1. VERGUNNINGPLICHTIGE PROJECTEN

HOOFDSTUK 2. RUBRIEKEN VAN BIJLAGE III
I. Algemeen
II. Rubriek 10, a): industrieontwikkeling op micro- of mesoniveau
III. Rubriek 10, b): stadsontwikkeling op micro- of mesoniveau
IV. Rubriek 10, e): aanleg van wegenis op micro- of mesoniveau
V. Rubriek 13: wijzigingen en/of uitbreidingen van m.e.r.-plichtige projecten op micro- of mesoniveau

HOOFDSTUK 3. SAMENLOOP MET ANDERE RUBRIEKEN 46

TITEL II. INHOUD EN VORMGEVING
HOOFDSTUK 1. INHOUD
I. Doelstelling
II. Identificatie project(doelstellingen)
III. Identificatie bestaande studies
IV. Identificatie (mogelijk) geïmpacteerd milieu
V. Identificatie alternatieven
VI. Milieugevolgen
VII. Identificatie mitigerende maatregelen en wijzen van monitoring
VIII. Methodologie
IX. Samenvatting
X. Ondertekening


HOOFDSTUK 2. MOGELIJKE VORMGEVINGEN
I. Algemeen
II. Eenvoudige vormvrije PrMS
III. Gestandaardiseerde PrMS
IV. Omstandige vormvrije PrMS

TITEL III. INTEGRATIE VAN EFFECTENTOETSEN
HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN

HOOFDSTUK 2. MOBILITEIT

HOOFDSTUK 3. NATUURBEHOUD
I. (Algemene) natuurtoets
II. Verscherpte natuurtoets of VEN-toets
III. Passende beoordeling

HOOFDSTUK 4. INTEGRAAL WATERBELEID

HOOFDSTUK 5. WINDTURBINES

TITEL IV. PROCEDURELE BEHANDELING EN BEOORDELING. RECHTSBESCHERMING
HOOFDSTUK 1. INBEDDING IN HET VOLLEDIGHEIDS- EN ONTVANKELIJKHEIDSONDERZOEK VAN AANVRAGEN

HOOFDSTUK 2. BEOORDELING
I. Twee ontheffingsgronden
II. Toelichting bij de eerste ontheffingsgrond

HOOFDSTUK 3. DOORWERKING IN PROCEDURES EN RECHTSBESCHERMING
I. Verzachtende maatregel bij hervergunning (milieu)
II. Beroepsmogelijkheden aangaande beslissingen inzake de PrMS
III. Doorwerking in het besluitvormingsproces over de aanvraag
IV. Doorwerking in procedures over de vergunning

Recent werden verkavelingen, industriebouwprojecten, infrastructuurwerken … waarvoor vroeger geen milieueffectenrapport moest worden opgemaakt, onderworpen aan de verplichting om aan de vergunningsaanvraag een zogenaamde project-m.e.r.-screeningsnota toe te voegen.

Dit boek schetst de structuur van zo’n nota, met een aantal voorbeeldclausules en do’s en don’ts. Ook wordt aangegeven welke rechtsbescherming er bestaat wanneer de vergunningverlenende overheid de nota verwerpt en tot de opmaak van een volledige project-m.e.r. besluit.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.